Mechanika i budowa maszyn – Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki to 31 kierunków. Jednym z nich jest Mechanika i budowa maszyn, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem nauki jest wykształcenie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych. Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Krakowskiej to przygotowanie do realizacji procesów wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn. 

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie przedmioty jak: algebra liniowa i geometria analityczna, układy wielofazowe, teoria sygnałów, projektowanie procesowe, programowani i optymalizacja baz danych, metoda elementów skończonych. Wszystkie przedmioty realizowane w bogatej siatce zajęć mają za zadanie przygotować do twórczej działalności w zakresie projektowania, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych, podejmowania twórczych inicjatyw, czy też sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn może wykorzystać w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego, jednostkach projektowych, jednostkach konstrukcyjnych, jednostkach akredytacyjnych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Krakowska opinie? Wojtek student II stopnia Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Mechanika i budowa maszyn to kierunek- inwestycja. Zdobywasz taką wiedzę, dzięki której nie powinieneś mieć żadnych problemów ze znalezieniem pracy, na dodatek dobrze płatnej. Dlatego wybrałem ten kierunek studiów. „

 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Krakowskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn,
 • projektowania procesów technologicznych,
 • systemów zarządzania środowiskiem i ekologią,
 • układów zasilania,
 • konstrukcji silników przepływowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mechanika i budowa maszyn na PK:

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Krakowskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego,
 • jednostkach projektowych,
 • jednostkach konstrukcyjnych,
 • jednostkach akredytacyjnych,
 • jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów,
 • jednostkach konsultingowych,
 • ośrodkach badawczo- rozwojowych,
 • jednostkach atestacyjnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Najważniejszymi przedmiotami, które otwierają drzwi na studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki są: fizyka, matematyka, język polski, język obcy.

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.

HARMONOGRAM REKRUTACJI +

Ubieganie się o przyjęcie na studia zawsze dostarcza emocji, a nawet stresu, choć współczesne starania o indeks nie przypominają tych, z jakimi zmagali się nasi rodzice, czy dziadkowie. Obecnie niemal wszystkie kroki związane z postępowaniem kwalifikacyjnym przeprowadzane są za pośrednictwem Internetu, a do kandydata należy tylko bądź aż przywiązanie wagi do przestrzegania terminów. Pomimo tego, że zakwalifikowanym na studia można zostać bez wychodzenia z domu, to nie oznacza to, że można dokonać tego bez pewnych obowiązków. Fundamentalnym krokiem procesu rekrutacyjnego jest utworzenie indywidualnego konta w specjalnym systemie rekrutacyjnym. Po dokonaniu rejestracji, kandydaci wpisują swoje dane, uzyskane wyniki, a także wnoszą niezbędne opłaty i otrzymują informacje o przebiegu kwalifikacji. Naturalnie, każdy czeka na powodzenie, niestety czasem należy zmierzyć się z porażką. Co wtedy? Kandydaci, którzy otrzymają informację o nieprzyjęciu na studia, mają prawo odwołać się od tej decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem wydziałowej komisji rekrutacyjnej, która wydała decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE +

Składanie dokumentów rekrutacyjnych można uznać za przyjemną część postępowania kwalifikacyjnego, ponieważ dotyczy tylko tych kandydatów, którzy otrzymali informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia na studia. Niezbędne dokumenty należy złożyć na uczelni osobiście, bądź wyznaczyć do tego konkretną osobę, która będzie posiadać specjalne upoważnienie. W naszej osobistej teczce powinny się znaleźć:

 • kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz opcjonalnie kserokopia aneksu do tego świadectwa,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę średnią oraz opcjonalnie kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,
 • formularz rekrutacyjny zawierający wniosek o wpis na listę studentów PK oraz ankietę osobową,
 • kolorowa fotografia, wyłącznie w wersji elektronicznej.

Świadectwa uzyskane za granicą powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP oraz powinny zostać poddane legalizacji albo opatrzone apostille. Powinny także posiadać adnotację, określającą do ubiegania się o przyjęcie na jakie studia uprawnia dany dokument w kraju jego wydania, chyba że istnieje umowa międzynarodowa przyznająca takie uprawnienie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE +

Opłatę rekrutacyjną wnosi się na samym początku procesu kwalifikacyjnego, gdyż stanowi ona wykupienie biletu do ubiegania się o indeks. Każdy kandydat otrzymuje informacje na jakie konto powinien przelać określoną kwotą. Po dokonaniu opłaty nie trzeba przedstawiać żadnych zaświadczeń o jej wniesieniu. Po zaksięgowaniu opłaty rekrutacyjnej, w panelu kandydata w zakładce „Płatności” pojawi się komunikat „Zapłacono”. Termin zaksięgowania opłaty nie ma dla kandydata znaczenia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE +

Aby studiować Mechanikę i budowę maszyn należy mieć głowę na karku i odznaczać się umiejętnościami z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Oznacza to, że aby mieć szansę na studia należy pochwalić się jak najlepszymi wynikami z fizyki oraz matematyki. O czym jeszcze warto pamiętać? O nauce języka obcego. Jego znajomość przyda się w każdej branży.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH +

Przeliczanie punktów kwalifikacyjnych ma za zadanie przedstawić kandydatom szansę w postępowaniu rekrutacyjnym. Służą do tego wzory, które można odnaleźć na stronie internetowej Politechniki Krakowskiej. Uzyskane wyniki należy po prostu podstawić od obowiązującego w danym roku wzoru.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY +

Kandydatom na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia, będącym laureatami konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, przyznaje się dodatkowe punkty w postępowaniu rekrutacyjnym. Warunkiem przyznania dodatkowych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym jest dostarczenie przez kandydata do komisji rekrutacyjnej, wraz z kompletem składanych dokumentów, kserokopii zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie statusu laureata konkursu międzynarodowego bądź ogólnopolskiego. Jakie konkursy brane są pod uwagę w procesie rekrutacyjnym na Mechanikę i budowę maszyn? Między innymi:

 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Fizyczna,
 • Olimpiada Wiedzy Technicznej,
 • Olimpiada Elektryczna i Elektroniczna „Euroelektra”,
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI


Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

 
 

Komentarze (0)