Psychologia

Psychologia

Psychologia

06.07.2022

Psychologia – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2022

Studia na kierunku psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku psychologia w UKSW
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Limity miejsc - rekrutacja 2022/2023

 • studia stacjonarne jednolite magisterskie: 110
 • studia niestacjonarne jednolite magisterskie: 110

 

Ceny - rekrutacja 2022/2023 (pierwszy rok studiów)

studia stacjonarne: bezpłatne

*Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek należy sprawdzić na stronie internetowej uczelni.

 

Program kształcenia na kierunku Psychologia opracowany jest w taki sposób, aby w pierwszej kolejności pozyskać wiedzę z zakresu podstaw biologicznych, humanistyczno- społecznych, metodologicznych i statystycznych psychologii oraz wszystkich podstawowych jej gałęzi, a następnie dokładnie zapoznać się z wybranym konkretnym obszarem, czyli psychologią kliniczną i psychoterapią, psychologią pracy i organizacji, psychologią wspomagania rozwoju, bądź psychologią sądową i penitencjarną. Studenci uczą się analizować i interpretować różne procesy psychiczne i emocjonalne, analizować i interpretować czynniki zdrowia i uzależnień, a także zapobiegać potencjalnym zaburzeniom rozwoju.

Absolwenci studiów na kierunku Psychologia wyróżniają się obszerną wiedzą, a także umiejętnością doboru narzędzi diagnostycznych oraz technik badawczych. Przygotowani są do pracy w różnych miejscach, wszędzie tam, gdzie psychologia odgrywa kluczową rolę, a zatem w służbie zdrowia, pomocy społecznej, czy placówkach wychowawczych.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biologiczne podstawy zachowania
 • logika
 • teorie umysłu
 • psychopatologia z elementami psychiatrii
 • psychometria i diagnoza psychologiczna
 • pomoc psychologiczna
 • psychologia zdrowia

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie to 45 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Psychologia, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest uzyskanie wiedzy i zrozumienie na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw. Ponadto, istotą nauki jest analiza i interpretacja różnych procesów psychicznych i emocjonalnych, a także analiza roli czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym, uzależnieniom, zapobiegającym potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów psychicznych. Psychologia na UKSW to poznanie metod i narzędzi diagnozy oraz interwencji psychologicznej.

Lista przedmiotów do zaliczenia nie jest najkrótsza, a widnieją na niej, między innymi, takie zagadnienia jak: biologiczne podstawy zachowania, logika, teorie umysłu, psychopatologia z elementami psychiatrii, psychometria i diagnoza psychologiczna, pomoc psychologiczna, psychologia zdrowia. Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Psychologii mogą wykorzystać w pracy na stanowisku psychologa, między innymi w służbie zdrowia, pomocy społecznej, poradnictwie zawodowym, placówkach wychowawczych, placówkach opiekuńczych, zakładach penitencjarnych. Są także przygotowani do prowadzenia badań naukowych oraz działalności dydaktycznej w instytucjach akademickich.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie opinie? Adrian student IV- roku Psychologii mówi:

„Psychologia to szalenie ciekawa dziedzina. Dlatego każdego roku jest tak wielu kandydatów chcących ją poznać. Psychologia to rozwiązywanie skomplikowanych zagadek na temat człowieka. A żeby je rozwiązać, trzeba pochwalić się nie tylko wiedzą, ale także bystrością umysłu, dociekliwością, chęcią pomocy drugiemu człowieku. Studiowanie psychologii to zdecydowanie najlepsze co mnie spotkało na edukacyjnej drodze.”

 

 

STUDIA W WARSZAWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Warszawie

Studia w Warszawie

 

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia Warszawa

Psychologia studia

Psychologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • doboru technik i sposobów pomocy psychologicznej dla danych form dysfunkcyjnych,
 • doboru odpowiednich technik badawczych do diagnozy zaburzeń psychoneurologicznych,
 • metod i narzędzi interwencji psychologicznej,
 • psychologii klinicznej,
 • psychologii wspomagania rozwoju,
 • psychologii pracy i organizacji,
 • psychologii sądowej i penitencjarnej,
 • procesów poznawczych,
 • emocji i motywacji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie może znaleźć zatrudnienie w:

 • służbie zdrowia,
 • pomocy społecznej,
 • poradnictwie zawodowym,
 • placówkach wychowawczych,
 • placówkach opiekuńczych,
 • placówkach resocjalizacyjnych i penitencjarnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, język obcy, język polski, matematyka

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Psychologia to jeden z najbardziej popularnych kierunków kształcenia, zatem można spodziewać się, że liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie na pierwszy rok jest niemała. Warto potraktować poważnie tę przesłankę i z dokładnością przejść przez proces kwalifikacyjny.

Rekrutacja na studia rozpoczyna się na początku czerwca wraz z otwarciem rejestracji w systemie IRK. Każdy kandydat zakłada indywidualne konto, poprzez które wybiera kierunek, dokonuje opłaty rekrutacyjnej, wprowadza wyniki, a co najważniejsze- otrzymuje informację o powodzeniu kwalifikacji. Ogłoszenie wyników następuje zazwyczaj w połowie lipca. Wtedy to zmienia się nasz status na naszym koncie. Może on wyglądać następująco ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zestaw dokumentów, które należy złożyć po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia. Dokumenty należy dostarczyć osobiście, w formie papierowej, a jeśli z jakichś przyczyn nasze pojawienie się w dziekanacie nie jest możliwe, to w naszym imieniu dokumenty te może złożyć członek najbliższej rodziny, bądź osoba spoza rodziny, która posiada przy sobie specjalne upoważnienie. O jakie dokumenty dokładnie chodzi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłata rekrutacyjna to w pewnym sensie bilet, który upoważnia nas do wzięcia udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Możemy dokonać jej od razu po założeniu konta w systemie IRK, w którym to podane będą dokładne dane odnośnie kwoty i numeru konta bankowego, na który należy wnieść tę opłatę. Czy to jedyna opłata jaka nas czeka ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Uwzględniany jest jeden z przedmiotów wskazany przez kandydata spośród zestawu: biologia, matematyka, fizyka z astronomią, historia, chemia, geografia, filozofia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia otrzymują laureaci następujących olimpiad stopnia centralnego ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

Komentarze (0)