Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia

22.06.2022

Ekonomia – Uniwersytet Wrocławski 2022

Studia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Wrocławskim to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku ekonomia w UWR
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne I stopnia: 150
 • studia stacjonarne II stopnia: 150
 • studia niestacjonarne I stopnia:  150
 • studia niestacjonarne II stopnia: 120

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

studia niestacjonarne: 6100 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • konstytucyjne podstawy ustroju ekonomicznego
 • ochrona obrotu gospodarczego
 • rynki finansowe
 • analiza finansowa
 • umowy w obrocie gospodarczym
 • finanse publiczne

 

Uniwersytet Wrocławski to 80 kierunków. Jednym z nich jest Ekonomia, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przekazanie wiedzy niezbędnej do funkcjonowania podmiotu gospodarczego, poznanie uwarunkowań prawnych, zgłębienie rachunkowości finansowej, poznanie prawa podatkowego i strategii podatkowej, czy też zrozumienie podstaw zarządzania. Ekonomia na Uniwersytecie Wrocławskim to program, który łączy w sobie problemy prawne, finansowe i ekonomiczne przedsiębiorstw. 

Lista przedmiotów, które należy zaliczyć w toku studiów nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi: konstytucyjne podstawy ustroju ekonomicznego, ochrona obrotu gospodarczego, rynki finansowe, analiza finansowa, umowy w obrocie gospodarczym, finanse publiczne. 

Zdobytą wiedzę i rozwinięte kompetencje absolwent Ekonomii może wykorzystać jako księgowy, audytor, analityk finansowy w biurze rachunkowym, bądź prowadząc własną działalność gospodarczą.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Uniwersytet Wrocławski opinie? Ewelina , studentka II- stopnia Ekonomii mówi:

„Nie da się studiować Ekonomii bez wysiłku i spędzania czasu nad książkami. Ale dzięki temu przynajmniej wiem, że studiuję, czuję, że zdobywam wiedzę, którą będę starała się wykorzystać w życiu zawodowym. Uniwersytet Wrocławski daje świetne warunki do nauki i jeśli miałabym ponownie wybierać uczelnię, to znowu postawiłabym na wrocławski uniwerek.”

 

 

STUDIA WE WROCŁAWIU - ważne informacje

Kierunki studiów we Wrocławiu

Studia we Wrocławiu

 

 

EKONOMIA - ważne informacje

Ekonomia studia Wrocław

Ekonomia studia

Ekonomia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię na Uniwersytecie Wrocławskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rachunkowości finansowej i prawa podatkowego,
 • procedur antykorupcyjnych,
 • rozwiązywania problemów prawnych związanych z rozstrzyganiem sporów gospodarczych i sanacją przedsiębiorstw,
 • podejmowania optymalnych decyzji gospodarczych,
 • przewidywania sytuacji ekonomicznych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Wrocławskim może znaleźć zatrudnienie:

 • jako księgowy,
 • jako audytor,
 • jako analityk finansowy,
 • w firmach doradztwa podatkowego,
 • w centrach finansowych,
 • w instytucjach kontroli finansowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia będą dokonywane według listy rankingowej, tworzonej na podstawie sumy punktów, na którą składają się ocena na dyplomie studiów oraz średnia wszystkich ocen z toku studiów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Wrocławski

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rekrutacja na wszystkie kierunki studiów oferowane przez Uniwersytet Wrocławski prowadzona jest za pośrednictwem Internetu. Ekonomia nie jest wyjątkiem, zatem chcąc dołączyć do grona studentów wrocławskiej uczelni należy zasiąść przed komputerem i wypełnić kilka wymaganych zadań. Fundamentem postępowania kwalifikacyjnego jest założenie indywidualnego konta w systemie IRK, czyli systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. Wpisujemy niezbędne dane osobowe, oficjalnie zapisujemy się na kierunek, uzupełniamy uzyskane wyniki maturalne i dołączamy aktualne zdjęcie. Rekrutacyjna droga jest niezwykle prosta, zwłaszcza że system będzie podpowiadał nam kolejne kroki oraz informował w jakim czasie należy je wykonać. Kiedy rusza rekrutacja? Postępowanie kwalifikacyjne na Ekonomie startuje w maju, ale żeby poznać dokładną datę należy wykazać się ciekowością i śledzić wiadomości z życia uczelni. Wtedy nic nie umknie naszej uwadze.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne są zestawem dokumentów, które należy złożyć po otrzymaniu stosowanej informacji. Do składania dokumentów zobligowani są tylko ci kandydaci, których status zostanie zmieniony na zakwalifikowanych do przyjęcia. Czym dokładnie są dokumenty rekrutacyjne? To między innymi:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości wraz z oryginałem do wglądu,
 • podanie o przyjęcie na studia, wydrukowane z systemu IRK,
 • zaświadczenie o uzyskaniu tytułu finalisty, bądź laureata olimpiad i konkursów wiedzy.

Dokumenty rekrutacyjne możemy złożyć osobiście, choć nie ma takiego obowiązku. Może to zrobić ktoś w naszym imieniu, lecz musi posiadać specjalne upoważnienie. Innym rozwiązaniem jest dostarczenie dokumentów pocztą, bądź kurierem. O czym należy pamiętać? Wszystkie kroki rekrutacyjne, a zatem również składanie dokumentów, należy wykonywać w jasno określonych terminach. Spóźnienia nie będą usprawiedliwiane, zatem warto podejść do sprawy poważnie. Niezłożenie dokumentów albo spóźnienie może równać się ze skreśleniem z listy osób ubiegających się o przyjęcie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Wniesienie opłaty rekrutacyjnej to obowiązek każdego kandydata, ponieważ stanowi ona wykupienie biletu do postępowania kwalifikacyjnego. Opłatę tę należy uiścić od razu po założeniu konta w systemie IRK. System dokładnie podpowie nam jaką kwotę i na jaki numer bankowy należy dokonać opłaty.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

W postępowaniu rekrutacyjnym na Ekonomię brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów takich jak: matematyka, historia, język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie. Wiedząc, że konkurencja na studia jest duża należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami. Wtedy nie będziemy musieli się martwić o miejsce w gronie nowych studentów.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Przelicznik punktów kwalifikacyjnych to specjalna tabela, dostępna na stronie uczelni. Dzięki niej każdy kandydat może obliczyć swoje szanse w postępowaniu rekrutacyjnym. Jak to dokładnie wygląda? Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli. Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Chyba nikt nie ma wątpliwości co do tego, że warto brać udział w różnorodnych konkursach i olimpiadach. Uczestnictwo nie tylko poszerza wiedzę i umiejętności, ale może stanowić ułatwienie w postępowaniu kwalifikacyjnym. W procesie rekrutacji na Ekonomię na Uniwersytecie Wrocławskim brane pod uwagę są następujące olimpiady:

 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej,
 • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie,
 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
 • Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

Idź do strony uczelni

Komentarze (0)