Psychologia - Zielona Góra

Psychologia - Zielona Góra

Psychologia studia Zielona Góra | woj. lubuskie

Dla kogo ten kierunek?

Virginia Satir mawiała: „Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie jak jest. Sposób, w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę". Czasem trudno poradzić sobie z sytuacjami, które się nam przytrafiają, a co ważniejsze z chorobami, do których doprowadzają. Współczesne społeczeństwo coraz częściej cierpi na choroby dwubiegunowe, depresje, alkoholizm, nerwice natręctw, nerwice lękowe, zaburzenia osobowości, ADHD... przykładów jest mnóstwo, a choroby psychiczne coraz częściej uznawane są za choroby cywilizacyjne. By się z nimi uporać, niejednokrotnie potrzebujemy pomocy specjalisty.

Idealni kandydaci na studia psychologiczne w Zielonej Górze to osoby empatyczne i komunikatywne, które nie boją się kontaktu z drugim człowiekiem i potrafią go wysłuchać. Warto, żeby w obrębie Twoich zainteresowań znajdowały się kwestie psychologiczne, sposób działania psychiki człowieka jako jednostki i społeczeństwa jako grupy. Dodatkowym atutem będzie odporność na stres.

Program studiów i gdzie studiować

Studia psychologiczne w Zielonej Górze możesz realizować na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Interdyscyplinarny kierunek studiów realizowany w sposób jednolity stara się wykreować najlepszych specjalistów w zakresie psychologii.

Program kształcenia obfituje w przedmioty humanistyczne i społeczne, które koncentrują się na działaniu jednostki i grupy oraz próbują stwierdzić sposób ich działania i jego znaczenie. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: socjologia, pedagogika dla psychologów, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, prawne aspekty pracy psychologa, psychologia różnic indywidualnych, podstawy seksuologii, wprowadzenie do psychologii edukacyjnej i wychowawczej i wiele innych. Przedmioty są zarówno obligatoryjne, jak i obieralne, tak, by każdy mógł dokształcać się również w dziedzinie, która najbardziej go interesuje.

Praca po studiach

Kierunek psychologia w Zielonej Górze przygotowuje swoich studentów do pracy w różnych placówkach, na przykład w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodkach leczenia uzależnień, w ośrodkach badawczych i naukowych, w sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych i hospicjach i tym podobne. Wybór placówki zależy od realizowanej specjalności.

Absolwenci studiów psychologicznych szczycą się umiejętnością diagnozowania problemów psychologicznych zarówno u jednostek, jak i grup środowiskowych, również analizują wyniki diagnoz, a także planują i prowadzą badania naukowego. Mogą w sposób teoretyczny i praktycznych prowadzić działania badawcze również w grupie, a zakładając własną działalność gospodarczą udzielają pomocy psychologicznej w zakresie różnego rodzaju problemów.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W ZIELONEJ GÓRZE JEST KIERUNEK PSYCHOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
   tryb studiów

    Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

    grupa kierunku

     Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

     Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek psychologia w Zielonej Górze?

     Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak psychologia to interdyscyplinarne doświadczenia naukowe, które wpływają na wykreowanie wszechstronnego profilu specjalisty w ramach nauki, jaką jest psychologia. Na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich zwróć szczególną uwagę na biologię, język obcy nowożytny, fizykę, historię, język polski, geografię, matematykę czy wiedzę o społeczeństwie.

     szczegółowe wymagania na uczelniach

     Jak wyglądają studia na kierunku psychologia w Zielonej Górze?

     Studia psychologiczne w Zielonej Górze możesz realizować przede wszystkim w sposób stacjonarny. Dzienny tryb kształcenia pozwala na zrealizowanie wszelkich niezbędnych przedmiotów i odbycie wielu godzin praktyki zawodowej. Studia stacjonarne wiążą się także z systematyczną nauką i regularnymi spotkaniami.
     Program kształcenia nastawiony jest na przygotowanie pedagogiczno-socjologiczno-psychologiczne. Siatka zajęć obfituje w przedmioty, które poruszają niezwykle trudną, niejednokrotnie nieprzyjemną tematykę. Nie brakuje także wiadomości z zakresu prawa. Wśród najważniejszych zajęć będziesz realizował na przykład:
     • podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
     • psychologiczne problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego,
     • psychologiczne aspekty wspomagania rozwoju,
     • diagnozę i terapię ofiar przemocy seksualnej,
     • psychologię ekonomiczną,
     • metodologię badań psychologicznych ze statystyką
     • i wiele innych.
     Kierunek psychologia w Zielonej Górze przewiduje także szereg ciekawych specjalności takich jak: psychologia zdrowia seksualnego, psychologia edukacyjna i wychowawcza czy psychologia kliniczna. Warto zaznaczyć, że utworzenie danej specjalności zależy od zainteresowań studentów. Uczelnie w Zielonej Górze starają się na bieżąco uzupełniać aktualne propozycje specjalizacyjne. Pełen wykaz profili kierunkowych znajdziesz na stronach internetowych.
     Absolwenci studiów psychologicznych zdobywają rzetelnie opracowaną wiedzę psychologiczną i rozwijają umiejętności, które są niezwykle cenne podczas prowadzenia badań i działań diagnostycznych, rozwijają także zdolności analityczne, które pozwalają stawiać hipotezy, pomagają planować i prowadzić badania naukowe, a ich wyniki konsultować z wymaganiami, które odnoszą się do standardów etycznych figurujących w Kodeksie Etycznym Psychologa.
      

