Zarządzanie

Zarządzanie

Politechnika Bydgoska - kierunki studiów

Zarządzanie – Politechnika Bydgoska 2021

Studia na kierunku zarządzanie na Politechnice Bydgoskiej to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Politechnika Bydgoska to 35 kierunków. Jednym z nich jest Zarządzanie, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia. 

Celem kształcenia jest nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie organizowania procesu usług, w tym w sektorze usług komercyjnych oraz usług publicznych. Zarządzanie na PB to wiedza niezbędna do zarządzania instytucjami publicznymi, jak również umiejętności realizowania podstawowych funkcji zarządzania i analizowania popytu oraz tworzenia systemów rejestracji popytu na usługi, budowania wizerunku i tożsamości organizacji usługowej. 

Program kształcenia umożliwia uzyskanie pogłębionej wiedzy z zakresu zarządzania procesami logistycznymi i łańcuchem dostaw oraz odpowiadającym im rozwiązaniom biznesowym. 

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci kierunku Zarządzanie na PB mogą wykorzystać pełniąc rolę menedżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym albo wykorzystać do prowadzenia własnej działalności. 

 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Uniwersytecie Technologiczno- Przyrodniczym:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstw i innych organizacji,
  • pisania projektów unijnych,
  • pozyskiwania środków finansowych,
  • mediacji w obszarze tworzenia warunków do współpracy dla organizacji publicznych i biznesowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Politechnice Bydgoskiej może znaleźć zatrudnienie:

  • jako menedżer średniego i wyższego szczebla,
  • jako doradca i konsultant w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym,
  • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
  • w placówkach naukowo- badawczych.

 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą przyjęcia na I rok studiów drugiego stopnia na kierunek zarządzanie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera lub licencjata.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Bydgoszczy

Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Bydgoszczy

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania PB

Komentarze (0)