Mechanika i budowa maszyn - Katowice i Gliwice

Mechanika i budowa maszyn - Katowice i Gliwice

Mechanika i budowa maszyn - Katowice i Gliwice

Studia na Śląsku

Mechanika i budowa maszyn 

Odkryj kierunek Mechanika i budowa maszyn w Katowicach i Gliwicach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Mechanika i budowa maszyn studia Katowice i Gliwice | woj. śląskie

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Katowicach to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej - Politechnice Śląskiej w Gliwicach w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn, w roku akademickim 2021/2022, Politechnika Śląska bezpłatne studia stacjonarne. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych. Cena za pierwszy rok studiów wynosi około 3400 zł.

W rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn, w roku akademickim 2021/2022, Politechnika Śląska w Gliwicach oferuje bezpłatne studia w trybie stacjonarnym. Ponadto na kandydatów czekają jeszcze miejsca na studiach płatnych na PŚ.

 

Mechanika i budowa maszyn to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów inżynierskich. W trakcie zdobywanego wykształcenia masz okazję nabyć wiedzę i umiejętności odnoszące się do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn. Studenci poznają nowoczesne konstrukcje maszyn i urządzeń technologicznych, energetycznych, chłodniczych. Odkrywają także najnowsze rozwiązania i technologie w dziedzinie techniki samochodowej i lotniczej.

Absolwenci pracują w przemyśle maszynowym, energetyce, transporcie, lotnictwie, budownictwie, medycynie. Zatrudnienie znajdują przede wszystkim w przedsiębiorstwach, które zajmują się produkcją i eksploatacją maszyn (technologicznych i energetycznych), jak również w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych, naukowo-badawczych, konsultingowych, edukacyjnych i administracyjnych.

czytaj dalej wszystko o Mechanika i budowa maszyn - Katowice i Gliwice

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek mechanika i budowa maszyn

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Mechanika i budowa maszyn? 

Ponieważ studia techniczne z reguły opierają się na znajomości matematyki, fizyki czy informatyki, a przedmioty znajdujące się w siatce programowej również skupiają się na tych dziedzinach wiedzy, warto zdać egzamin dojrzałości z tych przedmiotów.
Będzie to niezbędna wiedza, która ułatwi funkcjonowanie na kierunku związanym z mechaniką i budową maszyn. Ponieważ kandydatów na jedno miejsce zawsze jest wielu, rozważ zdawanie wymienionych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.
W procesie rekrutacji na studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Katowicach najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • matematyka

 

Pod uwagę warto wziąć także język angielski, zwłaszcza że Politechnika Śląska proponuje studiowanie mechaniki i budowy maszyn z językiem angielskim jako wykładowym.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Mechanika i budowa maszyn w Katowicach i woj. śląskim - zasady rekrutacji

Poziom i tryb studiów


Jak wyglądają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Katowicach i Gliwicach?

1. Dla kogo ten kierunek?

Mechanizacja w dzisiejszych czasach jest wszechobecna. Z tego powodu świat nieustannie potrzebuje specjalistów, którzy te maszyny będą konstruować, programować, kontrolować. Jest to bardzo dobrze widoczne na Śląsku, ale również w innych regionach Polski czy świata. Rozwój technologii jest zdumiewający, dlatego kierunek mechanika i budowa maszyn, który uchodzi za jeden z najstarszych kierunków technicznych, nieustannie cieszy się zainteresowaniem.
Konstruowanie maszyn to nie taka prosta sprawa, ponieważ z każdym rokiem i z każdą inwencją stają się one coraz bardziej skomplikowane w budowie, nawet jeśli uchodzą za proste w obsłudze. Studia inżynierskie na mechanice i budowie maszyn nie należą do najłatwiejszych, wymagają systematycznej pracy, a co najważniejsze nie tylko ścisłego umysłu, ale i twórczych zapędów. Pomówieniem byłoby twierdzenie, że tylko artyści muszą być kreatywni. Również inżynierowie muszą rozwijać swoją wyobraźnię, ponieważ bez niej trudno będzie skonstruować coś niezwykłego na skalę XXI wieku.
 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 1,5 roku. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Kierunek mechanika i budowa maszyn można studiować na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, która uchodzi za jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Uczelnia ta pragnie wykształcić najlepszych ekspertów, którzy będą cennym nabytkiem nie tylko dla środowiska lokalnego, ale i całego kraju, a nawet dla areny międzynarodowej.
Program studiów obfituje w zajęcia, dla których znajomość matematyki i fizyki okaże się niezbędna. Nie zabraknie też lektoratów z języków obcych, statystyki matematycznej, informatyki, mechaniki, elektroniki, zajęć obejmujących wiedzę z materiałów czy podstaw konstrukcji maszyn. Na studiach związanych z mechaniką i budową maszyn przydadzą się także umiejętności z rysunku technicznego.
 

