Dodaj do ulubionych

25.07.2022

Psychologia studia Zielona Góra 2022 | woj. lubuskie

Studia na kierunku psychologia w Zielonej Górze to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia na kierunku psychologia w Zielonej Górze
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku psychologia w Zielonej Górze rozpocznie się 1 maja 2022 r. i potrwa do 18 września 2022 r. | Psychologia Zielona Góra - terminy rekrutacji >

Uczelnie

W Zielonej Górze psychologię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Zielonogórskim (UZ) w trybie stacjonarnym (dziennym).
 
Opis kierunku
Psychologia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich wybrana była przez ponad 35 tys. kandydatów. 
 
Specjalności
Współczesne studia psychologiczne charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku psychologia w Zielonej Górze: psychologia kliniczna, psychologia pracy, organizacji i zarządzania, psychoseksuologia... specjalności na psychologii w Zielonej Górze >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Zielonej Górze na kierunku psychologia w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, fizyka, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku psychologia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić.

czytaj dalej wszystko o Psychologia - Zielona Góra

Zobacz, na jakich uczelniach w Zielonej Górze jest kierunek psychologia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek psychologia w Zielonej Górze?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku psychologia najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • fizyka
 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Kierunki studiów w Zielonej Górze takie jak psychologia to interdyscyplinarne doświadczenia naukowe, które wpływają na wykreowanie wszechstronnego profilu specjalisty w ramach nauki, jaką jest psychologia. Na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród nich zwróć szczególną uwagę na biologię, język obcy nowożytny, fizykę, historię, język polski, geografię, matematykę czy wiedzę o społeczeństwie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Psychologia w Zielonej Górze

Jak wyglądają studia na kierunku psychologia w Zielonej Górze?

 
 
Studia psychologiczne w Zielonej Górze możesz realizować przede wszystkim w sposób stacjonarny. Dzienny tryb kształcenia pozwala na zrealizowanie wszelkich niezbędnych przedmiotów i odbycie wielu godzin praktyki zawodowej. Studia stacjonarne wiążą się także z systematyczną nauką i regularnymi spotkaniami.
Program kształcenia nastawiony jest na przygotowanie pedagogiczno-socjologiczno-psychologiczne. Siatka zajęć obfituje w przedmioty, które poruszają niezwykle trudną, niejednokrotnie nieprzyjemną tematykę. Nie brakuje także wiadomości z zakresu prawa. Wśród najważniejszych zajęć będziesz realizował na przykład:
 • podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • psychologiczne problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego,
 • psychologiczne aspekty wspomagania rozwoju,
 • diagnozę i terapię ofiar przemocy seksualnej,
 • psychologię ekonomiczną,
 • metodologię badań psychologicznych ze statystyką
 • i wiele innych.
Kierunek psychologia w Zielonej Górze przewiduje także szereg ciekawych specjalności takich jak: psychologia zdrowia seksualnego, psychologia edukacyjna i wychowawcza czy psychologia kliniczna. Warto zaznaczyć, że utworzenie danej specjalności zależy od zainteresowań studentów. Uczelnie w Zielonej Górze starają się na bieżąco uzupełniać aktualne propozycje specjalizacyjne. Pełen wykaz profili kierunkowych znajdziesz na stronach internetowych.
Absolwenci studiów psychologicznych zdobywają rzetelnie opracowaną wiedzę psychologiczną i rozwijają umiejętności, które są niezwykle cenne podczas prowadzenia badań i działań diagnostycznych, rozwijają także zdolności analityczne, które pozwalają stawiać hipotezy, pomagają planować i prowadzić badania naukowe, a ich wyniki konsultować z wymaganiami, które odnoszą się do standardów etycznych figurujących w Kodeksie Etycznym Psychologa.
 

1. Dla kogo ten kierunek?

Virginia Satir mawiała: „Życie nie toczy się tak, jak powinno, ale jest takie jak jest. Sposób, w jaki sobie z tym radzisz, stanowi całą różnicę". Czasem trudno poradzić sobie z sytuacjami, które się nam przytrafiają, a co ważniejsze z chorobami, do których doprowadzają. Współczesne społeczeństwo coraz częściej cierpi na choroby dwubiegunowe, depresje, alkoholizm, nerwice natręctw, nerwice lękowe, zaburzenia osobowości, ADHD... przykładów jest mnóstwo, a choroby psychiczne coraz częściej uznawane są za choroby cywilizacyjne. By się z nimi uporać, niejednokrotnie potrzebujemy pomocy specjalisty.

