Mechanika i budowa maszyn - Wrocław

Mechanika i budowa maszyn - Wrocław

Mechanika i budowa maszyn - Wrocław

Studia we Wrocławiu

Mechanika i budowa maszyn

Odkryj kierunek Mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Mechanika i budowa maszyn studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Dla kogo ten kierunek
Wyobraź sobie, że budzisz się rano i nie możesz skorzystać z ekspresu do kawy, mleko trzymasz w piwnicy, a nie w lodówce, wiadomości o świecie docierają do ciebie z kilkutygodniowym opóźnieniem, a podróż do miasta odległego o kilkadziesiąt kilometrów trwa cały dzień. Dziś taka historia może mrozić co najwyżej krew w żyłach, jednak na co dzień nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak istotną rolę w naszym życiu odgrywa nieustający rozwój. Otaczają nas maszyny – niezależnie od tego, czy wykładamy towar na kasę w sklepie, czy siedzimy właśnie na fotelu dentystycznym.
Studia inżynierskie na kierunku mechanika i budowa maszyn zarezerwowane są jedynie dla najbardziej ambitnych abiturientów. Osoby, które decydują się na rozpoczęcie studiów na tym kierunku, muszą mieć przede wszystkim umysły ścisłe. Jednak inżynierowie, zajmujący się projektowaniem i budowaniem maszyn to niejednokrotnie finezyjni konstruktorzy. Zatem jeżeli chciałbyś rozpocząć przygodę z tym wyjątkowo trudnym, ale i fascynującym kierunkiem, to musisz pamiętać, że szeroka wiedza z dziedzin takich jak matematyka i fizyka będą na początku niezbędne.

Program kształcenia i gdzie studiować
Studia we Wrocławiu na kierunku mechanika i budowa maszyn związane są z bardzo dużym prestiżem. Dlatego osoby, które poważnie myślą o rozpoczęciu kształcenia na tym kierunku, mają do wyboru tylko jeden ośrodek akademicki. Jak zapewne się domyślasz, jest nim Politechnika Wrocławska, która kształci jednych z najlepszych inżynierów w kraju. Zanim zdecydujesz się na poważnie na te trudne studia inżynieryjne, zastanów się, czy podołasz przedmiotom, które znajdują się w siatce kształcenia.
Program nauczania na kierunku mechanika i budowa maszyn opiera się przede wszystkim na dokładnym zgłębieniu zagadnień z zakresu matematyki i fizyki. To dwie najważniejsze dyscypliny naukowe, które stanowią podwaliny dla dalszego kształcenia inżynieryjnego. Studentów tego kierunku czeka bardzo intensywny czas nauki, której efektem będzie umiejętność projektowania i konstruowania elementów oraz całych kompleksów maszyn oraz mechanizmów.

Praca po studiach
Oczywiste jest to, że abiturienci studiów politechnicznych nie powinni mieć problemu ze znalezieniem stabilnego zatrudnienia, które w pełni będzie odpowiadać ich kwalifikacjom. Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn dają wiele interesujących dróg zawodowego rozwoju. Jako abiturient tego kierunku możesz pracować w praktycznie każdej gałęzi gospodarczej, w której wykorzystywane są różnego rodzaju maszyny, służące przykładowo do usprawniania przemysłu.
Zatem może być to przykładowo przemysł metalurgiczny, samochodowy, lotniczy, chemiczny, czy spożywczy. W swojej pracy zawodowej możesz zajmować różnorodne stanowiska, związane nie tylko z projektowaniem i konstruowaniem mechanizmów i maszyn, lecz także zakres twoich obowiązków może zajmować programowanie, jak i diagnostykę mechanizmów już istniejących.

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W MIEŚCIE WROCŁAWIU JEST KIERUNEK MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

Jednostka prowadząca / profil kierunku

Mechanika i budowa maszyn  stopień: (I)  (II)

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu?