4. Praca po studiach

Najlepsi absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn mogą liczyć na stabilne zatrudnienie w różnych dziedzinach przemysłu. Pracy jednak w tym zakresie nie brakuje. Nie bez przyczyny w takim razie mechanika i budowa maszyn uchodzi za jeden z najbardziej renomowanych i opłacalnych kierunków naszych czasów. Wydaje się, że na Śląsku jest to szczególnie widoczne, ponieważ jest to obszar górniczo-hutniczy, a pracy tam przecież nie brakuje.
Absolwenci stają się fachowcami chętnie zatrudnianymi w praktycznie każdym sektorze przemysłowym, w firmach projektowych, instytucjach naukowo-badawczych, w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, a nawet w szkolnictwie. Mogą oni zajmować się także systemami odnoszącymi się do zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością.
Maturzyści, którzy rozważają studia inżynierskie w Katowicach i innych miast woj. śląskiego, nieustannie zabiegają o miejsce na kierunku mechanika i budowa maszyn. Kierunek ten mogą studiować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Oznacza to, że studia te mogą odbywać w trybie dziennym, jak i zaocznym, co wiąże się z dodatkową opłatą. Zastanów się, która opcja bardziej Ci odpowiada.
Program kształcenia, prócz matematyki i fizyki, obfituje w szereg bardzo interesujących przedmiotów, które przyczynią się do zdobycia niezbędnej wiedzy i wykształcą umiejętności bardzo cenne dla przyszłych pracodawców. Nie wszystkie przedmioty są obligatoryjne. Wiele z nich zależeć może od specjalności, którą realizuje dany student. Wśród siatki programowej odnaleźć można na przykład:
 • statystykę matematyczną i planowanie eksperymentu,
 • drgania w układach fizycznych,
 • elektronikę i technikę mikoprocesową,
 • podstawy automatyki i robotyki,
 • materiały metalowe,
 • komputerowe wspomaganie doboru materiałów,
 • podstawy konstrukcji maszyn technologicznych,
 • ochrona własności intelektualnej, bezpieczeństwa pracy i ergonomia.
 

5. Program kształcenia i przedmioty

Program kształcenia oferuje także szereg przedmiotów obieralnych.
Studia w Katowicach i innych miastach woj. śląskiego na kierunku Mechanika i budowa maszyn przedstawia również bardzo ciekawych specjalności. Ich utworzenie zależy od zainteresowania studentów. Wśród poszczególnych opcji wymienić warto na przykład:
 • maszyny robocze,
 • przetwórstwo metali i tworzyw sztucznych,
 • inżynieria materiałów metalowych,
 • projektowanie, automatyzacja i robotyzacja procesów technologicznych,
 • technologie i zarządzanie w odlewnictwie,
 • technologie spawalnicze.

 

Studenci podczas całego toku studiów zdobywają niezbędną wiedzę, która dotyczy zwłaszcza mechaniki, projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i wirtualnej rzeczywistości. Otrzymują także przeszkolenie z zakresu zastosowania i doboru materiałów inżynierskich oraz informatyki.
Zdobyte umiejętności pomagają na swobodne obracanie się w sferze technologii nowoczesnych procesów, które kształcą własności materiałów, metod ich badania i metod informatycznych, wspomagających projektowanie, wytwarzanie i eksploatację maszyn i dóbr materiałów czy biomateriałów.
Ile trwają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn?

Ile trwają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn?

Studia na kierunku mechanika i budowa maszyn w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Politechnika Śląska przewiduje studia na kierunku mechanika i budowa maszyn zarówno na pierwszym stopniu, który po siedmiu semestrach kończy się stopniem inżyniera, jak i drugim stopniu, który po czterech semestrach kończy się stopniem magistra. Dwa komplementarne cykle kształcenia wpływają na zdobycie gruntownego wykształcenia, gdzie pierwszy etap to podstawowa i niezbędna wiedza teoretyczno-techniczna.
Drugi etap stanowi uzupełnienie wiedzy uzyskanej na stopniu inżynierskim. Warto zaznaczyć, że podział studiów na kierunku mechanika i budowa maszyn wpływa na możliwość podjęcia pracy już po pierwszym stopniu w szerokim, chociaż jeszcze niepełnym zakresie. Programy kształcenia, jak i propozycje specjalizacji na każdym stopniu mogą się różnić.

 

Gdzie studiować na kierunku mechnika i budowa maszyn w Katowicach?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek mechanika i budowa maszyn w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

 

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek mechanika i budowa maszyn?

