Ekonomia Uniwersytet Ekonomiczy Kraków

Ekonomia – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie to 28 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Ekonomia, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Kierunek Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie realizowany jest na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. Celem kształcenia jest rozwinięcie umiejętności niezbędnych w działalności gospodarczej, opartych na gruntownej wiedzy, między innymi z zakresu praktycznego wykorzystywania metod ilościowych i jakościowych przy podejmowaniu decyzji.

Studia na kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie dzielą się na następujące specjalności: Analityka ekonomiczno- finansowa, Ekonomia menedżerska, Gospodarowanie kapitałem ludzkim, Konsulting w biznesie i sferze publicznej, Nieruchomości i inwestycje, Przedsiębiorczość i innowacje, Strategie rozwoju biznesu. Każda realizowana specjalność ma za zadanie rozwinąć konkretne umiejętności oraz nakierować na konkretną ścieżkę kariery zawodowej; na przykład:

specjalność  Ekonomia menedżerska zakłada poszerzanie umiejętności podejmowania decyzji strategicznych dla rozwoju przedsiębiorstwa, zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji, ryzyka i zmienności otoczenia. W ramach specjalności, studenci nabywają wiedzę z takich zagadnień jak: analiza sprawozdań finansowych, rachunkowość zarządcza i finansowa, zarządzanie jakością, funkcjonowanie sektora publicznego, regulacja gospodarki i polityki konkurencji, społecznej odpowiedzialności biznesu;

specjalność Przedsiębiorczość i innowacje zakłada zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych podstaw niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia własnego przedsiębiorstwa. W ramach tej specjalności, studenci nabywają wiedzę z takich zagadnień jak: zarządzanie strategiczne, techniki wspierania przedsiębiorczości, zarządzanie rozwojem organizacji, rachunkowość podatkowa, zarządzanie sprzedażą i promocją.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwenci Ekonomii mogą wykorzystać jako menedżerowie małych i średnich firm, jako przedsiębiorcy, w firmach konsultingowych, w sektorze bankowym, w instytucjach wspierania przedsiębiorczości, agencjach rządowych i samorządowych.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie opinie? Kasia, studentka  II-stopnia Ekonomii mówi:

„Studiuję na kierunku Ekonomia, na specjalności Gospodarowanie kapitałem ludzkim, dlatego że w przyszłości chciałabym zająć się szkoleniami, warsztatami rozwojowymi, selekcją i rekrutacją. Wiem, że studiując na Uniwersytecie Ekonomicznym nabędę najlepsze kwalifikacje, by zrealizować zamierzone cele.”

 

Wiedza, którą zdobędziesz studiując Ekonomię na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • zarządzania przedsiębiorstwem,
 • programowania rozwoju jednostek terytorialnych różnych szczebli (lokalnego, regionalnego i krajowego),
 • strategii finansowania inwestycji i nieruchomości,
 • zasad funkcjonowania firm na rynkach krajowych i zagranicznych,
 • najnowszych trendów rozwoju przedsiębiorczości,
 • podstaw planowania przestrzennego,
 • wyceny nieruchomości.

 

Praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku Ekonomia:

Absolwent kierunku Ekonomia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie znajdzie zatrudnienie w:

 • instytucjach administracji państwowej i samorządowej,
 • firmach konsultingowych,
 • przedsiębiorstwach handlowych, usługowych, przemysłowych,
 • bankach,
 • firmach doradztwo inwestycyjnego,
 • organizacjach non- profit.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze:

Aby zostać studentem Ekonomii na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie należy zdawać matematykę, lub geografię, lub historię, lub wiedzę o społeczeństwie i dodać do tego język obcy nowożytny. 

*wymagania rekrutacyjne czasem się zmieniają, dokładne informacje znajdziesz tutaj

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia ekonomiczne wybrać

Studia na kierunku ekonomia - wszystko co musisz wiedzieć

Studia ekonomiczne w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie kierunki

Jakie są kierunki ekonomiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych

Komentarze (0)