Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Politechnika Bydgoska - kierunki studiów

Mechanika i budowa maszyn – Politechnika Bydgoska 2021

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Politechnice Bydgoskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Politechnika Bydgoska to 35 kierunków. Jednym z nich jest Mechanika i budowa maszyn, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

Celem nauczania jest wykształcenie specjalistów w zakresie realizacji nowoczesnych procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, doboru materiałów inżynierskich stosowanych jako elementy maszyn oraz nadzoru nad ich eksploatacją. Mechanika i budowa maszyn na PB to nauka stosowania zaawansowanych technik wytwarzania, pracy w zespole, koordynacji prac i oceny ich wyników oraz sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi. 

Realizowany program nauczania ma na celu rozwinięcie różnych umiejętności oraz przekazania wiedzy z różnych obszarów. Przede wszystkim, wiedza dotyczy odwzorowania i wymiarowania elementów maszyn, projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych z zastosowaniem komputerowego wspomagania projektowania maszyn, planowania i nadzorowania zadań obsługowych, czy doboru materiałów. 

Ze zdobytym wykształceniem i dyplomem ukończenia studiów absolwent Mechaniki i budowy maszyn może pracować w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego oraz innych zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych, czy w jednostkach odbioru technicznego.

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Politechnika Bydgoska opinie? Bartosz, student II- stopnia Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn to spełnienia moich marzeń z dzieciństwa, kiedy lubiłem coś składać, lepić, majsterkować, budować. To dla mnie, po prostu, naturalna, kolej rzeczy.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mechanikę i budowę maszyn:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn,
 • projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych układów mechanicznych,
 • projektowania i analizy elektrycznych układów napędowych i sterowania maszyn,
 • metrologii warsztatowej i szacowania błędów pomiaru,
 • projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
 • ochrony środowiska przyrodniczego w rozwiązaniach technicznych i technologicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mechanika i budowa maszyn:

Absolwent kierunku Mechanika i budowa na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego,
 • jednostkach projektowych,
 • jednostkach konstrukcyjnych,
 • jednostkach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych,
 • jednostkach akredytacyjnych i atestacyjnych,
 • jednostkach administracyjnych,
 • jednostkach edukacyjnych. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek mechanika i budowa maszyn jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera: kierunku obieralnego oraz po kierunkach: inżynieria biomedyczna, inżynieria materiałowa, inżynieria odnawialnych źródeł energii, mechaniczna inżynieria tworzyw, mechatronika, przetwórstwo tworzyw sztucznych, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, inżynieria zarządzania, zarządzanie jakością i produkcją, zarządzanie inżynierskie, zarządzanie techniką, automatyka i robotyka, inżynieria materiałów kompozytowych, materiały współczesnych technologii; pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych lub przyporządkowanych do dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych: automatyka, elektronika i elektrotechnika; informatyka techniczna i telekomunikacja; inżynieria biomedyczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; inżynieria chemiczna.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Bydgoszczy

Politechnika Bydgoska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej PB

 

Komentarze (0)