Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2021

Studia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia gospodarcza
 • prawo
 • informatyka ekonomiczna
 • matematyka
 • public relations

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu to 16 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Ekonomia, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest pozyskanie nowoczesnej wiedzy z zakresu ekonomii oraz umiejętności jej zastosowania w praktyce gospodarowania, czyli w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, jednostkach samorządowych i rządowych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu opinie? Kasia studentka II- stopnia Ekonomii mówi:

„Gospodarka żywnościowa i biobiznes to specjalność absolutnie wyjątkowa i najlepsza na całym wydziale. Daje możliwość poznania podstaw agrobiznesu, nauka jest prawdziwą przyjemnością. Co równie ważne, brak tutaj tzw. „wyścigu szczurów”; każdy może liczyć na pomoc i każdy ma bardzo dobre warunki do zdobywania wiedzy i rozwijania się.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • podejmowania decyzji gospodarczych na różnych szczeblach decyzyjnych,
 • umiejętności analizy otoczenia organizacji gospodarczej,
 • umiejętności kształtowania relacji wewnątrz podmiotu ekonomicznego,
 • rekrutowania i selekcjonowania kandydatów do pracy,
 • tworzenia i doskonalenia systemu rozwoju kwalifikacji pracowników,
 • funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw,
 • tworzenia strategii wizerunkowych,
 • zarządzania sytuacją kryzysową.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu może znaleźć zatrudnienie:

 • jako menedżer firmy,
 • jako specjalista do spraw rozwoju przedsiębiorstwa,
 • jako specjalista public relations,
 • jako specjalista do spraw finansowych, w tym analityk finansowy,
 • jako doradca inwestycyjny.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, informatyka, język obcy, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Podstawą kwalifikacji na studia jest średnia ocen ze studiów lub wynik egzaminu kwalifikacyjnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku Ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Poznaniu

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Poznaniu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

Komentarze (0)