Informatyka UKSW

Informatyka – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to 36 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Informatyka, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Informatyka na UKSW w Warszawie realizowany jest na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym. Celem kształcenia jest uzyskanie szerokiej wiedzy, na którą składają się różne czynniki, takie jak: znajomość podstawowych obszarów zastosowań informatyki, wiedza na temat zasad tworzenia programów w językach wysokiego poziomu, umiejętność sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych. Informatyka na UKSW to także konfigurowanie i administrowanie wybranych systemów operacyjnych, a także wiedza z zakresu technologii sieciowych i zasad bezpieczeństwa sieci.

Studia na kierunku Informatyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego nie dzielą się na specjalności. Program nauczania zaś zawiera następujące przedmioty: matematyka dyskretna, algebra liniowa, inżynieria oprogramowania, systemy operacyjne, algorytmy i struktury danych, metody numeryczne, semantyka i weryfikacja programów, zarządzanie komunikacją w zespole programistycznym. Zajęcia realizowane w programie mają za zadanie przybliżyć wiele zagadnień, wśród których znajdują się: podstawy arytmetyki zmiennopozycyjnej i analizy błędów w algorytmach numerycznych, programowanie w języku wysokiego poziomu, metody projektowania, analizowania i programowania algorytmów.

Zdobytą wiedze i rozwinięte umiejętności absolwenci Informatyki mogą wykorzystać w firmach komputerowych zajmujących się tworzeniem oprogramowania, lub administracją sieci komputerowych, w administracji państwowej i samorządowej, instytucjach naukowo- badawczych.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie? Marek student II- stopnia Informatyki mówi:

„Informatyka to bardzo pasjonujący kierunek, ale – i tutaj muszę niektórych zmartwić – niełatwy. Informatyka opiera się na matematyce, stąd w planie zajęć całkiem sporo przedmiotów z nią związanych. Jeśli nie jesteś matematycznym prymusem, może być ciężko. Ale żeby w mojej wypowiedzi było trochę optymizmu, warto się uczyć, warto się starać. Przed informatykami świat stoi otworem.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Informatykę  na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • struktur danych i algorytmów służących kompilacji i wykonywaniu skompilowanych programów,
 • organizacji zespołu programistów wspieranej pakietami dedykowanymi poszczególnym zadaniom wchodzącym w skład projektu programistycznego,
 • dowodzenia twierdzeń i obalania hipotez poprzez konstrukcje i dobór kontrprzykładów,
 • sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych,
 • projektowania algorytmów oraz analizowania  ich pod katem poprawności i złożoności,
 • metod ilościowych.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Informatyka:

Absolwent kierunku Informatyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie znajdzie zatrudnienie w:

 • firmach komputerowych,
 • instytucjach europejskich,
 • instytucjach szczebla centralnego i administracji państwowej,
 • instytucjach samorządowych na szczeblu powiatów i gmin,
 • instytucjach pozarządowych,
 • instytucjach naukowo-badawczych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Najważniejszymi przedmiotami w procesie rekrutacji na kierunek Informatyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie są matematyka, informatyka fizyka z astronomią, chemia oraz język obcy nowożytny. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia informatyczne wybrać

Studia na kierunku Informatyka - wszystko co musisz wiedzieć

Studia informatyczne w Warszawie

UKSW kierunki

Jakie są kierunki informatyczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Matematyczno- Przyrodniczym UKSW

Komentarze (0)