Zarządzanie - Bydgoszcz

Zarządzanie - Bydgoszcz

Zarządzanie - Bydgoszcz

Studia w Bydgoszczy

zarządzanie

Odkryj kierunek zarządzanie w Bydgoszczy i sprawdź, gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

22.08.2023

Zarządzanie studia Bydgoszcz 2023 | woj. pomorskie

Zarządzanie w Bydgoszczy to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) lub 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), których program oferuje 17 różnych specjalności. Studia można podjąć na 2 uczelniach w formie stacjonarnej (dziennej) lub niestacjonarnej (zaocznej i online). Ceny na zarządzaniu w Bydgoszczy w 2023 r. zaczynają się od 4950 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku zarządzanie w Bydgoszczy
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne, online
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zarządzanie w Bydgoszczy rozpocznie się 1 stycznia 2023 r. i potrwa do 31 grudnia 2023 r. | Zarządzanie Bydgoszcz - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na zarządzaniu dają studentów zaawansowaną wiedzę na temat potencjału rynków międzynarodowych oraz funkcjonowania firm w Polsce i za granicą. Uczestnicy zajęć zagłębią się w pojęcia związane z zarządzaniem, socjologią czy psychologią. Absolwenci kierunku posiądą umiejętność reagowania w sytuacjach kryzysowych i stosowania środków zapobiegawczych. Program studiów obejmuje m.in. prawo finansowe, podstawy marketingu i kultura organizacyjna. Absolwenci zarządzania mają też wiedzę na temat technik kreowania marki produktu.

Ukończenie studiów na kierunku zarządzanie pozwala odnaleźć się stanowiskach kierowniczych i doradczych w różnorodnych przedsiębiorstwach. Studia te są bazą do podjęcia pracy w zawodzie menedżera, prezesa, doradcy finansowego czy specjalisty ds. PR.

 

Uczelnie

W Bydgoszczy zarządzanie możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 3 uczelniach publicznychCollegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Akademii Kujawsko-Pomorskiej oraz Uniwersytecie WSB Merito w Bydgoszczy.
 
Specjalności
Współczesne studia z zarządzania charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia. Popularne specjalności na kierunku zarządzanie w Bydgoszczy: international businessmarketing w organizacjizarządzanie małą i średnią firmą, zarządzanie w handlu i usługachzarządzanie zasobami ludzkimi... specjalności na zarządzaniu w Bydgoszczy >
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Bydgoszczy na kierunku zarządzanie w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.  szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku zarządzanie w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić. Ceny wahają się od 4950 zł do 5396 zł za pierwszy rok studiów. Wykaz opłat za studia na kierunku zarządzanie w Bydgoszczy >

czytaj dalej wszystko o Zarządzanie - Bydgoszcz

Zobacz, na jakich uczelniach w Bydgoszczy jest kierunek ZARZĄDZANIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Zarządzanie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie zarządzanie jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Pedagogika +

Studia II stopnia stopień: (II), czas trwania: 2 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Studia I stopnia stopień: (I), czas trwania: 3 lata,
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Pokaż więcej
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Zarządzanie i inżynieria produkcji stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji

Pokaż więcej
Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz

Zarządzanie - studia online stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: online
Pokaż więcej
Akademia Kujawsko-Pomorska

Akademia Kujawsko-Pomorska

Ekonomia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku ekonomia

Pokaż więcej
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy

Zdrowie publiczne stopień: (II), czas trwania: 2 lata
tryb: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku zdrowie publiczne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek zarządzanie w Bydgoszczy?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku zarządzanie najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • geografia
 • historia
 • język obcy
 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie

 

Studia na kierunku zarządzanie mają charakter interdyscyplinarny, więc od studentów oczekuje się już na poziomie rekrutacji, że będą dysponować rozległą wiedzą z dowolnie wybranej dziedziny - humanistycznej lub socjologiczno-ekonomicznej. Oznacza to, że osoby, które chciałby rozpocząć swoją przygodę ze studiami na kierunku zarządzanie, muszą skupić się w szczególności na nauce przedmiotów takich jak: WOS, geografia, historia, czy nawet matematyka. Pamiętaj, że zdawanie wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym będzie dla ciebie najlepszym rozwiązaniem.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Zarządzanie w Bydgoszczy

