Wyższa Szkoła Logistyki

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu to pierwsza w Polsce uczelnia logistyczna. Założycielem oraz partnerem merytorycznym uczelni jest Instytut Logistyki i Magazynowania- znaczący instytut badawczy należący do sieci instytutów badawczo- rozwojowych, stanowiący centrum kompetencji w zakresie logistyki i gospodarki elektronicznej. 

Najważniejszym założeniem Wyższej Szkoły Logistyki jest elitarność kształcenia, polegająca na rezygnacji z kształcenia masowego, kreowanie wzorców w edukacji wyższej i posiadanie wysoko wykwalifikowanej kadry, będącej gwarantem najwyższej jakości kształcenia.

Uczelnia prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, w trybie licencjackim, inżynierskim i magisterskim. Studenci, dzięki bogatemu programowi nauczania i licznym specjalnościom, otrzymują możliwość dogłębnego poznania tak szerokiej dziedziny jaką jest logistyka. Ponadto, uczelnia oferuje studia podyplomowe oraz program MBA - pierwszy w Polsce program studiów, obejmujący wiedzę z zakresu strategicznego i operacyjnego zarządzania logistyką oraz międzynarodowymi łańcuchami dostaw i sieciami współpracy gospodarczej. Program, oparty na europejskich, amerykańskich i światowych standardach kształcenia menedżerów logistyki zakłada zdobycie niezbędnych kompetencji menedżerskich, a także rozwój języka angielskiego, czyli najważniejszego języka w działalności biznesowej. 

Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu prowadzi własne wydawnictwo, które każdego roku wydaje nowe podręczniki będące nie tylko pomocami naukowymi dla studentów poznańskiej uczelni, ale także innych szkół wyższych kształcących w zakresie logistyki oraz wszystkich zainteresowanych tym tematem. Obecnie, w ofercie wydawnictwa widnieje dwanaście pozycji, poruszających wszystkie aspekty zagadnienia jakim jest logistyka; od bezpieczeństwa i higieny pracy, po zarządzanie ryzykiem. Ponadto, uczelnia redaguje elektroniczny periodyk – LogForum (Scientific Journal of Logistics), na łamach którego publikują autorzy niemal z całego świata.

Uczelnia dążąc do podniesienia poziomu kompetencji przyszłych i obecnych studentów oraz absolwentów, systematycznie wprowadza do swojej oferty szereg szkoleń oraz programów certyfikacyjnych, na przykład: certyfikat językowy PTE General, czy też Szkolenie dla Pełnomocników ds. systemu zarządzania BHP. 

 

 

 

Gmach Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu mieści się przy ulicy Estkowskiego 6 i należy do dobrze skomunikowanych punktów miasta. Studenci mogą dojechać na zajęcia wieloma pojazdami komunikacji miejskiej, choć większość z nich wybiera formę spaceru. Dlaczego? Uczelnia oprócz wiedzy i umiejętności zaszczepia sport i aktywność fizyczną. W Wyższej Szkole Logistyki działają: Akademicki Związek Sportowy, Klub Żeglarski oraz klub biegaczy. 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Wyższa Szkoła Logistyki kierunki

Wyższa Szkoła Logistyki logistyka

Wyższa Szkoła Logistyki zarządzanie

 

 

 

 

 

 

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Wyższa Szkoła Logistyki

Komentarze (0)