Mechanika i budowa maszyn - Bydgoszcz

Mechanika i budowa maszyn - Bydgoszcz

Mechanika i budowa maszyn - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

mechanika i budowa maszyn

Odkryj kierunek Mechanika i budowa maszyn w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Mechanika i budowa maszyn studia Bydgoszcz 2021 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Bydgoszczy to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn, w roku akademickim 2021/2022, Uniwersytet Technologiczno - Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnymPonadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UTP.

 

Studia inżynierskie w Bydgoszczy na kierunku mechanika i budowa maszyn opracowane są w interdyscyplinarny sposób. Studenci uczą się, w jaki sposób należy projektować konstrukcje mechaniczne i mechatroniczne, na czym polega projektowanie, realizacja oraz automatyzacja procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn, poznają zaawansowane metody komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji (CAD, CAM, CAE itd.).

Absolwenci zatrudniani są w przemyśle pojmowanym bardzo szeroko, w biurach konstrukcyjnych, zakładach produkcyjnych. Wielu z nich prowadzi własną działalność gospodarczą oraz piastuje stanowiska kierownicze.

 

czytaj dalej wszystko o Mechanika i budowa maszyn - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek mechanika i budowa maszyn

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek mechanika i budowa maszyn w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • chemia
 • fizyka
 • fizyka i astronomia
 • język obcy
 • matematyka

 

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn są niezwykle wymagające, więc już na poziomie rekrutacji wymaga się od kandydatów, by zaprezentowali jak najszerszy wachlarz wiedzy. Osoby, które poważnie myślą o rozpoczęciu kształcenia na tym kierunku, swoje przygotowania do egzaminu dojrzałości powinny zacząć już dziś. By stać się studentem bydgoskiej uczelni musisz doskonale przygotować się z przedmiotów takich jak: matematyka i język obcy nowożytni oraz do wyboru: fizyki lub chemii. Pamiętaj, że im więcej przedmiotów zdawanych na poziomie rozszerzonym, tym większa szansa na rozpoczęcie tej fascynującej, intelektualnej przygody.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 14.06.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
1,5 roku
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
4 lata
(inżynier)
II stopnia:
2 lata
(magister inżynier)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN BYDGOSZCZ STUDIA I STOPNIA

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN BYDGOSZCZ STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek mechanika i budowa maszyn na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Przedmioty:

chemia, fizyka, fizyka i astronomia, język obcy, matematyka

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN BYDGOSZCZ STUDIA STACJONARNE

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN BYDGOSZCZ STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku mechanika i budowa maszyn na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
90
II stopnia:
60
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
60
II stopnia:
45
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek mechanika i budowa maszyn na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Mechanika i budowa maszyn w Bydgoszczy

Gdzie studiować na kierunku mechanika i budowa maszyn w Bydgoszczy?

Uczelnie na których można studiować kierunek mechanika i budowa maszyn w Bydgoszczy

 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 

Kierunki inżynierskie i techniczne w Bydgoszczy

Rozwiń

Ważne tematy

Jak wyglądają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Bydgoszczy?

Kierunek mechanika i budowa maszyn w Bydgoszczy jest jednym z najbardziej rozwojowych. W trakcie zdobywanego kształcenia studenci mają szansę nabyć wszechstronną wiedzę, która obejmuje projektowanie konstrukcji mechanicznych i mechatronicznych oraz projektowanie, realizację oraz automatyzację procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn. Dowiesz się również, w jaki sposób prowadzi się prace badawcze w laboratoriach badawczych, diagnostycznych oraz stanowiących zaplecze naukowo-badawcze przemysłu.

Studia inżynierskie w zakresie mechaniki i budowy maszyn pozwolą Ci zdobyć wiedzę na temat zaawansowanych metod komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji (na przykład CAD, CAM, CAE). Poszczególne uczelnie w Bydgoszczy ściśle współpracują z regionalnymi firmami, dzięki czemu program nauczania można dostosować do aktualnego zapotrzebowania rynku pracy.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają od 3,5 do 4 lat. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci kierunku mechanika i budowa maszyn w Bydgoszczy zdobywają wiedzę z zakresu matematyki, która okazuje się niezbędna do formułowania i rozwiązywania zadań z inżynierii mechanicznej. Zgłębiają również zagadnienia fizyczne przydatne w przypadku rozwiązywania zadań z inżynierii mechanicznej.

