Psychologia

Psychologia

Psychologia

11.07.2022

Psychologia – Uniwersytet Jagielloński 2022

Studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku psychologia w UJ
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

Wydział Filozoficzny UJ

 • studia stacjonarne jednolite magisterskie: 120

 

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

 • studia stacjonarne jednolite magisterskie: 220

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Psychologia opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać aktualną wiedzę dotyczącą psychicznego funkcjonowania człowieka oraz umiejętności niezbędne w wykonywaniu zawodu psychologa. W toku studiów studenci poznają biologiczne mechanizmy zachowania, psychologię emocji i motywacji, psychologię różnic indywidualnych, psychologię edukacji. Ponadto, otrzymują możliwość dogłębnego zapoznania się z jasno określonymi ścieżkami, do których należą między innymi: psychologia kliniczna i psychologia zdrowia, psychologia organizacji i reklamy, psychologia rodziny i edukacji, psychologia sądowa, psychologia sportu, czy psychoterapia.

Absolwenci studiów na kierunku Psychologia posiadają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, które razem tworzą przepustkę otwierającą drogę do pracy między innymi w placówkach ochrony zdrowia, szkołach, przedsiębiorstwach, różnego rodzaju organizacjach pożytku publicznego, organizacjach pozarządowych, czy agencjach reklamowych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Wprowadzenie do psychologii
 • Biologiczne mechanizmy zachowania
 • Metodologia
 • Wprowadzenie do filozofii z elementami logiki
 • Wychowanie fizyczne

 

Uniwersytet Jagielloński składa się z 16 wydziałów,165 kierunków. Wśród nich znajduje się Psychologia, realizowana w jednolitym systemie magisterskim.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest połączenie starannego przygotowania teoretycznego i możliwości nabycia umiejętności niezbędnych w zawodzie psychologa na zajęciach praktycznych.

Na liście przedmiotów, z którymi należy się zmierzyć w trakcie nauki, znajdują się takie przedmioty jak: psychologia emocji i motywacji, biologiczne mechanizmy zachowania, psychologia rozwoju w biegu życia, diagnoza psychologiczna, psychologiczne koncepcje człowieka. Studenci psychologii mają do dyspozycji jedenaście laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę badawczą, między innymi: psychofizjologii, badań świadomości, przezczaszkowej stymulacji magnetycznej, psychologii języka i dwujęzyczności, rozwoju małego dziecka, snu, psychologii społecznej. Wszystkie przedmioty i specjalności mają sprawić, że absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie jako psychologowie w poradniach, klinikach, szpitalach, ośrodkach sprawujących opiekę nad dziećmi.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Karolina, studentka IV- roku Psychologii mówi:

„Uniwersytet Jagielloński to najlepsza uczelnia na świecie, a psychologia to najlepszy kierunek na świecie. Dlaczego wybrałam psychologię? Bo to nauka o drugim człowieku, a jednocześnie nauka o sobie samym. „

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia Kraków

Psychologia studia

Psychologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozumienia ludzkich zachowań wyznaczonych różnicami indywidualnego rozwoju w perspektywie uwarunkowań socjalizacyjnych,
 • sprawnego planowania procesu projektowego zorientowanego na produkowanie kreatywności,
 • mechanizmów funkcjonowania sprawców i ofiar przestępstw,
 • radzenia sobie ze stresem,
 • zarządzania personelem,
 • rekrutacji i selekcji pracowników,
 • specyfiki zachowań w zależności od dyscypliny sportowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • w ośrodkach opiekuńczo- wychowawczych,
 • w ośrodkach kuratorskich,
 • w sądach,
 • w ośrodkach pomocy społecznej,
 • w firmach szkoleniowych i doradztwa biznesowego,
 • w ośrodkach adopcyjnych,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w urzędach pracy,
 • w placówkach poprawczych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Wydział Filozoficzny UJ

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rekrutacja na Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzona jest przez Internet i wymaga od kandydatów wykonania kilku niezbędnych kroków. Każdy zobligowany jest do założenia konta w specjalnym systemie ERK, czyli Elektronicznej Rejestracji Kandydatów. Platforma ta służy do wprowadzania danych osobowych, wpisywania uzyskanych wyników, dokonywania opłat i co najważniejsze, otrzymywania informacji o przebiegu postępowania kwalifikacyjnego. O czym należy pamiętać? Przede wszystkim o dotrzymywaniu terminów. Wszelakie spóźnienia mogą wiązać się z tym, że nie będziemy brani pod uwagę w rekrutacji.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Składanie dokumentów rekrutacyjnych to w pewnym sensie formalność, ponieważ otrzymanie informacji o tym kroku postępowania kwalifikacyjnego oznacza fakt, iż zostaliśmy zakwalifikowani na studia. Naturalnie, musimy przestrzegać wytycznych, ponieważ niezłożenie wymaganych dokumentów równa się ze skreśleniem naszej kandydatury na studia. Kandydaci muszą dostarczyć następuję dokumenty ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Czym jest opłata rekrutacyjna? To w pewnym sensie bilet wstępu do przystąpienia do rekrutacji. Określoną kwotę wpłacamy na indywidualne konto rejestracji, przy pomocy przelewu bankowego. Uczelnie nie realizuje czeków, jak również nie można dokonywać opłaty przy pomocy karty kredytowej, przekazu pieniężnego, ani gotówką. Czy to jedyna opłata jaką należy uiścić ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Podstawą kwalifikacji na Psychologię na Uniwersytecie Jagiellońskim są takie przedmioty jak matematyka, język angielski, historia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Jakie osiągnięcia uwzględniane są w postępowaniu kwalifikacyjnym? W przypadku olimpiad, brane pod uwagę jest posiadanie tytułu finalisty lub laureata stopnia centralnego olimpiady ogólnopolskiej oraz finalisty lub medalisty olimpiady międzynarodowej. W przypadku konkursów, kandydaci posiadający tytuł laureata otrzymują pierwszeństwo na listach rankingowych. W rekrutacji na Psychologię uwzględnia się między innymi takie olimpiady i konkursy jak ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (3)

ewa odpowiedz pokaż odpowiedzi (2)

Czy na UJ wykłada Hartman ??

Ola W odpowiedzi do: ewa odpowiedz

Z tego co wiem swego czasu wykładał etykę tylko na pielęgniarstwie

Ola W odpowiedzi do: Ola odpowiedz

Oj nie, na analityce medycznej też, prowadził fakultet o śmierci