Ekonomia

Ekonomia

19.03.2024

Ekonomia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu rekrutacja 2024/2025

Studia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku ekonomia w UE POZNAŃ
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Progi punktowe na kierunek ekonomia - Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Kandydaci na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne 2023/2024 na kierunek ekonomia musieli uzyskać co najmniej 180 pkt., ponieważ tyle wynosił minimalny próg punktowy.

Sprawdź progi na Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Program kształcenia na kierunku Ekonomia opracowany jest w taki sposób, aby pozyskać wiedzę złożoną z wielu elementów oraz liczne umiejętności i kompetencje. W toku studiów studenci poznają historię gospodarczą, psychologię ekonomiczną, podstawy polityki gospodarczej, mikroekonomię i makroekonomię. Otrzymują możliwość rozwijania zainteresowań oraz kształcenia w jasno określonych zakresach, do których należą między innymi: ekonomia globalna i menedżerska, gospodarka żywnościowa i biobiznes, zasoby ludzkie w organizacji, strategie biznesu i polityka gospodarcza w warunkach globalizacji.

Absolwenci studiów na kierunku Ekonomia posiadają nowoczesną wiedzę z zakresu ekonomii, a co najistotniejsze wiedzą w jaki sposób ją stosować. Wiedza ekonomiczna wzbogacona jest o różne interesujące elementy; na przykład umiejętności komunikowania się w biznesie i w  mediach. Oznacza to, że przygotowani są do działalności zawodowej, a ich miejscami pracy mogą być między innymi przedsiębiorstwa, instytucje finansowe, jednostki rządowe i samorządowe. 

 

Program studiów i przedmioty

Ekonomia główne przedmioty:

 • historia gospodarcza
 • socjologia
 • podstawy mikroekonomii
 • podstawy makroekonomii
 • bankowość
 • gospodarka regionalna
 • prawo
 • informatyka ekonomiczna
 • matematyka
 • public relations

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to 16 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Ekonomia, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest pozyskanie nowoczesnej wiedzy z zakresu ekonomii oraz umiejętności jej zastosowania w praktyce gospodarowania, czyli w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach samorządowych i rządowych.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu opinie? Kasia studentka II- stopnia Ekonomii mówi:

„Gospodarka żywnościowa i biobiznes to specjalność absolutnie wyjątkowa i najlepsza na całym wydziale. Daje możliwość poznania podstaw agrobiznesu, nauka jest prawdziwą przyjemnością. Co równie ważne, brak tutaj tzw. „wyścigu szczurów”; każdy może liczyć na pomoc i każdy ma bardzo dobre warunki do zdobywania wiedzy i rozwijania się.”

 

 

Ekonomia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu limity miejsc - rekrutacja 2023/2024

 • studia stacjonarne I stopnia: 180
 • studia stacjonarne II stopnia: 60
 • studia niestacjonarne I stopnia: 60
 • studia niestacjonarne II stopnia: 30

 

Ekonomia Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu ceny - rekrutacja 2023/2024 (pierwszy rok studiów)

 • studia stacjonarne: bezpłatne
 • studia niestacjonarne: 6580 zł

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

STUDIA W POZNANIU - ważne informacje

Kierunki studiów w Poznaniu

Studia w Poznaniu

 

 

Ekonomia - ważne informacje

Ekonomia studia Poznań

Ekonomia studia

Ekonomia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podejmowania decyzji gospodarczych na różnych szczeblach decyzyjnych,
 • umiejętności analizy otoczenia organizacji gospodarczej,
 • umiejętności kształtowania relacji wewnątrz podmiotu ekonomicznego,
 • rekrutowania i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • tworzenia i doskonalenia systemu rozwoju kwalifikacji pracowników,
 • funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw,
 • tworzenia strategii wizerunkowych,
 • zarządzania sytuacją kryzysową.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie:

 • jako menedżer firmy,
 • jako specjalista do spraw rozwoju przedsiębiorstwa,
 • jako specjalista public relations,
 • jako specjalista do spraw finansowych, w tym analityk finansowy,
 • jako doradca inwestycyjny.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, matematyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ocen ze studiów lub wynik egzaminu kwalifikacyjnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Kandydaci na kierunek ekonomia w roku 2024/2025 powinni przystąpić do trzech przedmiotów: języka obcego nowożytnego, matematyki oraz geografii albo historii, albo informatyki.

Idź do strony uczelni

Komentarze (0)