Ekonomia

Ekonomia

Ekonomia – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 2021

Studia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku ekonomia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • makroekonomia
 • mikroekonomia
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej
 • analiza finansowa przedsiębiorstwa

 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu to 27 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Ekonomia, realizowana na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest przekazanie szerokiej wiedzy z wielu dziedzin, wśród których znajdują się: makroekonomia, mikroekonomia, zarządzanie przedsiębiorstwem, organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej, czy analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ekonomia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu to poszerzony obszar nauki o zagadnienia gospodarki żywnościowej.

Program nauczania wzbogacony jest o przedmioty z zakresu produkcji rolniczej.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Ekonomii na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach rolno- spożywczych, instytucjach obsługi rolnictwa, agencjach rządowych, administracji gospodarczej, ale także we własnej działalności gospodarczej.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu opinie? Konrad student II- stopnia Ekonomii mówi:

„Wybrałem Ekonomię na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu bo jest ona inna niż wszystkie. Bardzo zależało mi na rozszerzeniu oferty kształcenia o zagadnienia produkcji rolniczej i gospodarki żywnościowej, bo właśnie w tym kierunku chciałbym się rozwijać i z tym obszarem wiążę swoją przyszłość zawodową.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • ekonomiki agrobiznesu,
 • produkcji roślinnej,
 • produkcji zwierzęcej,
 • rolnictwa,
 • gospodarowania kapitałem ludzkim.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Przyrodniczym:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu może znaleźć zatrudnienie:

 • w przedsiębiorstwach rolno- spożywczych,
 • instytucjach obsługi rolnictwa,
 • agencjach rządowych,
 • administracji gospodarczej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne we Wrocławiu

Uniwerystet Przyrodniczy we Wrocławiu kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne we Wrocławiu

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Przyrodniczo- Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

 

Komentarze (0)