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie studiować zarządzanie w Bydgoszczy

Zarządzanie w Bydgoszczy można podjąć na jednej uczelni publicznej: Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich. 
Zarządzanie można studiować jako specjalność w: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz w Akademii Kujawsko-Pomorskiej.
Zarządzanie można podjąć również na jednej niepublicznej szkole wyższej: Uniwersytecie WSB Merito Bydgoszcz.
 

Gdzie studiować zarządzanie bezpłatnie w Bydgoszczy

Zarządzanie w Bydgoszczy można studiować bezpłatnie jedynie w trybie stacjonarnym na uczelniach publicznych: Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

Gdzie studiować zarządzanie niestacjonarnie w Bydgoszczy

Zarządzanie w formie niestacjonarnej w Bydgoszczy można podjąć na wielu uczelniach publicznych i niepublicznych. Zarządzanie można także studiować jako specjalność. Kandydaci mogą wybierać między takimi uczelniami jak: Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz w Akademia Kujawsko-Pomorska, Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz.

Ile kosztują studia niestacjonarne na zarządzaniu w Bydgoszczy

Studia niestacjonarne na kierunku Zarządzanie w Bydgoszczy na uczelniach publicznych i prywatnych są płatne. Ceny za kierunek studiów zarządzanie w Bydgoszczy wahają się od 4950 zł do 5396 zł za pierwszy rok studiów.

Czy są studia niestacjonarne bezpłatne

Zarządzanie w Bydgoszczy w trybie niestacjonarnym jest płatne niezależnie czy uczelnia jest publiczna czy prywatna. 
Zarządzanie w Bydgoszczy bezpłatnie można podjąć jedynie w formie stacjonarnej na uczelni publicznej: Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich.  
 

Pokaż wszystkie

Jak wyglądają studia na kierunku zarządzanie w Bydgoszczy?

ccc

W zależności od wybranej uczelni kształcenie na kierunku zarządzanie w Bydgoszczy może przebiegać w różny sposób. W trakcie zdobywanego wykształcenia będziesz miał/a okazję nauczyć się współpracować z otoczeniem społecznym, gospodarczym oraz kulturalnym w procesie kształcenia.

Nauczysz się rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy odnoszące się do gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi, rzeczowymi i informacyjnymi w organizacjach. Zajmiesz się projektowaniem i wdrażaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa oraz szerzeniem wiedzy dotyczącej podstawowych praw ekonomicznych. Po zarządzaniu możesz pracować jako specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, zarządzania jakością, zarządzania finansami, menedżer w instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach pozarządowych.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zarządzanie możemy podzielić na:

1. Poziom studiów:

2. Forma:

 

Studia na kierunku zarządzanie w Bydgoszczy realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Wiedza

Studenci zarządzania w Bydgoszczy mają szansę poznać podstawową terminologię, która wiąże się z naukami o zarządzaniu, a także poznają podstawowe funkcje i narzędzia zarządzania w wybranym języku na poziomie B2. Zdobywają wiedzę w zakresie roli informacji w procesie zarządzania, poznają obieg dokumentów i informacji w przedsiębiorstwie, jak również mają uporządkowaną wiedzę na temat standardów, technologii i systemów informacyjnych.

Dzięki realizowanym zajęciom poznasz i zrozumiesz zjawiska pojawiające się w obszarze zarządzania organizacją, nauczysz się definiować zagadnienia związane z funkcjonowaniem organizacji, będziesz w stanie definiować współczesne formy organizacyjno-prawne. Zgłębisz pojęcia bezwzględnej i względnej normy prawnej, nauczysz się objaśniać hierarchiczną budowę systemu aktów prawnych wydawanych przez organy państwowe oraz zasadę trójpodziału władzy, a także charakteryzować główne systemy polityczne funkcjonujące w krajach europejskich.

