Budownictwo

Budownictwo

Budownictwo – Politechnika Wrocławska 2021

Studia na kierunku Budownictwo na Politechnice Wrocławskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku budownictwo znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • fizyka
 • rysunek techniczny
 • analiza matematyczna
 • mechanika ogólna
 • geodezja

 

Politechnika Wrocławska oferuje kształcenie na 48 kierunkach studiów. Jednym z nich jest Budownictwo, realizowane w systemie dwustopniowym.  

Celem nauki jest wykształcenie wykwalifikowanej inżynierskiej kadry technicznej w szeroko rozumianym obszarze budownictwa. Istotą jest przygotowanie do samodzielnej pracy w zakresie organizacji i realizacji procesów budowlanych, zarządzania utrzymaniem i eksploatacją infrastruktury budowlanej, a także do udziału w procesie projektowania konstrukcji budowlanych. Budownictwo na Politechnice Wrocławskiej to także wiedza i umiejętności niezbędne do organizowania i kierowania pracą zespołów we wszystkich dziedzinach budownictwa. 

Przedmioty realizowane w programie nauczania mają przygotować, między innymi, do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego stosowania materiałów budowlanych, projektowania elementów i obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i infrastruktury transportowej oraz technologii ich realizacji. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwent może wykorzystać w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach betonu i elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem, architekturą i transportem.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Piotrek, student IV- roku Budownictwa mówi:

„Będąc dzieckiem marzyłem o budowaniu mostów, autostrad, ogromnych domów. I teraz, dzięki studiom na kierunku Budownictwo na Politechnice Wrocławskiej, mogę spełnić te marzenia. Studia są wymagające i trzeba zgłębić wiele dziedzin, ale efektem nauki jest wysoka kwalifikacja, więc nie boję się o swoją przyszłość w tym zawodzie.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Budownictwo na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • tworzenia i odczytywania rysunków technicznych,
 • zarządzania robotami budowlanymi, 
 • kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych,
 • współudziału w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych, czy też infrastruktury transportowej i gospodarki wodnej,
 • organizowania produkcji elementów budowlanych,
 • wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowych wspomagających modelowanie i projektowanie konstrukcji i procesów budowlanych,
 • rozwiązywania złożonych problemów projektowych,
 • realizacji programów badawczych. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Budownictwo na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent kierunku Budownictwo na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach wykonawczych,
 • nadzorze budowlanym,
 • wytwórniach betonu i elementów budowlanych,
 • przemyśle materiałów budowlanych,
 • jednostkach administracji państwowej i samorządowej, związanych z budownictwem, architekturą albo transportem,
 • biurach konstrukcyjno- projektowych,
 • instytucjach badawczych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budownictwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji jest ocena na dyplomie, średnia ważona z przebiegu studiów oraz wynik przypisany kierunkowi odbytych studiów określony na podstawie oceny osiągnięcia efektów kształcenia na studiach I stopnia w odniesieniu do efektów kształcenia określonych na kierunku Budownictwo na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne wybrać

Studia na kierunku budownictwo - wszystko co musisz wiedzieć

Studia architektura i budownictwo we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska kierunki

Jakie są kierunki architektura i budownictwo we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej

 

Komentarze (0)