Architektura

Architektura

Architektura – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to 48 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Architektura, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest zdobycie wszechstronnego wykształcenia w zakresie architektury i urbanistyki. Istotne jest poznanie warsztatu architekta i teoretycznych podstaw, niezbędnych do codziennej pracy. Architektura na Politechnice Warszawskiej przygotowuje do projektowania architektury, urbanistyki czy konserwacji zabytków.

Wśród przedmiotów do zaliczenia możemy wyróżnić następujące: rysunek odręczny, mechanika budowli, cyfrowe techniki geometryczne, historia budowy miast, fizyka budowli, prawo budowlane. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwent Architektury na Politechnice Warszawskiej może wykorzystać zostając asystentem projektanta w pracowni architektonicznej lub urbanistycznej, pracownikiem pomocniczym w biurze inwestycyjnym, urzędnikiem w jednostkach administracji publicznej, pracownikiem studia designu, samodzielnym projektantem lub kierownikiem robót, kierownikiem pracowni, samodzielnych pracownikiem w firmie projektowej w specjalności architektonicznej, urbanistycznej, bądź konserwatorskiej.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Igor, student pierwszego stopnia Architektury mówi:

„Zawsze fascynowało mnie to, w jaki sposób ludzie budowali miasta; jak tworzyli ulice i jak powstawały domy. Jak to się działo, że z biegiem lat jakaś niewielka osada rosła, by potem stać się metropolią. Właśnie dlatego wybrałem Architekturę. Bo im coraz jestem starszy, tym przychodzi mi do głowy więcej pytań.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Architekturę na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania obiektów architektonicznych uwzględniając czynniki społeczne, wymogi środowiskowe i kulturowe,
 • znajomości przepisów techniczno- budowlanych,
 • ochrony zabytków,
 • rozwiązywania specjalistycznych problemów projektowych w zakresie architektury użyteczności publicznej,
 • tworzenia zasad i wartości obowiązujących we współczesnym kształtowaniu obszarów zurbanizowanych,
 • historii, teorii architektury, urbanistyki, sztuk pięknych, budownictwa i technologii budowlanych,
 • metod organizacji i przebiegu procesu inwestycyjnego w Polsce oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Architektura na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent kierunku Architektura na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie jako:

 • asystent projektant w pracowni architektonicznej lub urbanistycznej,
 • pracownik pomocniczy w biurze inwestycyjnym,
 • samodzielny projektant lub kierownik robót w specjalności architektonicznej po przyjęciu do odpowiedniej izby zawodowej,
 • kierownik pracowni, bądź osoba zarządzająca pracownią architektoniczną lub urbanistyczną,
 • samodzielny pracownik w firmie projektowej,
 • pracownik firmy doradczej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami, które otwierają drzwi na studia na kierunku Architektura na Politechnice Warszawskiej są: matematyka, fizyka, język polski, język obcy. Natomiast, świadectwo to tylko ułamek sukcesu. Aby dostać się na Architekturę należy przystąpić do egzaminu wstępnego, który składa się z trzech etapów. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.

HARMONOGRAM REKRUTACJI +

Architektura to niezwykle charakterystyczny kierunek kształcenia, dlatego proces rekrutacji wygląda inaczej w porównaniu z innymi dziedzinami oferowanymi przez Politechnikę Warszawską. Pierwszym krokiem jaki należy wykonać jest założenie indywidualnego konta w internetowym systemie rejestracji kandydatów. Przy jego pomocy możemy wprowadzić wyniki, czy wnieść opłatę rekrutacyjną, jak również – co najważniejsze – dowiedzieć się o naszym przyjęciu na studia.

Mówiąc, że Architektura to kierunek charakterystyczny wspomnieć należy, że rekrutacja posiada wymiar praktyczny. Kandydaci zobowiązani są do wzięcia udziału w sprawdzianie uzdolnień i predyspozycji. Rozpoczyna się on zazwyczaj w pierwszych dniach czerwca.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE +

Czym są dokumenty rekrutacyjne? Jest to zestaw dokumentów, które będziemy musieli złożyć, gdy dowiemy się o przyjęciu w poczet studentów. Co ważne, dokumenty te musimy złożyć w formie papierowej, w dziekanacie, zatem nie wchodzi w grę wysyłanie ich pocztą, czy kurierem. Jeśli nie możemy złożyć ich osobiście, to wyznaczona przez nas osoba musi posiada przy sobie specjalne, pisemne upoważnienie. A co powinna się znaleźć w teczce dokumentów? Między innymi:

 • świadectwo dojrzałości oraz jego kserokopia,
 • dwa aktualne zdjęcia,
 • dowód osobisty do wglądu.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE +

Opłaty rekrutacyjne dotyczą każdego kandydata, niezależnie od tego jaki kierunek kształcenia został przez niego wybrany. Mówiąc w prosty sposób, należy uiścić opłatę, aby przystąpić do procesu kwalifikacyjnego. Potrzebne informacje takie jak numer konta bankowego, czy termin wniesienia opłaty znajdziemy na naszym indywidualnym koncie internetowym.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE +

Na studia na kierunek Architektura zostają przyjęci kandydaci, którzy na maturze zdają matematykę, język obcy i język polski oraz przedmioty dodatkowe, takie jak fizyka, informatyka, czy też historia i historia sztuki. Natomiast, muszą przejść obowiązkowy sprawdzian uzdolnień i predyspozycji.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH +

Liczba punktów kwalifikacyjnych PK jest obliczana według wzoru:

PK (Punkty Kwalifikacyjne) =Pspr1 + Pspr2 + Pmat*0.75 + Pjo*0,25 + Pwg1*0,5 + Pwg2*0,5

gdzie:

Pspr1 –punkty ze sprawdzianu 1

Pspr2 –punkty ze sprawdzianu 2

Pmat– punkty maturalne z matematyki

Pjo  – punkty maturalne z języka obcego

Pwg1 – punkty maturalne z wybranego przedmiotu grupy pierwszej

Pwg2 – punkty maturalne z wybranego przedmiotu grupy drugiej.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY +

W postępowaniu kwalifikacyjnym na Architekturę nie obowiązują żadne ulgi związane z uczestnictwem w olimpiadach i konkursach, ponieważ proces rekrutacji ma wymiar praktyczny i każdy kandydat musi wziąć udział w sprawdzianie uzdolnień i predyspozycji.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI


Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia architektoniczne wybrać

Studia na kierunku architektura - wszystko co musisz wiedzieć

Studia architektoniczne w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki architektoniczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 

Komentarze (0)