 

Umiejętności

Studia w Bydgoszczy na kierunku zarządzanie umożliwią Ci zdobycie potrzebnej wiedzy i umiejętności. Nauczysz się posługiwać systemami informatycznymi, które wspomagają zarządzanie. Będziesz podjemował/a decyzje odnoszące się do organizacji przedsiębiorstw, dostrzegać problemy zarządcze na tle ogólnej wiedzy o zarządzaniu oraz reagować na sytuacje problemowe o charakterze zarządczym.

Będziesz interpretował/a przepisy z zakresu prawa, również finansowego, autorskiego i praw pokrewnych, a także nauczysz się wykorzystywać podstawowe zasady budowy i funkcjonowania systemu prawnego. Absolwenci zarządzania potrafią analizować i interpretować zjawiska społeczne, identyfikować newralgiczne problemy społeczne, rozumieją związki przyczynowo-skutkowe między faktami społecznymi a zmianą społeczną, posiadają zdolność prognozowania rozwoju społeczeństwa.

 

Kompetencje społeczne

Absolwenci kierunku zarządzanie w Bydgoszczy zdobywają potrzebną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne. Są świadomi, że ukończenie kształcenia w tym zakresie wymaga nieustannego dokształcania się. Potrafią dokonywać samooceny własnych umiejętności i kompetencji. Potrafią postępować etycznie i są świadomi konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej.

W prawidłowy sposób będziesz identyfikował/a i rozstrzygał/a dylematy wiążące się z wykonywaniem zawodu. Będziesz świadomy/a uwarunkowań i rozwiązań prawnych. Staniesz się otwarty/a na nowe pomysły służące lepszym rozwiązaniom organizacyjnym w przedsiębiorstwach. Nauczysz się pracować w zespole i samodzielnie.

 

3. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia i siatka zajęć kierunku zarządzanie są uzależnione od wybranej uczelni w Bydgoszczy. W trakcie realizowanych zajęć będziesz zdobywał/a wiedzę w zakresie podstawowych nauk humanistycznych i ścisłych, wśród których znajdziemy między innymi podstawy zarządzania, naukę o organizacji, finanse, prawo i matematykę oraz statystykę opisową, a także przedmioty kierunkowe, takie jak zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie finansami, rachunkowość finansową, informatykę w zarządzaniu, zarządzanie projektami oraz marketing.

Studenci mogą wybrać specjalizacje, które w znaczący sposób wpłyną na dalszą drogę zawodową. Zdobędziesz wiedzę na temat współczesnego rynku usług, technik organizatorskich i decyzyjnych, nowoczesnych systemów motywacyjnych, strategii promocji.

 

W programie studiów na kierunku Zarządzanie znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • zarządzanie zasobami ludzkimi,
 • zarządzanie finansami,
 • rachunkowość finansową,
 • współczesny rynek usług,
 • techniki organizatorskie i decyzyjne,
 • nowoczesne systemy motywacyjne,
 • strategia promocji,
 • zachowania nabywców na rynku

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studia w Bydgoszczy w zakresie zarządzania przeznaczone są dla osób, które chcą zarządzać przedsiębiorstwem i zasobami ludzkimi lub myślą o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. Kandydaci powinni odznaczać się kreatywnością, pewnością siebie, umiejętnością negocjowania.

Zarządzanie to kierunek dla osób komunikatywnych i otwartych, które potrafią twórczo, ale i krytycznie myśleć. Kandydaci nie powinni mieć problemu z pracą w zespole, warto wykazywać także predyspozycje kierownicze. Ważne jest także szybkie reagowanie w obliczu sytuacji kryzysowych i trafne rozwiązywanie napotkanych problemów, jak również odporność na stres.

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Bydgoszczy?

Ile trwają studia na kierunku zarządzanie w Bydgoszczy?