Aby stać się studentem prestiżowego kierunku mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu, musisz jak najlepiej przygotować się do rekrutacji, która jest wyjątkowo bezwzględna. Zainteresowanych jest wielu, jednak miejsca na listach osób przyjętych czekają jedynie na najlepszych. Aby zatem stać się jednym z nich, swoje przygotowania do egzaminu maturalnego rozpocznij już dziś.
Nie powinno być dla ciebie zdziwieniem, że większość przedmiotów, które wybierzesz, powinieneś zdawać na poziomie rozszerzonym. W kręgu twoich podstawowych zainteresowań powinny się znaleźć przedmioty takie jak: matematyka, fizyka, a także język obcy nowożytni. Ważne, abyś nie zwlekał z przygotowaniami – wtedy będziesz mieć znacznie większe szanse na rozpoczęcie kształcenia na wymarzonym kierunku.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2020/2021

I stopnia i jednolite II stopnia
Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Termin rekrutacji I stopnia:
od 15.05.2020
do 14.08.2020
Termin rekrutacji II stopnia:
od 15.05.2020
do 22.09.2020
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MECHANIKA I BUDOWA MASZYN W MIEŚCIE WROCŁAWIU

Harmonogram rekrutacji +

Każdy, kto chce rozpocząć studia wyższe, musi dokładnie zapoznać się z harmonogramem rekrutacji, który obowiązuje dla danego kierunku studiów. Obejmuje on nie tylko terminy zakończenia naboru, lecz także daty składania dokumentów i wiele innych, przydatnych informacji. Szczegółowe informacje na temat harmonogramów rekrutacyjnych znajdziesz zawsze na stronach internetowych uczelni.

Przyszli studenci na wybrane kierunki mogą już rejestrować się w maju za pośrednictwem platform internetowych. Jedyne znaczenie ma jednak liczba punktów, jaką kandydaci otrzymają po przeliczeniu. Pierwszy etap rekrutacji kończy się na ogół w lipcu, niedługo po ogłoszeniu wyników matur. To czas składania podstawowych dokumentów oraz oczekiwania na rozpoczęcie roku akademickiego.

Na kierunki, na które nie został wypełniony limit miejsc, zostaje otwarty dodatkowy etap rekrutacji. Umożliwia on dostanie się na studia dodatkowej puli osób. Ten etap rekrutacji odbywa się na ogół na początku sierpnia i kończy we wrześniu, wraz z ogłoszeniem ostatecznego naboru.

Dokumenty rekrutacyjne +

Osoby, które biorą udział w rekrutacji na studia, powinny odpowiednio wcześnie zorientować się, jakie dokumenty dostarczyć do dziekanatu wybranej uczelni w pierwszej kolejności. Każdy ośrodek akademicki sam ustala ten podstawowy zestaw, powinny się w nim znaleźć jednak:

 • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty;

 • świadectwo dojrzałości uzyskane poza polskim system oświaty + tłumaczenie dokumentu;

 • jedna aktualna fotografia (wymogi takie, jak w przypadku fotografii dowodowej);

 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;

 • różnego rodzaju umowy itd.

Pamiętaj, by dokumenty dostarczyć terminowo, ponieważ w innym przypadku zostaniesz skreślony z listy osób przyjętych lub nie będziesz brał udziału w dalszych etapach rekrutacji. Na ogół dokumenty powinny być dostarczone w papierowej teczce, która opisana będzie twoim imieniem i nazwiskiem.

Opłaty rekrutacyjne +

Opłaty rekrutacyjne wahają się w Polsce od 85 do mniej więcej 150 złotych. Wszystko zależy tak naprawdę od wybranej uczelni i kierunku. Niektóre ośrodki akademickie wymagają, by opłatę uiszczać za każdy wybrany kierunek, inne obejmują pulę kierunków. Opłaty możesz dokonać za pośrednictwem poczty, przy pomocy przelewu lub płatności elektronicznych. Pamiętaj, że liczy się czas księgowania wpłaty, więc wykonają ją odpowiednio wcześnie. Dodatkowo powinieneś potwierdzenie przelewu dostarczyć do dziekanatu uczelni.

