Logistyka

Logistyka

Logistyka

11.07.2022

Logistyka – Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu 2022

Studia na kierunku logistyka w Wyższej Szkole Logistyki to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia na kierunku logistyka w WSL POZNAŃ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lub 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: od 5900 zł

studia niestacjonarne: od 5900 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Logistyka skonstruowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę szczegółową i interdyscyplinarną, bowiem podzielony jest na zagadnienia dotyczące między innymi transportu i spedycji, logistyki handlu i dystrybucji, logistyki produkcji, a także inżynierii systemów informatycznych i technologii cyfrowych w logistyce, inżynierii systemów logistyczno- transportowych, portów i terminali intermodalnych. Studenci zaznajamiają się z prawem handlowym, systemami informatycznymi w transporcie, systemami i sieciami dystrybucji, logistyką przedsiębiorstw dystrybucyjnych, metodami planowania i sterowania produkcją, cyfrowymi łańcuchami dostaw, czy eksploatacją infrastruktury i urządzeń w logistyce.

Absolwenci studiów na kierunku Logistyka posiadają obszerną wiedzę i liczne umiejętności praktyczne, które razem tworzą solidny fundament i przepustkę do pracy zawodowej. Z pozyskanym wykształceniem mogą pracować między innymi w przedsiębiorstwach produkcyjnych, przedsiębiorstwach handlowych, firmach transportowych, czy centrach logistycznych. 

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku logistyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • prawo cywilne
 • prawo handlowe
 • sposoby i metody zabezpieczenia ładunków w transporcie drogowym
 • bezpieczeństwo drogowe
 • transport i spedycja w obrocie gospodarczym
 • spedycja i transport specjalny

 

 

Nabywane umiejętności

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu to pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna. Jednym z kierunków kształcenia jest Logistyka, prowadzona na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Celem kształcenia jest uzyskanie kompleksowej wiedzy, będącej odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie wymagającego rynku pracy. 

W gronie przedmiotów realizowanych w programie nauczania znajdują się, między innymi: prawo cywilne, prawo handlowe, sposoby i metody zabezpieczenia ładunków w transporcie drogowym, bezpieczeństwo drogowe, transport i spedycja w obrocie gospodarczym, spedycja i transport specjalny.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Logistyki w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu mogą wykorzystać jako spedytorzy, specjaliści do spraw logistyki, kierownicy magazynów, zarządzający transportem drogowym, specjaliści do spraw obsługi klienta, doradcy biznesowi, specjaliści do spraw handlu elektronicznego.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu opinie? Krzysiek, student Logistyki mówi:

„Logistyka to coraz popularniejsza dziedzina. A skoro jej popularność tak szybko rośnie, to żeby nie zaginąć na rynku pracy, należy uzyskać solidne kwalifikacje i szeroką wiedzę; jednym słowem, trzeba stać się prawdziwym specjalistą. Taką możliwość dają mi studia w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu.”

 

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

LOGISTYKA - ważne informacje

Logistyka studia Poznań

Logistyka studia

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Logistykę w Wyższej Szkole Logistycznej w Poznaniu:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania i wdrażania systemów logistycznych, 
 • stosowania modeli odnawiania zapasów w sieci dystrybucji,
 • posługiwania się aplikacjami informatycznymi, 
 • efektywnego zarządzania zasobami logistyki,
 • metod zabezpieczenia przewozu towarów,
 • ekonomiki transportu,
 • spedycji w obrocie gospodarczym,
 • zarządzania firmą transportową i spedycyjną,
 • gospodarki magazynowej,
 • zarządzania łańcuchem dostaw. 

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Logistyka:

Absolwent kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie jako:

 • kierownik w przedsiębiorstwie transportowym i spedycyjnym,
 • spedytor krajowy i międzynarodowy,
 • specjalista do spraw logistyki,
 • specjalista do spraw transportu,
 • kierownik magazynu,
 • specjalista do spraw zarządzania łańcuchem dostaw,
 • zarządzający transportem drogowym,
 • specjalista do spraw transportu towarów niebezpiecznych,
 • specjalista do spraw obsługi klienta,
 • kierownik działu logistyki,
 • doradca biznesowy,
 • specjalista do spraw handlu elektronicznego,
 • menedżer. 

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Logistyki

Komentarze (0)