Studia na kierunku Zarządzanie w Bydgoszczy, w zależności od wybranego stopnia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia na kierunku zarządzanie zaliczają się do najpopularniejszego w Polsce grona. Oznacza to, że studenci swoją intelektualną przygodę mają szansę rozwijać na dwóch stopniach kształcenia. Zaczyna się ona oczywiście od trzyletnich studiów pierwszego stopnia. To czas zdobywania podstawowej wiedzy oraz kwalifikacji. Studenci po zakończeniu nauki otrzymują także tytuły licencjatów, nie pozwalają one jednak na pełnię zawodowego rozwoju.

Dlatego też warto rozważyć kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia. Trwają one kolejne dwa lata i mają charakter uzupełniający. Studenci także systematyzują swoją wiedzę i mają szansę na zdobycie nowych, niepowtarzalnych kwalifikacji. Kształcenie drugiego stopnia wiąże się także z przygotowaniami do jednego z najważniejszych egzaminów dyplomowych. Po jego pomyślnym zdaniu absolwenci otrzymują tytuły magistrów zarządzania, które pozwalają na szukanie najbardziej satysfakcjonującej pracy.

Zarządzanie w Bydgoszczy - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku zarządzanie w Bydgoszczy?

Studia zarządzanie w Bydgoszczy uważane są za jedne z najbardziej praktycznych. Absolwenci mogą poszczycić się wszechstronnym wykształceniem i są przygotowani do pracy w szeroko pojętym świecie biznesu. Pracują na takich stanowiskach jak specjalista z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, marketingu, zarządzania jakością, zarządzania finansami lub menedżer w instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach pozarządowych.

Absolwenci diagnozują procesy i zjawiska zachodzące we współczesnym przedsiębiorstwie i jego otoczeniu, zajmują się obsługą klientów, a także doradztwem. Zatrudniani są w instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach pozarządowych. Są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Zarządzanie:

 • duże i małe przedsiębiorstwa
 • własna firma
 • firmy rodzinne
 • organizacje rządowe i pozarządowe
 • ośrodki badania opinii publicznej i rynku
 • e-biznes
 • media tradycyjne i elektroniczne
 • agencje doradztwa personalnego
 • agencje public relations i reklamowe

 

Stanowisko pracy, które będziesz obejmował/a uzależnione jest od ukończonej specjalizacji i zdobytych kwalifikacji zawodowych.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Zarządzanie:

 • specjalista ds. zarządzania, marketingu, HR, zarządzania projektem, zarządzania jakością, zarządzania finansami przedsiębiorstw
 • specjalista ds. obsługi procesów w korporacji
 • doradca klienta
 • przedsiębiorca prowadzący własny biznes
 • specjalista do spraw reklamy, wizerunku, PR
 • badacz opinii publicznej i rynku

Gdzie studiować na kierunku zarządzanie w Bydgoszczy?

Studia możesz podjąć na uczelniach publicznych: Politechnice Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich, jako specjalność w Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, jako specjalność na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz kilku niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych: Uniwersytecie WSB Merito w Bydgoszczy oraz jako specjalność w Akademii Kujawsko - Pomorskiej.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie, w roku akademickim 2023/2024, Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na UTP oraz uczelni niepublicznej. Ceny wahają się od 4950 zł do 5396 zł za pierwszy rok studiów.

 

Kierunek zarządzanie - uczelnie w Bydgoszczy:

 

czytaj dalej uczelnie w Bydgoszczy

 

Zarządzanie studia stacjonarne - uczelnie w Bydgoszczy

 

Zarządzanie studia niestacjonarne - uczelnie w Bydgoszczy
 
Zarządzanie studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Bydgoszczy

 

Zarządzanie studia - uczelnie niepubliczne (prywante) w Bydgoszczy

 

Limity miejsc

Każdy z kierunków studiów w Bydgoszczy ma ustalony limit miejsc, na który może przyjąć studentów.