Przedmioty kwalifikacyjne +

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn zadedykowane są tylko dla umysłów ścisłych. W praktyce oznacza to, że rekrutacja na ten kierunek jest wyjątkowo zacięta i na studia dostają się wyłącznie najlepsi. W swoich przygotowaniach maturalnych szczególną uwagę musisz położyć na naukę przedmiotów ścisłych – matematyki, fizyki, chemii, czy informatyki. Zastanów się, z których z nich czujesz się najlepiej.

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych +

Punkty, które dany kandydat uzyska podczas egzaminów maturalnych, odpowiednio są przeliczane przez dany ośrodek akademicki. I dopiero liczba punktów po przeliczeniu decyduje, czy maturzysta znalazł się na listach osób przyjętych. Przeliczniki ustalane są indywidualnie. Muszą one jednak uwzględniać, czy dany przedmiot znajduje się w wymogach rekrutacyjnych (np. w przypadku mechaniki i budowy maszyn punktowana będzie fizyka, a nie na przykład historia) oraz na jakim poziomie zdawany był dany przedmiot.

Olimpiady oraz konkursy +

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn zaliczane są do renomowanego grona kierunków inżynieryjnych. Wybierane są one na ogół przez osoby, które nie boją się intelektualnych wyzwań. Jeżeli jesteś jedną z nich, pomyśl o wzięciu udziału w olimpiadzie przedmiotowej. Twoja wiedza musi być rozległa, jest jednak o co walczyć – laureaci oraz finaliści olimpiad na stopniu centralnym dostają się na studia poza kolejnością. Nie zwalnia ich to jednak z obowiązku przystąpienia do obowiązkowych egzaminów maturalnych. W przypadku studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn rozważ:

 • Olimpiadę Wiedzy Technicznej;
 • Olimpiadę Matematyczną;
 • Olimpiadę Fizyczną;
 • czy nawet Olimpiadę Chemiczną.

KIERUNKI INŻYNIERSKIE I TECHNICZNE W MIEŚCIE WROCŁAWIU

elektronika
mechatronika
Rozwiń

POPULARNE KIERUNKI INŻYNIERSKIE I TECHNICZNE NIESTACJONARNE W MIEŚCIE WROCŁAWIU

WAŻNE TEMATY

Jak wyglądają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu?

Studia inżynierskie we Wrocławiu na kierunku mechanika i budowa maszyn możesz rozpocząć przede wszystkim w trybie stacjonarnym, wynika to przede wszystkim ze specyfiki kształcenia na tym kierunku. Trzeba napisać otwarcie, że ten kierunek nie należy do najłatwiejszych, na studentów czeka bardzo wiele zajęć, projektów, wykładów teoretycznych. Cały cykl kształcenia jest możliwy do zrealizowania jedynie na studiach stacjonarnych. Program studiów zaocznych nie pomieściłyby tych wszystkich zagadnień, a w praktyce przekładałoby się to na znacznie zmniejszoną jakość wykształcenia przyszłych inżynierów.

 

Program studiów i przedmioty

Wszystkie osoby, które myślą poważnie o rozpoczęciu studiów na tym kierunku, powinny, chociaż nieznacznie zapoznać się z propozycjami przedmiotów, jakie czekają na studentów. Jeżeli matematyka i fizyka nigdy nie były twoją mocną stroną, to lepiej zastanów się nad innymi możliwościami kształcenia wyższego. Na tym kierunku bowiem to te dwie rozległe dyscypliny ścisłe stanowić będą podstawę dla dalszego kształcenia i mogą spędzać sen z powiek niejednego studenta. Oprócz tego, wybierając studia na kierunku mechanika i budowa maszyn, musisz być przygotowany, że będziesz uczęszczać na przedmioty takie jak:

 • teoria mechanizmów i maszyn;
 • podstawy konstrukcji maszyn;
 • techniki wspomagania prac inżynierskich;
 • wytrzymałość materiałów;
 • czy materiały wykorzystywane w budowie maszyn i mechanizmów.

