Architektura Politechnika Warszawska

Architektura – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to 48 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Architektura, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Architektura na Politechnice Warszawskiej prowadzony jest na Wydziale Architektury. Celem kształcenia jest zdobycie wszechstronnego wykształcenia w zakresie architektury i urbanistyki. Istotne jest poznanie warsztatu architekta i teoretycznych podstaw, niezbędnych do codziennej pracy. Architektura na Politechnice Warszawskiej przygotowuje do projektowania architektury, urbanistyki czy konserwacji zabytków.

Studia na kierunku Architektura na Politechnice Warszawskiej dzielą się na następujące specjalności: Architektura idei, Architektura środowiska zamieszkiwania, Architektura technologii i struktury, Architektura i urbanistyka- miasto jako miejsce rozwoju, Architektura i urbanistyka – miasto jako miejsce życia, Architektura informacyjna, Dziedzictwo architektoniczne, Wnętrza i formy przemysłowe w architekturze i urbanistyce. Wśród przedmiotów do zaliczenia możemy wyróżnić następujące: rysunek odręczny, mechanika budowli, cyfrowe techniki geometryczne, historia budowy miast, fizyka budowli, prawo budowlane. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwent Architektury na Politechnice Warszawskiej może wykorzystać zostając asystentem projektanta w pracowni architektonicznej lub urbanistycznej, pracownikiem pomocniczym w biurze inwestycyjnym, urzędnikiem w jednostkach administracji publicznej, pracownikiem studia designu, samodzielnym projektantem lub kierownikiem robót, kierownikiem pracowni, samodzielnych pracownikiem w firmie projektowej w specjalności architektonicznej, urbanistycznej, bądź konserwatorskiej.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Igor, student pierwszego stopnia Architektury mówi:

„Zawsze fascynowało mnie to, w jaki sposób ludzie budowali miasta; jak tworzyli ulice i jak powstawały domy. Jak to się działo, że z biegiem lat jakaś niewielka osada rosła, by potem stać się metropolią. Właśnie dlatego wybrałem Architekturę. Bo im coraz jestem starszy, tym przychodzi mi do głowy więcej pytań.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Architekturę na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania obiektów architektonicznych uwzględniając czynniki społeczne, wymogi środowiskowe i kulturowe,
 • znajomości przepisów techniczno- budowlanych,
 • ochrony zabytków,
 • rozwiązywania specjalistycznych problemów projektowych w zakresie architektury użyteczności publicznej,
 • tworzenia zasad i wartości obowiązujących we współczesnym kształtowaniu obszarów zurbanizowanych,
 • historii, teorii architektury, urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych,
 • metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego w Polsce oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Architektura na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Architektura na Politechnice Warszawskiej znajdzie zatrudnienie jako:

 • asystent projektant w pracowni architektonicznej lub urbanistycznej,
 • pracownik pomocniczy w biurze inwestycyjnym,
 • samodzielny projektant lub kierownik robót w specjalności architektonicznej po przyjęciu do odpowiedniej izby zawodowej,
 • kierownik pracowni, bądź osoba zarządzająca pracownią architektoniczną lub urbanistyczną,
 • samodzielny pracownik w firmie projektowej,
 • pracownik firmy doradczej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które otwierają drzwi na studia na kierunku Architektura na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, fizyka, język polski, język obcy. Natomiast, świadectwo to tylko ułamek sukcesu. Aby dostać się na Architekturę należy przystąpić do egzaminu wstępnego, który składa się z trzech etapów. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne wybrać

Studia na kierunku architektura - wszystko co musisz wiedzieć

Studia architektoniczne w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki architektoniczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 

Komentarze (0)