Psychologia – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Kierunek Psychologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzony jest na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym i realizowany na jednolitych studiach magisterskich. Celem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy na temat działania człowieka w systemach społecznych, kulturowych i zawodowych. Istotą jest poznanie wpływu społecznego , procesów grupowych, autoprezentacji, oceniania i podejmowania decyzji, uwarunkowań ekonomicznych, kulturowych i politycznych, uprzedzeń oraz konfliktów. Pedagogika na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego to także wiedza dotycząca aktywności zawodowej człowieka, jego funkcjonowania w organizacji, komunikowania się w miejscu pracy, negocjacji i mediacji, kreatywności i przedsiębiorczości. 

Studia na kierunku Psychologia na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK dzielą się na następujące specjalności: Psychologia działalności społecznej i zawodowej człowieka, Psychologia kliniczna, Psychologia wspierania rozwoju w cyklu życia człowieka. Każda specjalność nakierowuje na odrębną ścieżkę kariery i rozwija inne umiejętności.

Specjalność Psychologia działalności społecznej i zawodowej człowieka ma na celu zdobycie wiedzy oraz poszerzenie umiejętności ważnych dla efektywnego funkcjonowania społecznego i zawodowego, takich jak: dokonywanie psychologicznej diagnozy w aspekcie społecznym i zawodowym oraz analizy i interpretacji uzyskanych wyników, dostrzeganie sił działających na arenie politycznej oraz problemów grup osób obcych i odmiennych, czy też budowanie projektów przeciwdziałaniu wykluczeniu. 

Specjalność Psychologia kliniczna to wiedza pozwalająca na opis i wyjaśnienie zdrowych oraz zaburzonych form zachowania i funkcjonowania psychospołecznego osoby, bądź grupy. To także wiedza o specyfice funkcjonowania człowieka z zaburzeniami zdrowia psychicznego oraz somatycznego.

Specjalność Psychologia wspierania rozwoju w cyklu życia człowieka to wiedza na temat funkcjonowania człowieka w poszczególnych etapach rozwoju w przebiegu całego życia, począwszy od okresu prenatalnego a skończywszy na wieku senioralnym. 

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Psychologii na UJK mogą wykorzystać w placówkach służby zdrowia, ośrodkach zajmujących się profilaktyką i leczeniem uzależnień, gabinetach terapeutycznych, firmach szkoleniowych, instytucjach promujących zdrowie. 

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie? Ewelina, studentka III roku Psychologii mówi:

„Psychologia to bardzo ciekawy kierunek, ale nie wszyscy mogą go studiować. Tutaj liczy się nie tylko szeroka wiedza, ale także umiejętności, które nie zawsze da się wynieść z zajęć, takie jak umiejętność słuchania drugiego człowieka, umiejętność zwracania uwagi, wrażliwość, cierpliwość. Studiuję Psychologię bo chcę w przyszłości pomagać tym, którym jest trudniej.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Psychologię na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • skutecznego komunikowania się z otoczeniem,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • rozpoznawania zagrożeń rozwojowych,
 • kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych,
 • zachowań prozdrowotnych,
 • negocjacji i mediacji,
 • mobilizowania siebie i innych do samorozwoju. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego znajdzie zatrudnienie:

 • w placówkach służby zdrowia,
 • w ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • w ośrodkach leczenia uzależnień,
 • w firmach szkoleniowych,
 • w firmach doradztwa personalnego,
 • w instytucjach opiekuńczych,
 • w gabinetach terapeutycznych,
 • w poradniach pedagogiczno- psychologicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze*:

Przedmiotami, które brane są pod uwagę w procesie rekrutacji na Psychologię na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego są: język polski, język obcy, oraz biologia lub historia lub matematyka.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne wybrać

Studia na kierunku psychologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psychologiczne w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne i społeczne w Kielcach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym UJK

Komentarze (0)