Psychologia

Psychologia

Psychologia

31.01.2022

Psychologia – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 2022

Studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku psychologia w UJK
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy na temat działania człowieka w systemach społecznych, kulturowych i zawodowych. Istotą jest poznanie wpływu społecznego , procesów grupowych, autoprezentacji, oceniania i podejmowania decyzji, uwarunkowań ekonomicznych, kulturowych i politycznych, uprzedzeń oraz konfliktów. Pedagogika na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego to także wiedza dotycząca aktywności zawodowej człowieka, jego funkcjonowania w organizacji, komunikowania się w miejscu pracy, negocjacji i mediacji, kreatywności i przedsiębiorczości. 

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Psychologii na UJK mogą wykorzystać w placówkach służby zdrowia, ośrodkach zajmujących się profilaktyką i leczeniem uzależnień, gabinetach terapeutycznych, firmach szkoleniowych, instytucjach promujących zdrowie. 

 

Opinie

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach opinie? Ewelina, studentka III roku Psychologii mówi:

„Psychologia to bardzo ciekawy kierunek, ale nie wszyscy mogą go studiować. Tutaj liczy się nie tylko szeroka wiedza, ale także umiejętności, które nie zawsze da się wynieść z zajęć, takie jak umiejętność słuchania drugiego człowieka, umiejętność zwracania uwagi, wrażliwość, cierpliwość. Studiuję Psychologię bo chcę w przyszłości pomagać tym, którym jest trudniej.”

 

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

Kierunki studiów w Kielcach

Studia w Kilcach

 

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia Kielce

Psychologia studia

Psychologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • skutecznego komunikowania się z otoczeniem,
 • zarządzania zasobami ludzkimi,
 • rozpoznawania zagrożeń rozwojowych,
 • kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych,
 • zachowań prozdrowotnych,
 • negocjacji i mediacji,
 • mobilizowania siebie i innych do samorozwoju. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego może znaleźć zatrudnienie:

 • w placówkach służby zdrowia,
 • w ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • w ośrodkach leczenia uzależnień,
 • w firmach szkoleniowych,
 • w firmach doradztwa personalnego,
 • w instytucjach opiekuńczych,
 • w gabinetach terapeutycznych,
 • w poradniach pedagogiczno- psychologicznych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Komentarze (0)