Psychologia

Psychologia

Psychologia

02.02.2022

Psychologia – Uniwersytet Zielonogórski 2022

Studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Zielonogórskim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku psychologia w UZ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Najistotniejszym zadaniem kształcenia jest rozwinięcie wśród studentów umiejętności prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych, a także przygotowanie do działalności prospołecznej. Pedagogika na Uniwersytecie Zielonogórskim opiera się rozkrzewieniu odpowiedzialności etycznej związanej z wykonywaniem zawodu zaufania społecznego, a także przygotowuje do rozumienia złożoności świata i ludzi.

 

Nabywane umiejętności

Lista przedmiotów nie należy do najkrótszych, a widnieją na niej, między innymi, takie dziedziny jak: biologiczne podstawy zachowań, metodologia badań psychologicznych ze statystyką, psychologia twórczości, diagnoza neuropsychologiczna, negocjacje w biznesie. Absolwenci zostają przygotowani do samodzielnego i zespołowego prowadzenia badań i działań diagnostycznych, czy też udzielania wsparcia psychologicznego. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności mogą wykorzystać w pracy psychologa szkolnego, psychologa w placówkach opiekuńczo- wychowawczych, mediatora rodzinnego.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to czas poszukiwań, porównań, zbierania informacji. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję o miejscu naszej edukacji, chcemy wiedzieć o nim jak najwięcej. Zatem, jakie ma Uniwersytet Zielonogórski opinie? Marta, studentka III- roku Psychologii:

„Nie zamieniłabym tych studiów na żadne inne. Odkąd pamiętam chciałam być psychologiem, bo chciałam pomagać ludziom, w każdym wieku. Tutaj, na wydziale poznaję tę dziedzinę od środka i w najmniejszych szczegółach. Czy polecam? Oczywiście, że tak.”

 

 

STUDIA W ZIELONEJ GÓRZE - ważne informacje

Kierunki studiów w Zielonej Górze

Studia w Zielonej Górze

 

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia Zielona Góra

Psychologia studia

Psychologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię na Uniwersytecie Zielonogórskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • profilaktyki, diagnostyki i terapii zaburzeń zdrowia,
 • interpretacji danych i wyciągania wniosków,
 • rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych i kryzysowych,
 • stosowania odpowiednich technik terapeutycznych,
 • metod oddziaływania wychowawczego,
 • zarządzania personelem,
 • rekrutacji i selekcji pracowników,

 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Zielonogórskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • w ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • w ośrodkach medycyny pracy,
 • w firmach szkoleniowych i doradztwa biznesowego,
 • w ośrodkach diagnostycznych,
 • w szkołach,
 • w urzędach pracy,
 • w hospicjach,
 • w więziennictwie,
 • w służbach mundurowych

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Zielonogórski

Komentarze (0)