 

Te przykładowe przedmioty stanowią oczywiście moduł kształcenia ogólnego, z którymi zapoznawać się będą wszyscy studenci Politechniki Wrocławskiej. To zagadnienia niezbędne i bez ich dokładnej znajomości nie byłoby możliwe pozyskiwanie wiedzy specjalizacyjnej, równie ważnej w przypadku tego kierunku. Studenci swoje zdolności kierunkowe mogą rozwijać w zależności od własnych zainteresowań i predyspozycji. Czekają na nich specjalizacje, które odnoszą się do:

 • maszyn hydraulicznych;
 • diagnostyki maszyn i urządzeń;
 • eksploatacji mechanizmów;
 • organizacji procesów produkcyjnych.

 

Zatem sam widzisz, jak bardzo rozległa jest wiedza abiturientów studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn. To ona powinna stanowić podstawowy wyznacznik każdej podejmowanej decyzji w ramach aktywności zawodowej przyszłych inżynierów. Jednak to przede wszystkim umiejętności świadczyć będą o ich wysokim profesjonalizmie. Każdy inżynier powinien mieć dodatkowo świadomość, jak bardzo odpowiedzialny zawód pełni, ponieważ jego projekty i konstrukcje nie stanowią teorii, lecz wypełniają codzienność każdego człowieka, żyjącego w XX wieku.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WROCŁAW STUDIA NIESTACJONARNE

Ile trwają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu?

Ile trwają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu?

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn dzielą się na dwa komplementarne cykle kształcenia. Pierwszy z nich obejmuje studia pierwszego stopnia. Na politechnice trwają one siedem semestrów. Studenci otrzymują wtedy podstawowe wykształcenie, które pozwala na rozpoczęcie pierwszych aktywności zawodowych, jednak warto pamiętać o tym, że po studiach pierwszego stopnia nie można jeszcze w pełni rozwinąć swojej kariery zawodowej. Studenci na zakończenie tego cyklu otrzymują tytuł inżyniera.

Aby zadbać o kompletność zdobytej wiedzy, warto rozpocząć studia drugiego stopnia. One trwają z kolei trzy semestry. Studenci nieustannie rozwijają swoje inżynierskie kwalifikacje, biorą udział w wielu fascynujących projektach badawczych i przygotowują do obrony jeden z ważniejszych prac dyplomowych – pracy magisterskiej. Studenci, którzy ukończyli naukę na drugim stopniu kształcenia, mogą swobodnie rozwijać swoją karierę zawodową, ponieważ będą oni prawdziwymi specjalistami na współczesnym rynku pracy.

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WROCŁAW STUDIA I STOPNIA

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WROCŁAW STUDIA II STOPNIA

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu?

Inżynierskie kierunki studiów we Wrocławiu przyciągają co roku bardzo dużo osób chętnych. Trzeba napisać wprost, że ma na to wpływ wizja bardzo stabilnego i dobrze płatnego zatrudnienia w przyszłości. Jednak mają szansę jedynie najlepsi i właśnie takie osoby dostają się na kierunki inżynieryjne. Zatem dotyczy to także kształcenia na kierunku mechanika i budowa maszyn. Aby stać się studentem wrocławskiej politechniki już na poziomie rekrutacji musisz zaprezentować jak najlepszą kandydaturę. Nim przystąpisz do przygotowań maturalnych, zastanów się, czy studia we Wrocławiu na tym kierunku są w ogóle dla ciebie stworzone:

 • Czy nauka matematyki i fizyki nigdy nie stanowiła dla ciebie problemu?
 • Czy interesujesz się nowinkami ze świata nauki i techniki?
 • Czy cechuje cię analityczne i bardzo przenikliwe myślenie?

