Psychologia

Psychologia

Psychologia

30.01.2022

Psychologia – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2022

Studia na kierunku psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku psychologia w KUL
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)
Ważne terminy Harmonogram rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym)Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku psychologia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • psychologia różnic indywidualnych
 • diagnoza psychologiczna
 • psychologia pracy i zarządzania
 • diagnostyka inteligencji
 • psychologia rozwojowa człowieka dorosłego
 • psychologia uzależnień
 • zarządzanie personelem
 • percepcja i uwaga

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski to ponad 40 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Psychologia, prowadzona na jednolitych studiach magisterskich.

 

Nabywane umiejętności

Kierunek Psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II zakłada zdobycie kompetencji, wśród których znajdują się: podstawy teoretyczne i empiryczne badań psychologicznych, analiza i interpretacja danych empirycznych, pomoc osobom z niepełnosprawnością na rynku pracy. Psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim to także uczestnictwo w licznych kołach naukowych, wśród których znajdują się, między innymi: koło arteterapii, koło psychologii klinicznej, koło osobowości. Ponadto, koła naukowe organizują coroczną konferencję „Aktualia Psychologiczne”.

Studia na kierunku Psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II charakteryzują się szerokim programem kształcenia, w skład którego wchodzą między innymi takie przedmioty jak: psychologia różnic indywidualnych, diagnoza psychologiczna, psychologia pracy i zarządzania, diagnostyka inteligencji, psychologia rozwojowa człowieka dorosłego, psychologia uzależnień, zarządzanie personelem, percepcja i uwaga, emocje i motywacje, kierunki współczesnej psychologii, etyka, statystyka opisowa, psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, psychologia pracy i zarządzania, psychologia ról rodzinnych i zawodowych, psychologia kliniczna i psychopatologia dorosłych, wprowadzenie do psychologii przemysłowej, metodologia badań w psychologii społecznej, metodologia badań w psychologii osobowości, psychologia twórczości i innowacyjności w biznesie.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Psychologii mogą wykorzystać w poradniach psychologiczno- pedagogicznych, placówkach służby zdrowia, placówkach oświatowych, urzędach pracy.

 

Opinie

Przed przystąpieniem do procesu rekrutacji, często zadajemy pytania, aby wiedzieć czy wybrana uczelnia odpowiada naszym założeniom edukacyjnym. Jakie ma Katolicki Uniwersytet Lubelski opinie? Wiktoria, studentka III- roku Psychologii mówi:

„Katolicki Uniwersytet Lubelski to jedna z najlepszych uczelni w Polsce, a Psychologia to jeden z najciekawszych kierunków. Od dawna chciałam studiować psychologię, bo czuję w sobie chęć niesienia pomocy innym, wspierania, motywowania do pracy… Wybrałam kierunek, w którym wiem, że się zrealizuję.”

 

 

STUDIA W LUBLINIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Lublinie

Studia w Lublinie

 

 

PSYCHOLOGIA - ważne informacje

Psychologia studia Lublin

​Psychologia studia

​Psychologia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • analizy i interpretacji danych empirycznych,
 • doboru technik i sposobów pomocy psychologicznej dla danych form dysfunkcyjnych,
 • narzędzi interwencji psychologicznej,
 • prowadzenia negocjacji,
 • komunikacji interpersonalnej.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Psychologia:

Absolwent kierunku Psychologia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim może znaleźć zatrudnienie w:

 • placówkach oświatowo- wychowawczych,
 • placówkach służby zdrowia,
 • poradniach psychologiczno- pedagogicznych,
 • urzędach pracy,
 • biurach karier.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE
Wydział Nauk Społecznych KUL

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Komentarze (0)