administracja UMCS studia Lublin

Administracja – Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie to kształcenie na 11 wydziałach i ponad 80 kierunkach. Jednym z nich jest Administracja, realizowana w systemie studiów dwustopniowych.

Kierunek Administracja na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej prowadzony jest na Wydziale Prawa i Administracji. Choć nie posiada wyszczególnionych specjalności, posiada wyraźny cel kształcenia na każdym stopniu. Głównym celem kierunku pierwszego stopnia jest przygotowanie do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Studia drugiego stopnia zakładają zaś przygotowanie do pełnienia funkcji kierowniczych. W szerokim programie nauczania znajduje się wiele przedmiotów, wśród których można wyróżnić, między innymi: ustrój organów ochrony prawnej, konstytucyjny system organów państwowych, organizacja i zarządzanie w administracji, prawo międzynarodowe publiczne, prawo wykroczeń, prawo karne skarbowe, system ubezpieczeń społecznych. W ofercie dydaktycznej znajdują się także lektoraty z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i rosyjskiego. 

Przedmioty w siatce zajęć i dziedziny poznawane w ich trakcie dostarczają wiedzy, kompetencji i umiejętności. Absolwenci kierunku potrafią samodzielnie rozwiązywać problemy, organizować zespoły pracownicze, kierować tymi zespołami, czy też opracowywać i wdrażać programu. Zdobytą wiedzę mogą wykorzystać w pracy zawodowej, a zatrudnienie znajdą w jednostkach administracji publicznej (zarówno rządowej jak i samorządowej), instytucjach niepublicznych, zajmujących się stosowaniem prawa, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, czy placówkach kulturalnych. 

Każdy kandydat na studia chce dowiedzieć się jak najwięcej o uczelni, w której chciałby zdobywać wykształcenie. Jakie ma Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej opinie? Karol, student III- roku Administracji mówi:

„Administracja to połączenie wielu różnych dziedzin, dlatego oceniam te studia jako wymagające. Nie da się ich przejść bez aktywnej nauki. A dla aktywnych dużo się znajdzie na naszym wydziale. Choćby kilka kół naukowych, na przykład Koło Naukowe Prawa Parlamentarnego, czy Mediacji i Negocjacji. To wszystko rozwija i dodaje nowych umiejętności. UMCS fajny jest.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Administrację na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie:  

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy,
  • organizowania i kierowania zespołami,
  • analizowania i interpretowania tekstów prawnych i naukowych,
  • samodzielnego sporządzania typowych pism procesowych,
  • wygłaszania wystąpień ustnych przedstawiających zagadnienia z zakresu administracji. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej znajdzie zatrudnienie:

  • w administracji rządowej i samorządowej,
  • w firmach doradczych i firmach konsultingowych,
  • w organizacjach pozarządowych,
  • w organizacjach międzynarodowych,
  • w instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich,

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Wybór przedmiotów, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na studia na kierunku Administracja, na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie jest dość szeroki. W gronie tych przedmiotów znajdują się: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język polski, język obcy nowożytny, język łaciński i kultura antyczna, matematyczna, wiedza o społeczeństwie.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Lublinie

UMCS kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Lublinie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Administracji UMCS

Komentarze (0)