 

Proces rekrutacji i przedmioty

Jeżeli odpowiadasz na te pytania twierdząco, to możesz poważnie pomyśleć o złożeniu swojej aplikacji. Jednak by miało to jakikolwiek sens, musisz otrzymać na maturze jak najlepsze wyniki. Przygotuj się z przedmiotów takich jak: matematyka, fizyka oraz język obcy nowożytni. Pamiętaj także o tym, by zdawać je na poziomie rozszerzonym, ponieważ są one wtedy punktowane dużo wyżej. Nie zapominaj także o tym, że twoje dobre przygotowanie do matury, to przede wszystkim inwestycja na przyszłość, która pomoże ci podczas dalszych etapów nauki.
Być może jesteś wybitnym umysłem ścisłym. Jeśli tak jest i nie ograniczasz swojej wiedzy do niezbędnego minimum to zastanów się nad wzięciem udziału w olimpiadzie przedmiotowej. To propozycja jedynie dla najlepszych i najbardziej zdeterminowanych. Jednak jeżeli staniesz się laureatem lub finalistą takiej olimpiady, to otrzymasz gwarantowane miejsce na liście osób przyjętych. W przypadku studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn rozważ:

 • Olimpiadę Matematyczną;
 • Olimpiadę Fizyczną;
 • Olimpiadę Wiedzy Technicznej i Wynalazczości itd.

 

Pamiętaj także o terminowym uiszczeniu wszystkich opłat rekrutacyjnych. Gdy już znajdziesz na wymarzonym kierunku studiów, będziesz musiał także dostarczyć do dziekanatu podstawowy komplet dokumentów takich jak: zdjęcia do legitymacji, skany dowodu oraz świadectwo maturalne.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu?

Jaka praca po studiach na kierunku mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu?

Nie od dziś wiadomo, że osoby, które wybierają studia na politechnice, nie powinny mieć żadnego problemu ze znalezieniem stabilnego i interesującego zatrudnienia. Inżynierowie stanowią obecnie jedną z tych grup zawodowych, która najlepiej odnajduje się na aktualnym rynku pracy. Jednak warto wziąć pod uwagę, że powinna być to jedyna motywacja, która towarzyszy kształceniu na tym kierunku. Studentom mechaniki i budowy maszyn powinno towarzyszyć przede wszystkim zaangażowanie, które uchroni przed wypaleniem zawodowym.
Inżynierowie, kończący studia we Wrocławiu, odnajdą się właściwie w każdej gałęzi przemysłu:

 • metalurgicznym;
 • medycznym;
 • lotniczym;
 • samochodowym;
 • chemicznym,
 • czy nawet spożywczym.

 

Możliwości zatrudnienia jest naprawdę bardzo wiele. Wszystko zależy właściwie od indywidualnych zainteresowań i predyspozycji osoby, która kończy studia na kierunku mechanika i budowa maszyn. Nieustający rozwój cywilizacyjny sprawia, że wciąż powstają projekty nowych maszyn, które znacznie ułatwiają i usprawniają egzystencję każdego człowieka.

Inżynierowie mogą pracować na stanowiskach projektantów, konstruktorów, programistów, czy diagnostów, którzy sprawują pieczę nad samodzielnymi mechanizmami lub nad całymi kompleksami maszyn. Znajdą oni satysfakcjonujące zatrudnienie w różnego rodzaju biurach projektowych i konstrukcyjnych, instytucjach nadzorczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych. Warto także wspomnieć o tym, że program kształcenia na studiach na kierunku mechanika i budowa maszyn uwzględnia bardzo wyraźne kształcenie kompetencji językowych. Oznacza to, że kariera inżynierów będzie mogła także przebiegać na arenie międzynarodowej, co będzie miało przede wszystkim przełożenie na poziom zarobków.

Jakie opinie mają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn we Wrocławiu?

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn nie należą do najłatwiejszych, jednak rekompensata wszystkich trudów nauki związana jest z otrzymaniem prestiżowego zatrudnienia.

Daniel, student trzeciego roku, mówi:

Studia na tym kierunku były według mnie bardzo dobrym wyborem, mimo że każdy musi być gotowy na naprawdę intensywną naukę. Zaniedbanie jednego przedmiotu przełoży się także na inne. Jednak jeżeli komuś naprawdę zależy, nie będzie miał żadnych problemów. Dodatkowym atutem tych studiów jest nieustanne uczestniczenie w różnego rodzaju projektach badawczych, które rozwijają wszystkie niezbędne umiejętności, wykorzystywane w przyszłej pracy inżyniera.

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)