Prawo

Prawo

Prawo – Uniwersytet Śląski 2021

Studia na kierunku prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku prawo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia Polski na tle powszechnym
 • ekonomia
 • prawo rzymskie
 • ochrona prawna
 • historia doktryn politycznych i prawnych
 • prawo karne procesowe
 • prawa samorządu terytorialnego

 

Studia mają na celu przygotować do podjęcia pracy w zawodach prawniczych, w szczególności w organach wymiaru sprawiedliwości, organach ścigania, obsłudze prawnej gospodarki, czy więziennictwie. Prawo na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach opiera się na przedmiotach obrazujących społeczeństwo i jego ewolucję, oraz miejsce jednostki w tym społeczeństwie. Proces całego kształcenia na kierunku skonstruowany jest w taki sposób, aby każdy mógł nauczyć się samodzielnego posługiwania się piśmiennictwem i orzecznictwem przy ustalaniu stanowiska w konkretnej sprawie, a także prowadzić polemikę stosownie do wymogów procesu. 

Wśród przedmiotów, z jakimi należy zmierzyć się podczas studiów można wyróżnić, między innymi: historia Polski na tle powszechnym, ekonomia, prawo rzymskie, ochrona prawna, historia doktryn politycznych i prawnych, prawo karne procesowe, prawa samorządu terytorialnego, socjologia, prawo gospodarcze i handlowe, prawo rolne. Wszystkie przedmioty mają nauczyć, że normy prawne stanowią regulatory życia społecznego i muszą odpowiadać potrzebom społeczeństwa jako całości, potrzebom jednostek oraz potrzebom grup. Ukończenie studiów upoważnia do odbycia, zakończonej odpowiednim egzaminem, aplikacji: sędziowskiej, prokuratorskiej, adwokackiej, notarialnej czy radcowskiej. Ukończenie tych aplikacji i złożenie egzaminu jest warunkiem zatrudnienia na stanowisku sędziego, prokuratora, czy radcy prawnego, albo rozpoczęcia praktyki notarialnej, bądź adwokackiej. 

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Śląski opinie? Magda, studentka IV- roku Prawa mówi:

„Studia prawnicze to długa droga i długa nauka. Studia prawnicze to ciężka praca. Studia prawnicze to wreszcie ogromna satysfakcja i duma. Dlatego wszystkim, którzy myślą nad wyborem tego kierunku, polecam go. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Prawo na Uniwersytecie Śląskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się językiem prawnym i prawniczym, 
 • różnych technik komunikacyjnych,
 • etyki zawodów prawniczych,
 • samodzielnego posługiwania się piśmiennictwem i orzecznictwem. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Prawo:

Absolwent kierunku Prawo na Uniwersytecie Śląskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w administracji publicznej (rządowej i samorządowej), 
 • w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych,
 • w organizacjach pozarządowych, 
 • w organizacjach międzynarodowych, 
 • w ośrodkach diagnostycznych,

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje konkurs świadectw dojrzałości z trzech dowolnych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej, z których kandydat uzyskał najwyższy procentowy wynik. Wynik z poziomu podstawowego zostanie pomnożony przez współczynnik 0,5.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Śląski w Katowicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia prawnicze wybrać

Studia na kierunku prawo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia prawnicze w Katowicach

Uniwersytet Śląski kierunki

Jakie są kierunki prawnicze w Katowicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Admnistracji Uniwersytetu Śląskiego

Komentarze (0)