Będziesz miał/a okazję zdobyć wiedzę odnoszącą się do mechaniki technicznej, wytrzymałości materiałów i mechaniki płynów, konstruowania oraz grafiki inżynierskiej, a także eksploatacji maszyn. Studenci poznają techniki, procesy i maszyny istotne dla inżynierii wytwarzania, uczą się, czym zajmuje się termodynamika techniczna oraz elektrotechnika i elektronika. Zdobędziesz wiedzę w zakresie hydrauliki, pneumatyki, automatyki i robotyki, metrologii i systemów pomiarowych, zarządzania środowiskiem i ekologii. Będziesz miał/a wiedzę na temat trendów rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych.

 

Umiejętności

Kierunek mechanika i budowa maszyn w Bydgoszczy umożliwi Ci prężne pozyskiwanie informacji z literatury, baz danych, katalogów, norm i patentów. Nauczysz się porozumiewać przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, będziesz w stanie przygotować dokumentację techniczną zrealizowanego zadania projektowego, a także zaprezentować wyniki prac badawczych i projektowych.

Studenci rozwijają kompetencje językowe, dzięki czemu posługują się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się, a także czytania ze zrozumieniem kart katalogowych, instrukcji obsługi maszyn i urządzeń oraz narzędzi informatycznych. Nauczysz się planować i przeprowadzać pomiary cech geometrycznych elementów maszyn. Będziesz w stanie planować i przeprowadzać pomiary podstawowych właściwości materiałów inżynierskich. Nauczysz się projektować proste maszyny, urządzenia z uwzględnieniem zadanych kryteriów technicznych, eksploatacyjnych i ekonomicznych, eksploatacji maszyn i urządzeń.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci mechaniki i budowy maszyn rozumieją potrzebę nieustannego dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych, społecznych. Mają świadomość, dlaczego wszelkie aspekty pozatechniczne i skutki działalności inżyniera-mechanika są tak istotne, a także wiedzą, jakie znaczenie dla środowiska ma działalność inżynierska.

Będziesz miał/a świadomość, dlaczego przestrzeganie zasad etyki zawodowej jest istotne w trakcie wykonywania obowiązków w pracy. Będziesz odpowiadać za pracę własną i wyrazisz chęć do pracy w zespole. Nauczysz się działać przedsiębiorczo. Będziesz formułował/a i przekazywała społeczeństwu informacje i opinie odnoszące się do osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżyniera-mechanika.

 

3. Program studiów i przedmioty

Kierunek mechanika i budowa maszyn w Bydgoszczy ma charakter interdyscyplinarny. Studenci mają szansę zdobyć wszechstronne wykształcenie kierunkowe i specjalizacyjne. Siatka zajęć i program kształcenia są indywidualnie ustalane przez wybrane uczelnie. Studenci zdobywają praktyczną wiedzę odnoszącą się do wykorzystywania zaawansowanych metod komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji (CAD, CAM, CAE itd.).

Zgłębisz zagadnienia odnoszące się do mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, a także technologii procesów wytwarzania maszyn i produktów. Poznasz wszelkiego rodzaju technologie proekologiczne i systemy zintegrowanego zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością w procesach wytwórczych.

 

W programie studiów na kierunku Mechanika i budowa maszyn znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka inżynierska
 • chemia
 • mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów
 • grafika inżynierska
 • komputerowe wspomaganie projektowania i wytwarzania
 • podstawy konstrukcji maszyn
 • techniki wytwarzania
 • materiały inżynierskie
 • projektowanie układów sterowania
 • automatyka i robotyka

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Kandydaci na studia inżynierskie w zakresie mechaniki i budowy maszyn powinni wykazywać zainteresowanie najnowszymi technologiami. Kierunek opiera się na zaawansowanych metodach komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji. Ważne są zdolności projektowe i konstrukcyjne, a także komunikacyjne i pracy w zespole.