Na jakiej podstawie wybierani są przyszli studenci zarządzania w Bydgoszczy? Rekrutacja na uczelnie wyższe opiera się na konkursie świadectw, który stanowi podstawę do ułożenia listy osób zakwalifikowanych.

Przedmioty, jakie brane są pod uwagę w czasie rekrutacji na zarządzanie w Bydgoszczy, to: biologia, chemia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka oraz wiedza o społeczeństwie.

Warto mieć na uwadze, że na studia mogą dostać się tylko najlepsi wśród kandydatów.

Limity miejsc na kierunku zarządzanie w Bydgoszczy: 

 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: 90

 *Uczelnie publiczne, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

 

Ile kosztują studia

Zarządzanie w Szczecinie w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych jest bezpłatne. Nieco inaczej kwestia finansów wygląda nico inaczej w przypadku studiów niestacjonarnych, bowiem niezależnie od wybranej uczelni zawsze są płatne. Uczelnie w Bydgoszczy umożliwiają rozłożenie czesnego na raty.

Zarządzanie studia w Bydgoszczy - ceny 2023: 

 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: 5396 zł
 • Uniwersytet WSB Merito w Bydgoszczy: od 4950 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.   

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Kandydaci na zarządzanie w Bydgoszczy po zarejestrowaniu się w systemie muszą czekać około kilku tygodni na ogłoszenie wyników. Kiedy można spodziewać się opublikowania list? Daty ustalane są indywidualnie przez poszczególne uczelnie w Bydgoszczy, jednak zazwyczaj publikowane są około w połowy lipca.  

Kandydaci na zarządzanie w Bydgoszczy informację o przyjęciu na studia będą mogli znaleźć na swoim profilu w systemie IRK (Internetowa Rekrutacja Kandydatów). W systemie można również znaleźć takie informacje, jak uzyskana ilość punktów czy zajęte miejsce.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2023 w uczelniach publicznych w Bydgoszczy: 

 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: 20.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne?

Uczelnie w Bydgoszczy ustalają, aby kandydaci osobiście składali komplet dokumentów rekrutacyjnych do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Istnieje także możliwość wysłania dokumentów pocztą tradycyjną.

Kandydaci na zarządzanie mogą sprawdzić na stronach poszczególnych uczelni, jakie dokumenty ze sobą zabrać.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Po ogłoszeniu wyników kandydaci na zarządzanie w Bydgoszczy, aby móc zacząć zajęcia już od października muszą złożyć komplet dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

W jakim terminie trzeba złożyć dokumenty na kierunek zarządzanie w Bydgoszczy? Uczelnie przyjmują dokumenty zwykle zaraz po ogłoszeniu listy rankingowej.

Kandydaci muszą pamiętać o tym, jak ważne jest dopilnowanie terminów bowiem niedostarczenie dokumentów może grozić nawet wykreśleniem z listy osób zakwalifikowanych.

Terminy składania dokumentów na studia 2023 w uczelniach publicznych w Bydgoszczy: 

 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich: od 21.07.2023 do 25.07.2023

*I tura rekrutacji, studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2023/2024)

** Dane dotyczące wymagań, cen, limitów, terminów mają charakter poglądowy i mogą się różnić dla poszczególnych kierunków studiów. Dokładne dane należy sprawdzić na stronach internetowych uczelni.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Ile zarabia się po Zarządzaniu?

Absolwenci studiów na kierunku Zarządzanie posiadają wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne, które razem stanowią solidne przygotowanie do pracy w szeroko pojmowanym świecie biznesu. Na bazie posiadanego wykształcenia mogą zajmować rozmaite stanowiska, dotyczące między innymi: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania finansami, zarządzania jakością czy marketingu. A jak mogą wyglądać ich wynagrodzenia?

Średnie zarobki absolwentów Zarządzania w 2023 roku:

 • specjalista do spraw marketingu – 4250 złotych
 • specjalista do spraw sprzedaży i marketingu – 4520 złotych
 • specjalista do spraw jakości – 4510 złotych
 • product manager – 8500 złotych

 

Czy warto iść na Zarządzanie?

