Pedagogika

Pedagogika

Pedagogika – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 2021

Studia na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowe

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie to 58 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Pedagogika, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Celem kształcenia jest uzyskanie wielu umiejętności, wśród których znajduje się posługiwanie warsztatem diagnostycznym, czy też prowadzenie badań naukowych. Pedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym to także nauka formułowania i wyrażania własnych poglądów i idei w ważnych sprawach społecznych, lecz również łączenia wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych dla dobra wykonywanych obowiązków.

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Pedagogicznego oferuje kandydatom jeszcze dwa kierunki pedagogiczne. Są to:

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Celem kształcenia jest rozwinięcie umiejętności rozpoznawania prawidłowości rozwojowych i symptomów zakłóceń w rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Fundamentem jest dokonywanie diagnozy potrzeb, deficytów, zdolności i predyspozycji dzieci oraz dobieranie odpowiednich form oddziaływania i stymulowania rozwoju. Studia dzielą się na specjalności: Edukacja obywatelska, Wychowawca małego dziecka, Przedszkolna i wczesnoszkolna, Społeczno- opiekuńcza z pedagogiką szkolną, Doradztwo społeczne, Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień;

Pedagogika specjalna. Celem kształcenia tego kierunku jest uzyskanie szerokiej wiedzy umożliwiającej zrozumienie społeczno-kulturowego kontekstu funkcjonowania, kształcenia, wychowania i opieki osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Pedagogika specjalna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie dzieli się na następujące specjalności: Oligofrenopedagogika, Surdopedagogika, Tyflopedagogika, Terapia zajęciowa, Asystent osoby niepełnosprawnej.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności, absolwent Pedagogiki na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej może wykorzystać w przedszkolach, szkołach, świetlicach szkolnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach rehabilitacyjno- edukacyjno- wychowawczych, zakładach pracy chronionej, domach pomocy społecznej.

Podczas szukania odpowiedniej oferty edukacyjnej, kandydaci na uczelnie zadają wiele pytań by upewnić się w swoim wyborze. Jakie ma Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie opinie? Agata studentka  II-stopnia Pedagogiki mówi:

„Najpierw studiowałam polonistykę i zrezygnowałam z niej po pierwszym roku. A zrezygnowałam, bo czułam w sobie potrzebę kontaktu z drugim człowiekiem, niesienia mu pomocy, albo chociaż wspierania go w codziennych działaniach. Wtedy przyszedł pomysł na studia pedagogiczne. Od razu startowałam na Uniwersytet Pedagogiczny i udało się. Studiuję Pedagogikę z potrzeby serca, a nie z powodów czysto zawodowych. I wydaje mi się, że tak to powinno wyglądać.”

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Pedagogikę Uniwersytecie Pedagogicznym:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • rozpoznawania symptomów zakłóceń w rozwoju dziecka,
 • opracowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-wychowawczej,
 • prowadzenia diagnozy dotyczącej psychospołecznego funkcjonowania i warunków życia osób niepełnosprawnych,
 • konstruowania i realizacji indywidualnych planów pomocy osobie niepełnosprawnej,
 • twórczego podejścia do rozwiązywania problemów.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Pedagogika:

Absolwent kierunku Pedagogika na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej może znaleźć zatrudnienie w:

 • szkołach,
 • placówkach oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • ośrodkach leczniczo-rehabilitacyjnych,
 • warsztatach terapii zajęciowej,
 • zakładach pracy chronionej,
 • klubach aktywności zawodowej,
 • środowiskowych domach samopomocy,
 • domach pomocy społecznej.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

język polski

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Konkurs dyplomów.

Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia pedagogiczne wybrać

Studia na kierunku Pedagogika - wszystko co musisz wiedzieć

Studia pedagogiczne w Krakowie

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej kierunki

Jakie są kierunki pedagogiczne w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Pedagogicznym na Uniwerystecie Pedagogicznym 

Komentarze (0)