Psychologia - Zielona Góra

Psychologia - Zielona Góra

Psychologia studia - Zielona Góra

Czy można zaryzykować stwierdzenie, że ilu ludzi, tyle emocji, uczuć i myśli? Być może tak, ale podjąć się tego mógłby wyłącznie psycholog. To on bada, zagląda, wsłuchuje się w ludzkie pragnienia, wątpliwości, zachowania. Dlatego, od wielu lat, Psychologia cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród kandydatów na studia.
Kierunek Psychologia w Zielonej Górze to właśnie rozwijanie wśród studentów umiejętności prowadzenia badań, dostrzegania oraz samodzielnego rozwiązywania problemów teoretycznych i praktycznych. To także przygotowanie do pełnienia różnych ról społecznych i podejmowania pracy w różnych zawodach.
Kierunek Psychologia w Zielonej Górze to kilka dróg, którymi można podążać. Studenci otrzymują wybór specjalności, wśród których wymienić można, na przykład: Psychologię kliniczną, Psychologię edukacyjną i wychowawczą, Psychologię pracy, organizacji i zarządzania, Psychologię zdrowia seksualnego. Podobnie jak w innych miastach akademickich, Psychologia w Zielonej Górze prowadzona jest na jednolitych studiach magisterskich.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ZIELONEJ GÓRZE JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Psychologia w Zielonej Górze?

Jak wygląda rekrutacja na kierunek Psychologia w Zielonej Górze? Aby dołączyć do grona studentów należy pozytywnie przejść proces kwalifikacyjny, w postaci konkursu świadectw. Pod uwagę brane są oceny z takich przedmiotów jak: język polski, biologia, matematyka, język obcy, historia, wiedza o społeczeństwie. Warto sprawdzić dokładny przebieg procesu rekrutacji, gdyż kryteria mogą ulegać zmianie, bądź różnić się w zależności od uczelni. Wymagania na kierunek Psychologia w Zielonej Górze są szerokie nie tyko dlatego, iż zgłasza się na nią wielu chętnych. W toku nauki, studenci muszą pozyskać wiedzę z wielu przedmiotów, wśród których wyróżnić można takie, jak: biologiczne podstawy zachowań, metodologia badań psychologicznych ze statystyką, psychologia twórczości, diagnoza neuropsychologiczna, negocjacje w biznesie.

 

Jaka praca po studiach na kierunku Psychologia w Zielonej Górze?

Jaką pracę można znaleźć po ukończeniu studiów na kierunku Psychologia w Zielonej Górze? Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych, firmach szkoleniowych i doradztwa biznesowego, szkołach, urzędach pracy, hospicjach.

 

Jakie opinie mają studia na kierunku Psychologia w Zielonej Górze?

Gdzie się kształcić, by osiągnąć pewność swojego wykształcenia? Które miasto daje największy wybór wiedzy? Jakie ma kierunek Psychologia w Zielonej Górze opinie? Dagmara, studentka Psychologii mówi:
„Człowiek to bardzo ciekawy temat. Niby wszyscy wszystko wiedzą, niby wszystko jest jasne i nic nas nie może zaskoczyć, a jednak… Różnimy się od siebie, mamy inne potrzeby, borykamy się z różnymi problemami i psychologia stoi na straży tego, aby wszystkich ludzi nie wrzucać do przysłowiowego, jednego worka. A dlaczego studiuję w Zielonej Górze? Bo tutaj czuję się dobrze. Bardzo ważne jest miejsce nauki i ludzie, którzy ci uczą i z którymi się uczysz.”
 

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W ZIELONEJ GÓRZE

Komentarze (0)