Ofert pracy dla nowoczesnych menedżerów przybywa, co może być odpowiedzią na postawione pytanie. Studia z zakresu zarządzania posiadają istotny atut, którym są programy nauczania dostosowywane do wymagań rynku oraz bardzo często opracowywane we współpracy z przedstawicielami otoczenia biznesu. Kształcenie umożliwia pozyskanie wiedzy interdyscyplinarnej, ponieważ współczesny menedżer musi wyróżniać się szeroką wiedzą oraz jeszcze szerszą paletą umiejętności.

 

Gdzie warto studiować Zarządzanie?

Kandydaci na studia w Bydgoszczy, którzy pragną kształcić się w obszarze zarządzania, mogą podjąć naukę w dwóch uczelniach. Jedną z nich jest uczelnia publiczna.

Zarządzanie studia – uczelnie publiczne (państwowe) w Bydgoszczy:

 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Osoby zainteresowane naukę coraz częściej spoglądają w stronę uczelni niepublicznych. One również oferują pozyskanie wszechstronnego wykształcenia, jak również proponują studentom liczne specjalności do wyboru.

Zarządzanie studia – uczelnie niepubliczne (prywatne) w Bydgoszczy:

 • Uniwersytet WSB Merito

 

Program studiów i przedmioty

Program kształcenia prowadzony na kierunku Zarządzanie opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę interdyscyplinarną, czyli złożoną z licznych zagadnień. Zagadnienia te dotyczą między innymi: ekonomii, finansów, organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw, rozwiązywania konfliktów, czy planowania i prowadzenia działań marketingowych. W toku studiów studenci realizują między innymi takie przedmioty jak:

 • ekonometria i prognozowanie
 • nauka o organizacji
 • zarządzanie projektami
 • marketing i public relations
 • informatyka w zarządzaniu

Uczelnie w Bydgoszczy - kierunek zarządzanie:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Kujawsko-Pomorska stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy (Wydział Nauk o Zdrowiu) stacjonarne studia II stopnia więcej
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich (Wydział Zarządzania) stacjonarne, niestacjonarne studia I i II stopnia więcej
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Studia I stopnia) stacjonarne, niestacjonarne studia I stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito Bydgoszcz stacjonarne, niestacjonarne, online studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie w Bydgoszczy?

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek zarządzanie w Bydgoszczy?

Proces rekrutacji

Jeśli rozważasz studiowanie zarządzania, musisz spełnić określone wymagania kwalifikacyjne. Warto wcześniej zainteresować się wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ poszczególne uczelnie ustalają je indywidualnie. Proces rekrutacji jest zmienny w stosunku do trybu i poziomu kształcenia.

Jakie przedmioty brane są pod uwagę?

Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów warto zdawać egzaminy dodatkowe na poziomie rozszerzonym.

Wymagane dokumenty

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu potrzebnych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

 

STUDIA W BYDGOSZCZY - ważne informacje

kierunki studiów w Bydgoszczy

studia w Bydgoszczy

 

ZARZĄDZANIE - ważne informacje

zarządzanie studia

zarządzanie studia online

studia zarządzanie i marketing w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku zarządzanie w Bydgoszczy?

Kierunki studiów takie jak zarządzanie otwierają wiele dróg rozwoju.

Daniel, student drugiego roku, mówi:

Wybrałem te studia trochę przez przypadek, ponieważ po maturze niezbyt wiedziałem, co chcę dalej robić. Nie żałuję jednak tego wyboru, ponieważ studia na kierunku zarządzanie uczą bardzo wielu praktycznych biznesowych kwestii. Polecam wszystkim niezdecydowanym.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Bydgoszcz studia i stopnia

Zarządzanie Bydgoszcz studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zarządzanie Bydgoszcz studia stacjonarne

Zarządzanie Bydgoszcz studia niestacjonarne

Kierunki zarządzanie i marketing w Bydgoszczy

management
Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia