Automatyka i robotyka

Automatyka i robotyka

 

Automatyka i robotyka – Politechnika Częstochowska 2021

Studia na kierunku automatyka i robotyka na Politechnice Częstochowskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku automatyka i robotyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • technika mikroprocesorowa
 • robotyzacja procesów przemysłowych
 • projektowanie układów napędowych
 • cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • programowanie obiektowe
 • kryptografia

 

Politechnika Częstochowska to 33 kierunki kształcenia. Jednym z nich jest Automatyka i robotyka, realizowany na studiach pierwszego stopnia.

Kierunek Automatyka i robotyka na Politechnice Częstochowskiej prowadzony jest na Wydziale Elektrycznym. Celem kształcenia jest przygotowanie do konstruktywnej i kreatywnej działalności w obszarze szeroko rozumianych zagadnień z zakresu automatyki oraz robotyki. Istotą jest uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania i eksploatacji urządzeń, systemów automatyki oraz robotów przemysłowych. Automatyka i robotyka na Politechnice Częstochowskiej to przygotowanie do kreowania postępu technicznego i podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich, a także kierowania zespołami ludzkimi.

Studia na kierunku Automatyka i robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej dzielą się na dwie specjalności: Automatyzacja procesów, Systemy Sterowania w Elektroenergetyce Odnawialnej. Pierwsza zakłada zdobycie wszechstronnej wiedzy z zakresu robotyzacji przemysłowej, mechatroniki, cyfrowego przetwarzania sygnałów, pomiarów przemysłowych, metod diagnostyki, projektowania układów napędowych, elektronicznych systemów zabezpieczeń, sterowników PLC i systemów SCADA. Druga zaś umożliwia uzyskanie wiedzy z zakresu odnawialnych źródeł energii i ich układów sterowania, nowoczesnych systemów pomiarowych, komputerowych układów sterowania, zaawansowanych algorytmów sterowania, systemów przetwarzania energii słonecznej, modelowania i symulacji oraz systemów sterowania w budynkach.

W gronie przedmiotów, które należy zaliczyć w toku studiów znajdują się, między innymi: technika mikroprocesorowa, robotyzacja procesów przemysłowych, projektowanie układów napędowych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, programowanie obiektowe, kryptografia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Automatyki i robotyki na Politechnice Częstochowskiej mogą wykorzystać jako projektanci nowoczesnych systemów automatyzacji, inżynierowie odpowiedzialni za utrzymanie ruchu układów automatyki oraz robotyki, czy też zajmując się szeroko pojętą obsługą urządzeń elektroenergetyki odnawialnej oraz systemów automatyki zawodowej.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Częstochowska opinie? Karol student II- roku Automatyki i robotyki mówi:

„Od dziecka interesowały mnie roboty i zawsze wiedziałem, że pewnego dnia zastąpią one ludzi nawet w codziennych sprawach. Razem ze mną rosło marzenie o zbudowaniu robota. Teraz zdobywam wiedzę by tego dokonać. A Politechnikę Częstochowską wybrałem, między innymi, dlatego, że pochodzę z tego miasta i nigdy nie chciałem go opuszczać.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Automatykę i robotykę na Politechnice Częstochowskiej:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • systemów sterowania stosowanych w odniesieniu do odnawialnych źródeł energii,
 • odnawialnych źródeł energii i ich układów sterowania,
 • automatyki ciągłej i dyskretnej,
 • projektowania układów napędowych,
 • cyfrowego przetwarzania sygnałów,
 • zarządzania zespołami ludzkimi.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Automatyka i robotyka:

Absolwent kierunku Automatyka i robotyka na Politechnice Częstochowskiej znajdzie zatrudnienie:

 • jako projektant i konstruktor urządzeń elektroenergetyki odnawialnej,
 • jako projektant integratorów rozproszonych,
 • w jednostkach badawczo-rozwojowych,
 • w firmach prowadzących marketing, usługi serwisowe i szeroko pojętą obsługę urządzeń elektroenergetyki odnawialnej oraz systemów automatyki zawodowej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacji na studia na kierunku Automatyka i robotyka są matematyka i fizyka. Należy także pamiętać o wysokiej kondycji języka obcego.

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Automatyka i robotyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Częstochowie

Politechnika Częstochowska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Częstochowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Kwalifikacja odbywa się na podstawie konkursu dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Częstochowska

Komentarze (0)