Nim zdecydujesz się na kierunek mechanika i budowa maszyn, pamiętaj, że kandydat na tego typu studia techniczne powinien:
 • mieć ścisły umysł, co oznacza, że matematyka czy fizyka nie mogą być mu obce;
 • mieć umysł twórczy i rozwiniętą wyobraźnię przestrzenną;
 • interesować się nowościami technicznymi i mieć predyspozycje informatyczne.
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Jeśli posiadasz w sobie te cechy lub jesteś w stanie je w sobie wykształcić, ten kierunek może być idealny dla Ciebie. Warto jednak zaznaczyć, że jest to jeden z najpopularniejszych kierunków na studiach technicznych i niezmiennie cieszy się dobrą opinią.
Z tego powodu kandydatów na jedno miejsce jest wielu. Warto poświęcić czas na dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych zwłaszcza z takich przedmiotów jak: matematyka, fizyka, informatyka, chemia, język obcy. Swoje szanse możesz zwiększyć także poprzez udział w olimpiadach i konkursach. Laureaci i finaliście zapewniają sobie pewniejszy wynik pozytywny podczas rekrutacji. Pod uwagę weź na przykład:
 • Olimpiadę Matematyczną,
 • Olimpiadę Fizyczną,
 • Olimpiadę z języka obcego.

 

Po internetowej rejestracji i uzupełnieniu swoich danych i wyników maturalnych, pamiętaj o dokonaniu opłaty. Gdy znajdziesz się na liście przyjętych, nie zwlekaj z dostarczeniem potrzebnych dokumentów. Wydziałowa Komisja najczęściej oczekuje podania i oświadczenia, oryginału lub kopii świadectwa dojrzałości, poświadczonych wyników w olimpiadach czy konkursach, jeśli takowe posiadasz.
Jeśli zdecydujesz się na studia w języku angielskim, warto poświadczyć to także dobrymi wynikami maturalnymi lub certyfikatami językowymi. Potrzebne będą również: zdjęcia do legitymacji, dowód do wglądu, a często również potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej. Szczegółowe informacje odnośnie do rekrutacji znajdziesz na stronie uczelni, w tym przypadku Politechniki Śląskiej.
Jaka praca po kierunku mechanika i budowa maszyn?

Jaka praca po kierunku mechanika i budowa maszyn?

Absolwenci kierunku mechanika i budowa maszyn stają się fachowcami w niemal wszystkich sektorach przemysłowych, niezależnie od specjalizacji, którą sobie obierają. Wśród głównych zainteresowań znajdują się takie kategorie mechaniki jak mechanika: pojazdów, pojazdów szynowych, linii produkcyjnych czy chociażby maszyn rolniczych.
W każdej dziedzinie absolwent byłby w stanie wykazać swoje umiejętności.
Absolwenci bardzo często znajdują zatrudnienie w firmach projektowych, w biurach konstrukcyjnych, jednostkach naukowo-badawczych, w szkolnictwie czy różnego rodzaju przedsiębiorstwach. Mogą prowadzić badania w zakresie technologii proekologicznych i systemów zintegrowanego zarządzania środowiskiem, bezpieczeństwem i jakością.
Absolwenci zajmują się między innymi projektowaniem urządzeń i systemów chłodniczych, doradztwem technicznym czy audytowaniem obiektów komunalnych i przemysłowych.
Podstawy konstrukcji maszyn, zajęcia z materiałoznawstwa czy wszelkie technologie budowy maszyn to bardzo cenna wiedza, która zwraca uwagę przyszłych pracodawców. Niezbędne jest, by tę wiedzę wykorzystywać w praktyce.
Mechanika i budowa maszyn to kierunek dla osób bardzo ambitnych i zaangażowanych. Gwarantuje stabilizację na rynku pracy, jednak musisz się przyłożyć, by Twoja pozycja była na nim ugruntowana. Studia oferują szereg praktyk w kraju i za granicą, które pomogą w zdobyciu niezbędnego doświadczenia i dają możliwość wykorzystania wiedzy i umiejętności w rzeczywistości.
Jeśli marzysz o kształceniu się na tym kierunku, już teraz zacznij przygotowania do matury z przedmiotów, które będą najistotniejsze w procesie rekrutacji.

Jakie opinie mają studia na kierunku mechanika i budowa maszyn?

Kierunki studiów w Katowicach i Gliwicach w dziedzinie mechaniki i budowy maszyn zapewniają stabilne zatrudnienie, a studia te od wielu lat cieszą się dużym zainteresowaniem, uchodząc jednocześnie za prestiżową dziedzinę rozwoju.
 
Mikołaj, student drugiego roku studiów inżynierskich, mówi:

Studia są niezwykłe, ale kosztują bardzo dużo wysiłku i pracy. Wydaje się, że nic prostszego, jeśli znasz już matematykę i fizykę, jednak musisz się przyłożyć, jeśli chcesz być w gronie najlepszych. Kierunek jest bardzo interesujący. Polecam.

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne w Katowicach i woj. śląskim

POKAŻ WSZYSTKIE

Kierunki inżynierskie i techniczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Katowicach i woj. śląskim

19 Uczelni w Katowicach i woj. śląskim

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 

Komentarze (0)