Idealni kandydaci na studia psychologiczne w Zielonej Górze to osoby empatyczne i komunikatywne, które nie boją się kontaktu z drugim człowiekiem i potrafią go wysłuchać. Warto, żeby w obrębie Twoich zainteresowań znajdowały się kwestie psychologiczne, sposób działania psychiki człowieka jako jednostki i społeczeństwa jako grupy. Dodatkowym atutem będzie odporność na stres.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku psychologia możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

Studia na kierunku psychologia w Zielonej Górze realizowane są w ramach studiów jednolitych. Studia jednolite trwają pięć lat.
Uczelnie w Zielonej Górze umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątkuStudia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.
 

3. Gdzie studiować

Studia psychologiczne w Zielonej Górze możesz realizować na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii na Uniwersytecie Zielonogórskim. Interdyscyplinarny kierunek studiów realizowany w sposób jednolity stara się wykreować najlepszych specjalistów w zakresie psychologii.

 

4. Praca po studiach

Kierunek psychologia w Zielonej Górze przygotowuje swoich studentów do pracy w różnych placówkach, na przykład w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w ośrodkach leczenia uzależnień, w ośrodkach badawczych i naukowych, w sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych i hospicjach i tym podobne. Wybór placówki zależy od realizowanej specjalności.

Absolwenci studiów psychologicznych szczycą się umiejętnością diagnozowania problemów psychologicznych zarówno u jednostek, jak i grup środowiskowych, również analizują wyniki diagnoz, a także planują i prowadzą badania naukowego. Mogą w sposób teoretyczny i praktycznych prowadzić działania badawcze również w grupie, a zakładając własną działalność gospodarczą udzielają pomocy psychologicznej w zakresie różnego rodzaju problemów.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia obfituje w przedmioty humanistyczne i społeczne, które koncentrują się na działaniu jednostki i grupy oraz próbują stwierdzić sposób ich działania i jego znaczenie. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: socjologia, pedagogika dla psychologów, psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, prawne aspekty pracy psychologa, psychologia różnic indywidualnych, podstawy seksuologii, wprowadzenie do psychologii edukacyjnej i wychowawczej i wiele innych. Przedmioty są zarówno obligatoryjne, jak i obieralne, tak, by każdy mógł dokształcać się również w dziedzinie, która najbardziej go interesuje.

 

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • socjologia
 • pedagogika dla psychologów
 • psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia
 • prawne aspekty pracy psychologa
 • psychologia różnic indywidualnych

Ile trwają studia na kierunku psychologia w Zielonej Górze?

Studia na kierunku psychologia w Zielonej Górze trwają 5 lat (studia jednolite).
Studia w Zielonej Górze na kierunku psychologia możesz realizować w formie jednolitych studiów magisterskich, które trwają dziesięć semestrów. Zwieńczeniem pięcioletniej nauki jest egzamin magisterski, który zapewnia tytuł magistra i możliwość wykonywania zawodu. Studenci w trakcie całego etapu kształcenia realizują wybrane specjalizacje, które pozwalają im stać się ekspertami w danej dziedzinie.
Studia psychologiczne nie mogą być podzielone na dwa komplementarne cykle kształcenia jak zdarza się to w przypadku innych kierunków na Uniwersytecie Zielonogórskim. Programy kształcenia obfitują bowiem w ogrom wiedzy, której nie można rozgraniczać, ponieważ licencjat w przypadku tego typu studiów psychologiczno-społecznych mógłby wykształcić specjalistę jedynie połowicznego.

Psychologia w Zielonej Górze - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

Jaka praca po kierunku psychologia w Zielonej Górze?

