Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn – Politechnika Warszawska 2021

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Politechnice Warszawskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • matematyka
 • statyka
 • grafika inżynierska
 • dynamika
 • podstawy automatykii sterowania
 • odlewnictwo

 

 

Politechnika Warszawska to 61 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Mechanika i budowa maszyn, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest zdobycie szerokiej wiedzy z zakresu budowy maszyn roboczych, przemysłowych i pojazdów. To także poznanie jak wykorzystywać nowoczesne narzędzia komputerowe, wspomagające projektowanie, eksploatowanie i konfigurowanie maszyn. Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Warszawskiej to również poznanie procesów technologicznych, a następnie samodzielne ich projektowanie.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Mechaniki i budowy maszyn mogą wykorzystać w przemyśle motoryzacyjnym, w przemyśle maszyn budowlanych, drogowych i transportu bliskiego, w jednostkach odbioru technicznego produktów i materiałów, czy też w jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których niezbędna jest wiedza i umiejętności z zakresu nauk technicznych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Marcin student II- stopnia Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Myśląc o studiach nie wiedziałem który kierunek wybrać. Długo męczyłem się z tym wyborem. W końcu wypadło na Mechanikę i budowę maszyn i teraz wiem, że był to najlepszy wybór. Ten kierunek to inwestycja. Inwestycja w przyszłość i, co oczywiste, inwestycja w samego siebie. „

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania i konstruowania instalacji przemysłowych z wykorzystaniem nowoczesnych informatycznych narzędzi obliczeniowych i projektowych,
 • technologii procesów wytwarzania maszyn,
 • projektowania części maszyn, mechanizmów i urządzeń z wykorzystaniem komputerowych narzędzi wspomagania,
 • rozwiązywania problemów z zakresu cyklu życia produktu,
 • projektowania i wytwarzania aparatury medycznej,
 • konstruowania sprzętu wspomagającego rehabilitację,
 • prowadzenia badań modelowych metodami symulacji komputerowej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mechanika i budowa maszyn:

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • jako projektanci procesów technologicznych i konstrukcji inżynierskich,
 • w biurach projektowych,
 • w ośrodkach badawczo-rozwojowych i centrach technologicznych związanych z szeroko pojętą inżynierią mechaniczną,
 • w przemyśle maszyn budowlanych,
 • w przemyśle motoryzacyjnym.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Inżynierii Produkcji PW

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA I STOPNIA
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Inżynierii Produkcji PW

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii - Oddział w Płocku

Podstawą kwalifikacji jest analiza dokumentów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Rekrutacja na studia to bardzo prosty proces, zwłaszcza że wszystkie kroki z nią związane realizowane są przez Internet. Każdy kandydat na Mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Warszawskiej musi założyć indywidualne konto w specjalnym systemie zapisów na studia i w nim dokonuje wszystkich działań związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym. Jakie są to działania? Wprowadzanie uzyskanych wyników, czy dokonywanie opłat rekrutacyjnych. Wystarczy być uważnym, aby niczego nie przeoczyć i spokojnie starać się o przyjęcie w poczet studentów ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych to bardzo ważne wymaganie i nie wolno go pominąć, bądź nie zmieścić się w ustalonym terminie. Niedostosowanie się do wskazanych zasad może skutkować nawet usunięciem nas z listy ubiegających się o miano studenta Politechniki Warszawskiej. Jakie należy zebrać dokumenty ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłata rekrutacyjna dotyczy wszystkich kandydatów, również tych, ubiegających się o przyjęcie na studia stacjonarne, czyli nieodpłatne. Należy ją wnieść na indywidualny numer rachunku bankowego, który uzyskuje się po wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Czy czekają nas jeszcze inne opłaty? Gdy zostaniemy już studentami, będziemy musieli ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Mechanika i budowa maszyn to kierunek inżynierski, zatem należy zdawać sobie sprawę z tego, że najważniejszymi umiejętnościami będą te związane z matematyką. Królowa nauk dominuje w procesie kwalifikacyjnym z prostego względu – ubiegamy się o przyjęcie na studia na uczelnię techniczną, zatem bez zdolności liczenia nie uda nam się przetrwać nawet pierwszego roku. Co jeszcze można zdawać na maturze? Może to być fizyka, bądź informatyka.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Omawiany przez nas kierunek może pochwalić się dużym zainteresowaniem, co u niektórych kandydatów może budzić obawę o to, czy dostaną się na pierwszy rok. Można to sprawdzić. W jaki sposób? Wystarczy wyniki dopasować do specjalnego wzoru ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Laureaci i finaliści olimpiad oraz konkursów otrzymują ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym. Jakie olimpiady uprawniają do takich ulg ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej

Studia na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa

Studia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych

 

Komentarze (0)