Zarządzanie Politechnika Warszawska

Zarządzanie – Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska to 48 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Zarządzanie, realizowane na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studia na kierunku Zarządzanie na Politechnice Warszawskiej prowadzone są na Wydziale Zarządzania. Celem kształcenia jest nauka analizowania i oceniania strategii przedsiębiorstwa, doskonalenia procesów biznesowych, planowania finansowego. Zarządzanie na Politechnice Warszawskiej to nowoczesne teorie, metody i narzędzia, przygotowujące kreatywnego, elastycznego i odważnie stawiającego czoła nowym, często jeszcze nieznanym wyzwaniom menedżera.

Studia na kierunku Zarządzanie na Politechnice Warszawskiej dzielą się na następujące specjalności: Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie, Zarządzanie w gospodarce cyfrowej, Zarządzanie przedsiębiorstwem w gospodarce globalnej, Zarządzanie ekosystemem przedsiębiorczości. Przedmioty realizowane w programie nauczania mają za zadanie poszerzyć umiejętności analizowania i oceny strategii marketingowej, doboru odpowiednich modeli zarządzania, kreowania nowych modeli zarządzania, planowania finansowania przedsięwzięć. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci mogą wykorzystać na stanowiskach niższego i średniego szczebla menedżerskiego, analityków finansowych, pracowników działów IT.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Warszawska opinie? Jola studentka II- stopnia Zarządzania mówi:

„Studia na kierunku Zarządzanie pokazały mi, że nie ma problemów, których nie można rozwiązać. Program nauczania posiada przedmioty, dzięki którym rozwijasz nie tylko swój umysł napełniając go informacjami, ale także charakter i osobowość.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Zarządzanie na Politechnice Warszawskiej:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy i oceny strategii marketingowej,
 • przeprowadzania krytycznej analizy i oceny procesów zarządzania,
 • modelowania i doskonalenia procesów biznesowych,
 • przygotowywania oraz nadzorowania realizacji budżetu,
 • zarządzania ryzykiem i zapewniania bezpieczeństwa,
 • prowadzenia analiz otoczenia konkurencyjnego i ryzyka w perspektywie globalnej,
 • pozyskiwania finansowania dla przedsięwzięć,
 • projektowania programów akceleracyjnych,
 • komunikacji i negocjacji międzynarodowych,
 • prawa międzynarodowego.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Zarządzanie:

Absolwent kierunku Zarządzanie na Politechnice Warszawskiej znajdzie zatrudnienie:

 • jako analityk finansowy,
 • w administracji państwowej i samorządowej,
 • jako specjalista działu IT,
 • w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych,
 • w centrach transferu technologii,
 • w funduszach inwestycyjnych,
 • w instytucjach sektora finansowego.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmioty w procesie rekrutacji na studia na kierunku Zarządzanie jest matematyka. W gronie przedmiotów do wyboru znajdują się: fizyka, informatyka, chemia. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia zarządzanie wybrać

Studia na kierunku zarządzanie - wszystko co musisz wiedzieć

Studia zarządzanie w Warszawie

Politechnika Warszawska kierunki

Jakie są kierunki zarządzanie w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej 

Komentarze (0)