Ekonomia

Ekonomia

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie - kierunki studiów

Ekonomia – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie 2021

Studia na kierunku ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymSpecyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to 36 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Ekonomia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane Umiejętności

Celem kształcenia jest rozwinięcie umiejętności niezbędnych w działalności gospodarczej, opartych na gruntownej wiedzy, między innymi z zakresu praktycznego wykorzystywania metod ilościowych i jakościowych przy podejmowaniu decyzji.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Ekonomii mogą wykorzystać jako menedżerowie małych i średnich firm, jako przedsiębiorcy, w firmach konsultingowych, w sektorze bankowym, w instytucjach wspierania przedsiębiorczości, agencjach rządowych i samorządowych.

 

Opinie

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Kasia, studentka  II-stopnia Ekonomii mówi:

„Studiuję na kierunku Ekonomia, na specjalności Gospodarowanie kapitałem ludzkim, dlatego że w przyszłości chciałabym zająć się szkoleniami, warsztatami rozwojowymi, selekcją i rekrutacją. Wiem, że studiując na Uniwersytecie Ekonomicznym nabędę najlepsze kwalifikacje, by zrealizować zamierzone cele.”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

EKONOMIA - ważne informacje

Ekonomia studia Kraków

Ekonomia studia

Ekonomia studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania przedsiębiorstwem,
 • programowania rozwoju jednostek terytorialnych różnych szczebli (lokalnego, regionalnego i krajowego),
 • strategii finansowania inwestycji i nieruchomości,
 • zasad funkcjonowania firm na rynkach krajowych i zagranicznych,
 • najnowszych trendów rozwoju przedsiębiorczości,
 • podstaw planowania przestrzennego,
 • wyceny nieruchomości.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach administracji państwowej i samorządowej,
 • firmach konsultingowych,
 • przedsiębiorstwach handlowych, usługowych, przemysłowych,
 • bankach,
 • firmach doradztwo inwestycyjnego,
 • organizacjach non- profit.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku ekonomia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

geografia, historia, język obcy, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Przyjęcia na studia odbywają się na podstawie: 1.średniej ocen lub 2.egzaminu wstępnego.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Komentarze (0)