     Ile trwają studia na kierunku psychologia w Zielonej Górze?

     Studia w Zielonej Górze na kierunku psychologia możesz realizować w formie jednolitych studiów magisterskich, które trwają dziesięć semestrów. Zwieńczeniem pięcioletniej nauki jest egzamin magisterski, który zapewnia tytuł magistra i możliwość wykonywania zawodu. Studenci w trakcie całego etapu kształcenia realizują wybrane specjalizacje, które pozwalają im stać się ekspertami w danej dziedzinie.
     Studia psychologiczne nie mogą być podzielone na dwa komplementarne cykle kształcenia jak zdarza się to w przypadku innych kierunków na Uniwersytecie Zielonogórskim. Programy kształcenia obfitują bowiem w ogrom wiedzy, której nie można rozgraniczać, ponieważ licencjat w przypadku tego typu studiów psychologiczno-społecznych mógłby wykształcić specjalistę jedynie połowicznego.
      

     Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek psychologia w Zielonej Górze?

     Studia psychologiczne zapewniają gruntowne wykształcenie w zakresie nauk psychologicznych i socjologicznych. Zdobyta wiedza pozwala zgłębiać tajniki ludzkiego umysłu. Nie jest to jednak kierunek dla wszystkich. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:
     • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieści się rozwój człowieka i jego przemiany związane ze sferą psychiczną?
     • Czy odznaczasz się empatią, a komunikacja z innymi ludźmi nie sprawia Ci problemu?
     • Czy potrafisz słuchać i dążysz do zrozumienia drugiego człowieka?
     Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, kierunek psychologia w Zielonej Górze może być właśnie dla Ciebie. Na jedno miejsce jest jednak bardzo wielu chętnych, dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród wybranych przedmiotów zastanów się zwłaszcza nad biologią, fizyką, językiem obcym nowożytnym, językiem polskim, geografią, wiedzą o społeczeństwie czy matematyką. Najwyższe wyniki zapewni Ci także udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści plasują się na wysokich pozycjach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Psychologicznej czy też w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego. Powodzenia!
     Gdy dopełnisz rejestrację i dokonasz opłaty rekrutacyjnej, pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.
      

     Jaka praca po kierunku psychologia w Zielonej Górze?

     Absolwenci kierunku psychologia w Zielonej Górze zyskują kompetencje zawodowe, które sprowadzają się do interpretacji danych i wyciągania z nich wniosków, stawiania hipotez i opracowywania planu ich weryfikacji, analizy i syntezy informacji czy oszacowywania wiarygodności informacji, przydatnych w ramach różnych aspektach zawodowych. Abiturienci zyskują zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach leczenia uzależnień, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych i hospicjach, pracowniach tekstów psychotechnicznych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, agencjach reklamowych i public realtions, fundacjach i stowarzyszeniach, ośrodkach badawczych i naukowych. Studenci skupiają się na możliwościach pracy zwłaszcza w szpitalach, szkołach, przedszkolach, domach dziecka, ale także w więzieniach, zakładach poprawczych, aresztach śledczych czy zakładach karnych.
     Abiturienci podejmują pracę w ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, w działach HR, w biurach karier, agencjach konsultingowych oraz agencjach pośrednictwa pracy. Studenci w przyszłości mogą zajmować się pracą socjalną, mediacją, negocjacjami, pracą na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, psychoterapią i grupami wsparcia, pomocą medyczną, interwencją środowiskową i kryzysową, rekrutacją kadr, badaniem rynku, polityką społeczną, psychoedukacją i psychoprofilaktyką. Absolwenci niejednokrotnie wykorzystują zdobytą wiedzę w mediach społecznościowych i czasopismach o podłożu psychologicznym, takie jak, chociażby „Charaktery".
     Wielu abiturientów decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej, to jest poradni, firm szkoleniowych, firm doradczych. Rzetelne wykształcenie i możliwość rozwoju kształtuje niepowtarzalną jednostkę, a profil absolwenta korzystnie prezentuje się na rynku pracy.
      

     Jakie opinie mają studia na kierunku psychologia w Zielonej Górze?

     Studia w Zielonej Górze na kierunku psychologia uchodzą za bardzo prestiżowy kierunek, który cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

     Dagmara, studentka piątego roku studiów magisterskich, mówi rzeczowo:

     Psychologia to jeden z najważniejszych zawodów ostatnich lat i zawód lat przyszłych. Niestety społeczeństwo XXI wieku coraz częściej cierpi z powodu chorób psychicznych, które możemy nazywać chorobami cywilizacyjnymi. Kształcenie się w tym kierunku uważam za życiową misję. Chcę Wam pomóc, a wy nie możecie bać się o tę pomoc prosić!

     KIERUNKI PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE W ZIELONEJ GÓRZE


     #MUSISZ TO WIEDZIEĆ

      

      

     Komentarze (0)