Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn – Politechnika Wrocławska 2021

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Wrocławskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • geometria wykreślna
 • materiałoznawstwo
 • analiza matematyczna
 • rysunek techniczny
 • wytrzymałość konstrukcji lotniczych
 • aerodynamika

 

Politechnika Wrocławska to łącznie 48 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Mechanika i budowa maszyn, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

Celem nauki jest wykształcenie specjalisty, posiadającego kwalifikacje do samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych z zakresu mechaniki i budowy maszyn z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, społecznych i ekologicznych. Mechanik i budowa maszyn na Politechnice Wrocławskiej to droga do projektowania obiektów, urządzeń technicznych i procesów, wykonywania obliczeń inżynierskich , czy też opracowywania dokumentacji technicznej.

W bogatej siatce zajęć znajdziemy, między innymi, taki przedmioty jak: geometria wykreślna, materiałoznawstwo, analiza matematyczna, rysunek techniczny, wytrzymałość konstrukcji lotniczych, aerodynamika. Przedmioty realizowane w toku studiów przygotowują do twórczego wykorzystania metod i technologii informatycznych, wspomagających projektowanie, wytwarzanie i eksploatację maszyn i technologii procesowych, a także rozwijają, aby poprowadzić samodzielną działalność gospodarczą. 

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Wrocławska opinie? Piotrek, student III- roku Mechaniki i Budowa maszyn mówi:

„Przyznaję, że mój wybór Mechaniki i budowy maszyn to kwestia przypadku. Idąc na studia nie mogłem się zdecydować który kierunek wybrać. Zrobiłem losowanie i tak zostałem studentem Wydziału Mechaniczno- Energetycznego, kierunku Mechanika i budowa maszyn. Oczywiście, nie żałuję, bo jest tutaj świetnie, a przede mną już praca inżynierska.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Wrocławskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • pozyskiwania i analizy informacji źródłowych oraz przygotowania opracowań naukowych i prezentacji dokumentujących wyniki własnych badań,
 • posługiwania się metodami numerycznymi w opracowywaniu modeli matematyczno- fizycznych,
 • sporządzania specyfikacji projektowej oraz projektowania maszyn, urządzeń i systemów energetycznych,
 • wykonywania bilansów energetycznych,
 • kierowania zespołami ludzkimi w systemach produkcyjnych i eksploatacyjnych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mechanika i budowa maszyn:

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Wrocławskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • na stanowiskach inżynieryjnych w przedsiębiorstwach w branży mechanicznej i energetycznej,
 • jako konstruktor w zakładach wytwórczych urządzeń energetycznych i urządzeń ochrony atmosfery,
 • w biurach konstrukcyjno- projektowych aparatów i linii technologicznych,
 • w ośrodkach badań wysokich energii,
 • w instytucjach lotniczych,
 • jako konstruktor w zakładach produkujących maszyny i urządzenia energetyczne.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Wrocławska

 

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie we Wrocławiu

Politechnika Wrocławska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Mechaniczno Energetycznym Politechniki Wrocławskiej

 

 

 

Komentarze (0)