Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia – Politechnika Opolska 

Politechnika Opolska to 26 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Ekonomia, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek kierowany jest do osób ciekawych, otwartych, potrafiących podejmować samodzielne decyzje i mających zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia. Istotą kształcenia jest umiejętne łączenie różnych dyscyplin poczynając od zarządzania, poprzez administrację po aspekty praktyczne stosowane w przedsiębiorstwach. Ekonomia na Politechnice Opolskiej to przygotowanie do właściwego odnalezienia się na, nierzadko nieprzewidywalnym, rynku pracy.

Do grona przedmiotów kierunkowych zaliczamy, między innymi: podatki w przedsiębiorstwie, finanse korporacji, ryzyko w działalności gospodarczej, wycena i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, zarządzanie wizerunkiem i marką, polityka społeczna, prawo zobowiązań i umów handlowych, negacje i arbitraż, innowacyjna gospodarka regionalna. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci kierunku Ekonomia na Politechnice Opolskiej mogą wykorzystać w działach analiz przedsiębiorstw, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, w strukturach rządowej i samorządowej administracji regionalnej i lokalnej oraz związanych z nimi agendach, czy też w organizacjach gospodarczych, zrzeszeniach oraz organizacjach pozarządowych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Opolska opinie? Michał, student II- stopnia Ekonomii mówi:

„Ekonomia to bardzo ciekawy świat, złożony z wielu elementów. Żeby dobrze ją zrozumieć trzeba poznać fundament prawny, gospodarczy, społeczny. To nie są studia dla ludzi, którzy nie lubią szukać, sprawdzać czy porównywać. Ekonomia to kierunek interesujący właśnie dlatego, że mówiąc o niej, należy brać pod uwagę różne czynniki. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię na Politechnice Opolskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • funkcjonowania instytucji finansowych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie,
 • znajomości terminologii stosowanej w ekonomii i rozumienia jej zastosowania w obrębie pokrewnych dyscyplin naukowych,
 • metod, technik i narzędzi wspomagających procesy podejmowania decyzji gospodarczych,
 • istoty zastosowania reguł z zakresu własności przemysłowej i prawa autorskiego w działalności gospodarczej,
 • obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych zachodzących w gospodarce,
 • oceny racjonalności decyzji konsumentów i podmiotów gospodarczych,
 • analizy finansowej, 
 • pozyskiwania danych niezbędnych do analizowania procesów i zjawisk z zakresu ekonomii,
 • posługiwania się systemami prawnymi i normami etycznymi,
 • wskazywania potencjalnych możliwości rozwiązywania problemów społeczno-gospodarczych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Politechnice Opolskiej może znaleźć zatrudnienie w:

 • działach analiz przedsiębiorstw, banków, towarzystw ubezpieczeniowych,
 • strukturach rządowej i samorządowej administracji regionalnej i lokalnej oraz związanych z nimi agendach,
 • organizacjach gospodarczych, zrzeszeniach oraz organizacjach pozarządowych,
 • organizacjach gospodarczych i społecznych, kooperujących z organizacjami transnarodowymi.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, geografia, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Opolska

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Opolu

Politechnika Opolska kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Opolu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej

 

Komentarze (0)