Mechanika i budowa maszyn – Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki to 31 kierunków. Jednym z nich jest Mechanika i budowa maszyn, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Krakowskiej prowadzony jest na Wydziale Mechanicznym. Celem nauki jest wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych. Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Krakowskiej to przygotowanie do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn. 

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki dzielą się na następujące specjalności: Aparatura i instalacje przemysłowe, Budowa środków transportu szynowego, Budowa i badania pojazdów samochodowych, Inżynieria medyczna, Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, Mechanika konstrukcji materiałów, Zastosowania informatyki w budowie maszyn. Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie przedmioty jak: algebra liniowa i geometria analityczna, układy wielofazowe, teoria sygnałów, projektowanie procesowe, programowani i optymalizacja baz danych, metoda elementów skończonych. Wszystkie przedmioty realizowane w bogatej siatce zajęć mają za zadanie przygotować do twórczej działalności w zakresie projektowania, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych, podejmowania twórczych inicjatyw, czy też sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn może wykorzystać w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, jednostkach projektowych, jednostkach konstrukcyjnych, jednostkach akredytacyjnych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Krakowska opinie? Wojtek student II stopnia Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Mechanika i budowa maszyn to kierunek- inwestycja. Zdobywasz taką wiedzę, dzięki której nie powinieneś mieć żadnych problemów ze znalezieniem pracy, na dodatek dobrze płatnej. Dlatego wybrałem ten kierunek studiów. „

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki:  

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn,
 • projektowania procesów technologicznych,
 • systemów zarządzania środowiskiem i ekologią,
 • układów zasilania,
 • konstrukcji silników przepływowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki: 

Absolwent kierunku Mechanika i budowa Maszy na Politechnice Krakowskiej znajdzie zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego,
 • jednostkach projektowych,
 • jednostkach konstrukcyjnych,
 • jednostkach akredytacyjnych,
 • jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów,
 • jednostkach konsultingowych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • jednostkach atestacyjnych. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Najważniejszymi przedmiotami, które otwierają drzwi na studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki są: fizyka, matematyka, język polski, język obcy.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 


 

Komentarze (0)