Psychologia

Psychologia

Psychologia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2021

Studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologiczne podstawy zachowania
 • logika
 • teorie umysłu
 • psychopatologia z elementami psychiatrii
 • psychometria i diagnoza psychologiczna
 • pomoc psychologiczna
 • psychologia zdrowia

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to 45 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Psychologia, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich.

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy i zrozumienie na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw. Ponadto, istotą nauki jest analiza i interpretacja różnych procesów psychicznych i emocjonalnych, a także analiza roli czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym, uzależnieniom, zapobiegającym potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów psychicznych. Psychologia na UKSW to poznanie metod i narzędzi diagnozy oraz interwencji psychologicznej.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: biologiczne podstawy zachowania, logika, teorie umysłu, psychopatologia z elementami psychiatrii, psychometria i diagnoza psychologiczna, pomoc psychologiczna, psychologia zdrowia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Psychologii mogą wykorzystać w pracy na stanowisku psychologa, między innymi w służbie zdrowia, pomocy społecznej, poradnictwie zawodowym, placówkach wychowawczych, placówkach opiekuńczych, zakładach penitencjarnych. Są także przygotowani do prowadzenia badań naukowych oraz działalności dydaktycznej w instytucjach akademickich.

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie? Adrian student IV- roku Psychologii mówi:

„Psychologia to szalenie ciekawa dziedzina. Dlatego każdego roku jest tak wielu kandydatów chcących ją poznać. Psychologia to rozwiązywanie skomplikowanych zagadek na temat człowieka. A żeby je rozwiązać, trzeba pochwalić się nie tylko wiedzą, ale także bystrością umysłu, dociekliwością, chęcią pomocy drugiemu człowieku. Studiowanie psychologii to zdecydowanie najlepsze co mnie spotkało na edukacyjnej drodze.”

 

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • doboru technik i sposobów pomocy psychologicznej dla danych form dysfunkcyjnych,
 • doboru odpowiednich technik badawczych do diagnozy zaburzeń psychoneurologicznych,
 • metod i narzędzi interwencji psychologicznej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • służbie zdrowia,
 • pomocy społecznej,
 • poradnictwie zawodowym,
 • placówkach wychowawczych,
 • placówkach opiekuńczych,
 • placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Psychologia to jeden z najbardziej popularnych kierunków kształcenia, zatem można spodziewać się, że liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok jest niemała. Warto potraktować poważnie tę przesłankę i z dokładnością przejść przez proces kwalifikacyjny.

Rekrutacja na studia rozpoczyna się na początku czerwca wraz z otwarciem rejestracji w systemie IRK. Każdy kandydat zakłada indywidualne konto, poprzez które wybiera kierunek, dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza wyniki, a co najważniejsze- otrzymuje informację o powodzeniu kwalifikacji. Ogłoszenie wyników następuje zazwyczaj w połowie lipca. Wtedy to zmienia się nasz status na naszym koncie. Może on wyglądać następująco ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw dokumentów, które należy złożyć po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia. Dokumenty należy dostarczyć osobiście, w formie papierowej, a jeśli z jakichś przyczyn nasze pojawienie się w dziekanacie nie jest możliwe, to w naszym imieniu dokumenty te może złożyć członek najbliższej rodziny, bądź osoba spoza rodziny, która posiada przy sobie specjalne upoważnienie. O jakie dokumenty dokładnie chodzi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłata rekrutacyjna to w pewnym sensie bilet, który upoważnia nas do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Możemy dokonać jej od razu po założeniu konta w systemie IRK, w którym to podane będą dokładne dane odnośnie kwoty i numeru konta bankowego, na który należy wnieść tę opłatę. Czy to jedyna opłata jaka nas czeka ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, matematyka, fizyka z astronomią, historia, chemia, geografia, filozofia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia otrzymują laureaci następujących olimpiad stopnia centralnego ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia psychologiczne wybrać

Studia na kierunku psychologia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia psycholgiczne w Warszawie

UKSW kierunki

Jakie są kierunki psychologiczne w Warszawie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW

Komentarze (0)