Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa maszyn

Politechnika Śląska - kierunki studiów

Mechanika i budowa maszyn – Politechnika Śląska 2021

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn na Politechnice Śląskiej to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

Politechnika Śląska w Gliwicach to 60 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Mechanika i budowa maszyn prowadzony na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Mechanika i budowa maszyn to, przede wszystkim, wiedza z zakresu konstruowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Studenci poznają nowoczesne konstrukcje maszyn energetycznych, urządzeń kotłowych i chłodniczych, a także najnowsze rozwiązania techniki samochodowej. Mechanika i budowa maszyn na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki to przygotowanie do projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń obliczeniowych. Studia dzielą się na następujące specjalności: Chłodnictwo i klimatyzacja, Maszyny i urządzenia energetyczne, Technika samochodowa.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Mechaniki i budowa maszyn mogą wykorzystać w przedsiębiorstwach zajmujących się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn, na przykład w biurach konstrukcyjnych, czy też firmach związanych z organizacją produkcji i automatyzacją procesów technologicznych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Politechnika Śląska w Gliwicach opinie? Artur student II- stopnia Mechaniki i budowy maszyn mówi:

„Mechanika i budowa maszyn to nie jest zwyczajny kierunek studiów. To pomysł na życie, a może i nawet styl życia. Studiuję na Politechnice Śląskiej bo zawsze chciałem uczyć się w domu, na Śląsku, aby potem tę wiedzę na Śląsku wykorzystać. Poza tym, nie ma lepszej uczelni.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Mechanikę i budowę maszyn na Politechnice Śląskiej:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • budowy, wytwarzania i eksploatacji maszyn,
 • nowoczesnych konstrukcji maszyn energetycznych,
 • posługiwania się nowoczesnymi metodami i narzędziami obliczeniowymi w zakresie projektowania maszyn,
 • zasad działania systemów klimatyzacji w obiektach komunalnych i przemysłowych,
 • wykorzystania pomp ciepła, w procesach technologicznych oraz obiektach budowlanych,
 • stosowania technologii proekologicznych,
 • działania oraz budowy silników spalinowych, pojazdów i ich podzespołów,
 • wykonywania bilansów energetycznych,
 • zarządzania procesem projektowym.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Mechanika i budowa maszyn:

Absolwent kierunku Mechanika i budowa maszyn na Politechnice Śląskiej może znaleźć zatrudnienie:

 • w biurach konstrukcyjnych,
 • w jednostkach naukowo- badawczych,
 • jako inżynier / projektant urządzeń i systemów chłodniczych,
 • jako inżynier doradztwa technicznego,
 • jako inżynier audytowania obiektów komunalnych i przemysłowych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PŚ

W przypadku gdy liczba kandydatów spełniających kryteria rekrutacji przekracza liczbę miejsc na kierunku, o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej na podstawie średniej ocen ze studiów pomnożonej przez współczynnik zależny od zgodności posiadanych kompetencji z kompetencjami wymaganymi od kandydatów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

STUDIA II STOPNIA
Wydział Mechaniczny Technologiczny PŚ

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Śląska w Gliwicach

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia inżynierskie wybrać

Studia na kierunku Mechanika i budowa maszyn - wszystko co musisz wiedzieć

Studia inżynierskie w Katowicach i Gliwicach

Politechnika Śląska kierunki

Jakie są kierunki inżynierskie w Katowicach i Gliwicach

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki 

Studia na Wydziale Mechanicznym Technologicznym

Komentarze (0)