Studia w tym zakresie są idealne dla osób, które chcą zdobyć wykształcenie inżynierskie i nauczyć się projektować konstrukcje mechaniczne, mechatroniczne, chcą zajmować się automatyzacją procesów wytwarzania, montażem i eksploatacją maszyn, pracą badawczą w laboratoriach badawczych i diagnostycznych.

Ile trwają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn w Bydgoszczy, w zależności od typu studiów trwają od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Studia w Bydgoszczy na kierunku mechanika i budowa maszyn dzielą się na dwa cykle kształcenia. Studenci swoją przygodę rozpoczynają od nauki na pierwszym stopniu. Trwa ona siedem lub osiem semestrów, które szczelnie wypełnione są wykładami, ćwiczeniami oraz praktykami. Studia pierwszego stopnia to bardzo intensywny czas związany także z przygotowaniami do egzaminu dyplomowego, po którym absolwenci tego kierunku otrzymują prestiżowe tytuły inżynierów.

Naukę warto kontynuować na studiach drugiego stopnia, ponieważ mają one charakter uzupełniający. Studenci otrzymują dzięki nim pełnię wykształcenia i kwalifikacji, które pozwalają na zrównoważony rozwój zawodowy. Studia drugiego stopnia na kierunkach takich jak mechanika i budowa maszyn trwają z kolei trzy lub cztery semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek mechanika i budowa maszyn w Bydgoszczy?

Proces rekrutacji

Jeśli rozważasz studiowanie mechaniki i budowy maszyn, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie. Proces rekrutacji jest zmienny w stosunku do trybu i poziomu kształcenia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

zasady rekrutacji na studia

Jaka praca po studiach na kierunku mechanika i budowa maszyn w Bydgoszczy?

Jaka praca po studiach na kierunku mechanika i budowa maszyn w Bydgoszczy?

Absolwenci mechaniki i budowy maszyn w Bydgoszczy są rozchwytywani na rynku pracy. Posiadają oni wszechstronne wykształcenie, które obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Będziesz mógł/mogła poszczycić się znajomością zasad mechaniki oraz projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych komputerowych narzędzi obliczeniowych.

Absolwenci zatrudniani są w przemyśle pojmowanym bardzo szeroko, w biurach konstrukcyjnych, zakładach produkcyjnych. Wielu z nich prowadzi własną działalność gospodarczą oraz piastuje stanowiska kierownicze.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Mechanika i budowa maszyn:

 • jednostki projektowo-konstrukcyjne
 • jednostki technologiczne
 • przedsiębiorstwa przemysłu maszynowego i przemysłów pokrewnych
 • instytuty naukowo-badawcze
 • ośrodki badawczo-rozwojowe
 • jednostki zajmujące się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu mechaniki i budowy maszyn oraz inżynierii wytwarzania
 • biura projektowo-konstrukcyjne
 • firmy konsultingowe

 

Twoje stanowisko pracy będzie uzależnione od zdobytych kwalifikacji zawodowych i realizowanej specjalizacji, dzięki której zdobędziesz potrzebne kompetencje i umiejętności.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Mechanika i budowa maszyn:

 • inżynierowie mechanicy
 • konstruktor
 • automatyk

Jakie opinie mają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Bydgoszczy?

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn to intelektualna przygoda, która otwiera drogę wymarzonej karierze zawodowej.

Mariusz, student trzeciego roku, przekonuje:

Studia w Bydgoszczy to bardzo dobry wybór ze względu na ćwiczenia praktyczne, które wypełniają program. To podczas nich mogę skonfrontować swoją wiedzę teoretyczną z rzeczywistością, wtedy też uczę się najwięcej i wiem, że w przyszłości będzie to stanowić najlepszy punkt mojego wykształcenia. Polecam każdemu.


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Komentarze (0)