psychologia Uniwersytet Adama Mickiewicza studia w Poznaniu

Psychologia – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu to 15 wydziałów oraz 285 kierunków i specjalności. Wśród nich znajduje się Psychologia, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich.

Kierunek Psychologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza realizowany jest na Wydziale Nauk Społecznych. Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy z zakresu psychologii ogólnej (osobowości, emocji i motywacji, różnic indywidualnych), metodologii badań (diagnozy psychologicznej i psychometrii), biologicznych mechanizmów zachowania i psychopatologii, oraz umiejętności wymaganych do prowadzenia różnych działań. Psychologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza to przygotowanie teoretyczne i praktyczne do samodzielnego i zespołowego prowadzenia działań badawczych, diagnostycznych i do udzielania pomocy psychologicznej. Istotne jest także poczucie odpowiedzialności etycznej związanej z wykonywaniem zawodu zaufania społecznego.

Studia na kierunku Psychologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu dzielą się na następujące specjalności: Psychologia społeczna, Psychologia kliniczna człowieka dorosłego, Psychologia pracy i organizacji, Psychologia edukacji. W planach zajęć widnieje wiele przedmiotów. Wśród nich są, między innymi: filozofia z elementami logiki, procesy poznawcze, psychologia rozwoju człowieka, zdrowie publiczne, diagnoza psychologiczna. Cechą charakterystyczną kierunku jest przynależność do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych, lecz jego specyfika polega na tym, że w programie nauczania znajdują się także zagadnienia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu czy nauk o kulturze fizycznej. Wszystkie przedmioty mają rozwinąć konkretne umiejętności. Należą do nich, na przykład: planowania i przeprowadzania badań empirycznych, nawiązywania kontaktu i prowadzenia postępowania diagnostycznego z osobami bądź grupami społecznymi w obliczu różnych wyzwań lub zagrożeń, czy też dobieranie odpowiednich narzędzi do rozwiązywania konkretnego problemu. Zdobytą wiedzę absolwenci mogą wykorzystać w poradniach zdrowia psychicznego, ośrodkach socjoterapii, gabinetach terapeutycznych, poradniach pedagogiczno- psychologicznych, placówkach oświatowych.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu opinie? Marlena, studentka III- roku Psychologii mówi:

„Opuszczanie rodzinnej miejscowości z powodu studiów to nic nadzwyczajnego, ale ja pokonałam trzysta kilometrów, aby studiować właśnie w Poznaniu, właśnie na tej uczelni i właśnie psychologię. To chyba najlepsza recenzja.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozumienia funkcjonowania procesów poznawczych, których badaniem zajmuje się psychologia i nauki pokrewne,
 • etapów postępowania diagnostycznego oraz zasad prowadzenia diagnozy,
 • etycznych i prawnych uwarunkowań badań naukowych,
 • planowania i przeprowadzania badań empirycznych,
 • rozpoznania i oceny przebiegu różnych zjawisk społecznych,
 • tworzenia scenariuszy postępowania diagnostycznego, profilaktycznego i pomocowego,
 • nawiązywania kontaktu i prowadzenia postępowania diagnostycznego z osobami i grupami społecznymi w obliczu różnych wyzwań i zagrożeń.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdzie zatrudnienie:

 • w poradniach zdrowia psychicznego,
 • w szpitalach ogólnych i psychiatrycznych,
 • w gabinetach terapeutycznych,
 • w placówkach leczenia uzależnień,
 • w placówkach oświatowych,
 • w ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • w poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • w ośrodkach socjoterapii,
 • w świetlicach terapeutycznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Aby mieć jak największe szanse na otrzymanie indeksu i rozpoczęcie studiów na kierunku Psychologia, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu należy przyłożyć się do języka polskiego, języka obcego nowożytnego oraz przedmiotu dodatkowego, a może nim być biologia, chemia, fizyka, historia, matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne wybrać

Studia na kierunku psychologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne w Poznaniu

Uniwersytet Adama Mickiewicza kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu

Komentarze (0)