Zarządzanie

Zarządzanie

Zarządzanie – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to 48 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest nauka analizowania i oceniania strategii przedsiębiorstwa, doskonalenia procesów biznesowych, planowania finansowego. Zarządzanie na Politechnice Warszawskiej to nowoczesne teorie, metody i narzędzia, przygotowujące kreatywnego, elastycznego i odważnie stawiającego czoła nowym, często jeszcze nieznanym wyzwaniom menedżera.

Przedmioty realizowane w programie nauczania mają za zadanie poszerzyć umiejętności analizowania i oceny strategii marketingowej, doboru odpowiednich modeli zarządzania, kreowania nowych modeli zarządzania, planowania finansowania przedsięwzięć. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać na stanowiskach niższego i średniego szczebla menedżerskiego, analityków finansowych, pracowników działów IT.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Jola studentka II- stopnia Zarządzania mówi:

„Studia na kierunku Zarządzanie pokazały mi, że nie ma problemów, których nie można rozwiązać. Program nauczania posiada przedmioty, dzięki którym rozwijasz nie tylko swój umysł napełniając go informacjami, ale także charakter i osobowość.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Zarządzanie na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy i oceny strategii marketingowej,
 • przeprowadzania krytycznej analizy i oceny procesów zarządzania,
 • modelowania i doskonalenia procesów biznesowych,
 • przygotowywania oraz nadzorowania realizacji budżetu,
 • zarządzania ryzykiem i zapewniania bezpieczeństwa,
 • prowadzenia analiz otoczenia konkurencyjnego i ryzyka w perspektywie globalnej,
 • pozyskiwania finansowania dla przedsięwzięć,
 • projektowania programów akceleracyjnych,
 • komunikacji i negocjacji międzynarodowych,
 • prawa międzynarodowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Politechnice Warszawskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • jako analityk finansowy,
 • w administracji państwowej i samorządowej,
 • jako specjalista działu IT,
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • w centrach transferu technologii,
 • w funduszach inwestycyjnych,
 • w instytucjach sektora finansowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmioty w procesie rekrutacji na studia na kierunku Zarządzanie jest matematyka. W gronie przedmiotów do wyboru znajdują się: fizyka, informatyka, chemia. 

*Dokładne informacje na temat wymagań rekrutacyjnych znajdziesz tutaj.

HARMONOGRAM REKRUTACJI +

Czy przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego na kierunek Zarządzanie wymaga od kandydatów specjalnych umiejętności zarządczych? Nie, należy wykonać tylko kilka kroków, na dodatek niewymagających dużej aktywności, ponieważ cały proces rekrutacji przebiega w trybie online.

Każdy kandydat na studia zobligowany jest do założenia indywidualnego konta w specjalnym systemie internetowym. W jego zakładkach opisane są wszystkie wskazówki związane z rekrutacją; między innymi formularz wprowadzania wyników maturalnych, czy terminy składania dokumentów. Konto można założyć jeszcze w trakcie trwania matur, ponieważ postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się zazwyczaj w maju.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE +

Jeśli otrzymamy informację o zakwalifikowaniu się na pierwszy rok studiów, będziemy musieli złożyć niezbędne dokumenty. Słowo „niezbędne” należy mocno podkreślić, ponieważ jeśli nie złożymy dokumentów, bądź nie zrobimy tego w wyznaczonym terminie, zostaniemy skreśleni z listy ubiegających się o przyjęcie do grona studentów. Jakie są dokumenty rekrutacyjne? Między innymi:

 • świadectwo dojrzałości i jego kserokopię,
 • dwa aktualne zdjęcia,
 • zaświadczenie i dyplom o uzyskaniu tytułu laureata, bądź finalisty konkursów i olimpiad,
 • dokument tożsamości do wglądu.

Mówiąc o dokumentach rekrutacyjnych należy pamiętać o tym, że kandydaci składają je w dziekanatach osobiście. Nie ma możliwości wysyłania ich pocztą, czy kurierem. Jeśli nie możemy zanieść ich sami, to osoba składające je w naszym imieniu musi okazać specjalne upoważnienie.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE +

Opłata rekrutacyjna to nic innego jak opłacenie przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego. Każdy kandydat otrzymuje indywidualny numer konta bankowego, na który musi dokonać przelewu. Jak dowiedzieć się jakie konto zostało nam przydzielone? Naturalne, z indywidualnego konta w rekrutacyjnym systemie internetowym.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE +

Wielu kandydatów uważa, że jeśli ubiegają się o przyjęcie na uczelnię techniczną, to wystarczy, że osiągną dobry wynik tylko z matematyki. Nic bardziej mylnego. Ważne są wszystkie przedmioty maturalne, ponieważ konkurencja w wyścigu o indeks Politechniki Warszawskiej jest bardzo duża.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH +

Będąc kandydatem na studia możemy obliczyć szanse w procesie rekrutacji. Służy temu specjalny wzór, do którego należy wprowadzić odpowiednie dane.

PK (Punkty Kwalifikacyjne) = Pmat ×Wmat + Pwyb ×W + Pjo × Wjo

Pmat – punkty z matematyki;,

Pwyb – punkty z przedmiotu do wyboru, lub średnia arytmetyczna ocen z egzaminów kwalifikacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe na poziomie technika;,

Pjo – punkty z języka obcego;,

Wmat – współczynnik wagowy dla oceny z matematyki;,

W – współczynnik wagowy dla oceny z przedmiotu do wyboru lub dla średniej arytmetycznej z egzaminów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych na poziomie technika;  na tym samym kierunku studiów współczynnik ten może zależeć od wybranego przedmiotu lub zawodu technika;.

Wjo – współczynnik wagowy dla oceny z języka obcego.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY +

Warto brać udział w konkursach i olimpiadach z różnych względów. Poszerzają one naszą wiedzę, rozwijają umiejętności, a jeśli uda nam się osiągnąć sukcesy stanowią ułatwienie w ubieganiu się o indeks Politechniki Warszawskiej. Jakie konkursy brane są pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na Zarządzanie? Na przykład:

 • Olimpiada Astronomiczna,
 • Olimpiada Biologiczna,
 • Olimpiada Chemiczna,
 • Olimpiada Fizyczna,
 • Olimpiada Filozoficzna,
 • Olimpiada Informatyczna,
 • Olimpiada Matematyczna,
 • Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości,
 • Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektrotechnicznej,
 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI


Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Warszawska

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 

Komentarze (0)