Psychologia

Psychologia

Psychologia

27.06.2022

Psychologia – Uniwersytet Szczeciński 2022

Studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Szczecińskim to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku psychologia w US
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne jednolite magisterskie: 120

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologiczne podstawy zachowań
 • psychologia różnic indywidualnych
 • psychologia emocji i motywacji
 • psychologia rodziny
 • neuropsychologia
 • elementy psychiatrii

 

Uniwersytet Szczeciński to 11 wydziałów i 70 kierunków studiów. Jednym z nich jest Psychologia, realizowana w ramach jednolitego systemu magisterskiego.

To dziesięć semestrów, których założeniem jest przygotowanie studentów do pełnienia różnych ról społecznych, a także do podejmowania pracy w różnych zawodach. Psychologia na Uniwersytecie Szczecińskim to opanowanie wiedzy w zakresie metodologicznym, etycznym, terapeutycznym oraz aplikacyjnym.

 

Nabywane umiejętności

Na liście przykładowych przedmiotów, z którymi należy zmierzyć się w toku studiów znajdują się, między innymi: biologiczne podstawy zachowań, psychologia różnic indywidualnych, psychologia emocji i motywacji, psychologia rodziny, neuropsychologia, elementy psychiatrii. Wszystkie przedmioty mają za zadanie otworzyć studenta na nowe umiejętności, takie jak kompetentne korzystanie z gotowych narzędzi diagnostycznych czy samodzielne konstruowanie nowych narzędzi. Z takim bagażem edukacyjnym, absolwenci psychologii mogą znaleźć zatrudnienie w szkolnictwie, służbie zdrowia, więziennictwie, doradztwie zawodowym, rekrutacji i marketingu.

 

Opinie

Okres rekrutacji na studia to czas poszukiwań, porównań, zbierania informacji. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję o miejscu naszej edukacji, chcemy wiedzieć o nim jak najwięcej. Zatem, jakie ma Uniwersytet Szczeciński opinie? Marta, studentka III- roku Psychologii mówi:

„Nie zamieniłabym tych studiów na żadne inne. Owszem, nauka nie idzie lekko, łatwo i przyjemnie, ale uczę się po to, by potem ktoś mógł do mnie przyjść i poprosić o pomoc. Jeśli zastanawiasz się na wyborem psychologii, to zapraszam do Szczecina.”

 

 

STUDIA W SZCZECINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Szczecinie

Studia w Szczecinie

 

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia Szczecin

Psychologia studia

Psychologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię na Uniwersytecie Szczecińskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozumienia ludzkich zachowań wyznaczonych różnicami indywidualnego rozwoju w perspektywie uwarunkowań socjalizacyjnych,
 • rozpoznawania i interpretacji zjawisk oraz mechanizmów zakłócających optymalny rozwój jednostki,
 • technik pomocy psychologicznej stosowanej w przypadku zaburzeń związanych ze zdrowiem,
 • stosowania odpowiednich technik terapeutycznych,
 • zarządzania personelem,
 • rekrutacji i selekcji pracowników,

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Szczecińskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • w ośrodkach pomocy społecznej,
 • w centrach pomocy rodzinie,
 • w centrach interwencji kryzysowych,
 • w poradniach zdrowia psychicznego,
 • w klinikach rehabilitacyjnych,
 • w ośrodkach leczenia uzależnień,
 • w szpitalach,
 • w hospicjach.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Szczeciński

Komentarze (0)