Absolwenci kierunku psychologia w Zielonej Górze zyskują kompetencje zawodowe, które sprowadzają się do interpretacji danych i wyciągania z nich wniosków, stawiania hipotez i opracowywania planu ich weryfikacji, analizy i syntezy informacji czy oszacowywania wiarygodności informacji, przydatnych w ramach różnych aspektach zawodowych. Absolwenci zyskują zatrudnienie w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach leczenia uzależnień, sanatoriach, ośrodkach rehabilitacyjnych i hospicjach, pracowniach tekstów psychotechnicznych, ośrodkach szkolno-wychowawczych, agencjach reklamowych i public realtions, fundacjach i stowarzyszeniach, ośrodkach badawczych i naukowych. Studenci skupiają się na możliwościach pracy zwłaszcza w szpitalach, szkołach, przedszkolach, domach dziecka, ale także w więzieniach, zakładach poprawczych, aresztach śledczych czy zakładach karnych.
Absolwenci podejmują pracę w ośrodkach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych, w działach HR, w biurach karier, agencjach konsultingowych oraz agencjach pośrednictwa pracy. Studenci w przyszłości mogą zajmować się pracą socjalną, mediacją, negocjacjami, pracą na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, psychoterapią i grupami wsparcia, pomocą medyczną, interwencją środowiskową i kryzysową, rekrutacją kadr, badaniem rynku, polityką społeczną, psychoedukacją i psychoprofilaktyką. Absolwenci niejednokrotnie wykorzystują zdobytą wiedzę w mediach społecznościowych i czasopismach o podłożu psychologicznym, takie jak, chociażby „Charaktery".
Wielu absolwentów decyduje się na założenie własnej działalności gospodarczej, to jest poradni, firm szkoleniowych, firm doradczych. Rzetelne wykształcenie i możliwość rozwoju kształtuje niepowtarzalną jednostkę, a profil absolwenta korzystnie prezentuje się na rynku pracy.

Gdzie studiować na kierunku psychologia w Zielonej Górze?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Zielonogórskim.

W rekrutacji na studia jednolite na kierunku psychologia, w roku akademickim 2022/2023, Uniwersytet Zielonogórski oferuje 125 miejsc w ramach bezpłatnych studiów stacjonarnych.

 

Psychologia studia w Zielonej Górze - uczelnie:

 

czytaj dalej uczelnie w Zielonej Górze

Uczelnie w Zielonej Górze - kierunek psychologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Zielonogórski (Wydział Nauk Społecznych UZ) stacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek psychologia w Zielonej Górze?

Studia psychologiczne zapewniają gruntowne wykształcenie w zakresie nauk psychologicznych i socjologicznych. Zdobyta wiedza pozwala zgłębiać tajniki ludzkiego umysłu. Nie jest to jednak kierunek dla wszystkich. Aby uniknąć rozczarowań w przyszłości, zastanów się:
 • Czy w zakresie Twoich zainteresowań mieści się rozwój człowieka i jego przemiany związane ze sferą psychiczną?
 • Czy odznaczasz się empatią, a komunikacja z innymi ludźmi nie sprawia Ci problemu?
 • Czy potrafisz słuchać i dążysz do zrozumienia drugiego człowieka?
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, kierunek psychologia w Zielonej Górze może być właśnie dla Ciebie. Na jedno miejsce jest jednak bardzo wielu chętnych, dlatego musisz postarać się o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Wybrane przedmioty najlepiej zdawać na poziomie rozszerzonym, a wśród wybranych przedmiotów zastanów się zwłaszcza nad biologią, fizyką, językiem obcym nowożytnym, językiem polskim, geografią, wiedzą o społeczeństwie czy matematyką. Najwyższe wyniki zapewni Ci także udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliści plasują się na wysokich pozycjach na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Wiedzy Psychologicznej czy też w Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego. Powodzenia!
Gdy dopełnisz rejestrację i dokonasz opłaty rekrutacyjnej, pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja ta oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń o wysokich osiągnięciach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Zielonej Górze.
 
STUDIA W ZIELONEJ GÓRZE - ważne informacje

kierunki studiów w Zielonej Górze

studia w Zielonej Górze

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

psychologia studia

psychologia studia online

studia psychologiczne i społeczne w Zielonej Górze

studia psychologiczne i społeczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku psychologia w Zielonej Górze?

Studia w Zielonej Górze na kierunku psychologia uchodzą za bardzo prestiżowy kierunek, który cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

Dagmara, studentka piątego roku studiów magisterskich, mówi rzeczowo:

Psychologia to jeden z najważniejszych zawodów ostatnich lat i zawód lat przyszłych. Niestety społeczeństwo XXI wieku coraz częściej cierpi z powodu chorób psychicznych, które możemy nazywać chorobami cywilizacyjnymi. Kształcenie się w tym kierunku uważam za życiową misję. Chcę Wam pomóc, a wy nie możecie bać się o tę pomoc prosić!

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Psychologia Zielona Góra studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Psychologia Zielona Góra studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku psychologia w Zielonej górze

Kierunki psychologiczne i społeczne w Zielonej Górze

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia