Administracja

Administracja

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - kierunki studiów

Administracja – Uniwersytet Jagielloński 2021

Studia na kierunku administracja na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej

 

Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku administracja znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • konstytucyjny system organów państwowych
 • publiczne prawo gospodarcze
 • postępowanie sądowo-administracyjne
 • polityka społeczna
 • publiczne prawo konkurencji
 • system ubezpieczeń społecznych

 

Uniwersytet Jagielloński to 165 kierunków kształcenia. Jednym z nich jest Administracja, prowadzona na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

 

Nabywane umiejętności

Celem kształcenia jest przygotowanie do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, samorządowej, administracji prywatnej, czy też przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Administracja na Uniwersytecie Jagiellońskim to szeroka wiedza z zakresu prawa administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i poza jej granicami.

W gronie przedmiotów do zaliczenia znajdują się, między innymi: konstytucyjny system organów państwowych, publiczne prawo gospodarcze, postępowanie sądowo-administracyjne, polityka społeczna, publiczne prawo konkurencji, system ubezpieczeń społecznych.

Zdobytą wiedzę i rozwinięte umiejętności absolwenci Administracji mogą wykorzystać pracując w organach państwa, samorządu terytorialnego i administracji podmiotów gospodarczych, organizacjach międzynarodowych, administracji firm prywatnych.

 

Opinie

Kandydaci na studia, przed podjęciem decydującego wyboru uczelni oraz kierunku, zadają wiele pytań związanych z kształceniem i życiem uczelni. Jakie ma Uniwersytet Jagielloński opinie? Tomek, student II- stopnia Administracji mówi:

„Administracja to jeden z najciekawszych kierunków studiów, a Uniwersytet Jagielloński to jedna z najlepszych uczelni, nie tylko w Polsce. Czy trzeba dodawać coś więcej?”

 

 

STUDIA W KRAKOWIE - ważne informacje

Kierunki studiów w Krakowie

Studia w Krakowie

 

 

ADMINISTRACJA - ważne informacje

Administracja studia Kraków

Administracja studia

Administracja studia online

 

Wiedza, którą możesz zdobyć studiując Administrację na Uniwersytecie Jagiellońskim:

Absolwent może posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • postępowania administracyjnego,
 • funkcjonowania administracji publicznej, rządowej i państwowej,
 • analizowania i interpretowania tekstów prawnych i naukowych,
 • działalności służb mundurowych,
 • prawa podatkowego,
 • wygłaszania wystąpień ustnych przedstawiających zagadnienia z zakresu administracji.

 

Praca, czyli gdzie będziesz mógł pracować po kierunku Administracja:

Absolwent kierunku Administracja na Uniwersytecie Jagiellońskim może znaleźć zatrudnienie:

 • w administracji rządowej i samorządowej,
 • w firmach doradczych i firmach konsultingowych,
 • w organizacjach pozarządowych,
 • w organizacjach międzynarodowych,
 • w instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem funduszy europejskich,
 • w strukturach unijnych.

 

Jakie przedmioty zdawać na maturze

STUDIA I STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Jakie wymagania na studia II stopnia

STUDIA II STOPNIA

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

HARMONOGRAM REKRUTACJI+

Zapewne niejeden kandydat na studia zastanawia się nad tym od czego zacząć ubieganie się o indeks Uniwersytetu Jagiellońskiego? Odpowiedź jest bardzo prosta: od założenia indywidualnego konta w systemie ERK, czyli Elektronicznej Rejestracji Kandydatów. To specjalna platforma, z pomocą której dokonuje się rejestracji na kierunek i kontroluje przebieg procesu rekrutacyjnego. Kandydaci wypełniają formularz osobowy, dokonują opłaty rekrutacyjnej oraz wprowadzają uzyskane wyniki maturalnego. Na końcu tej drogi jest najważniejsza informacja, czyli dotycząca zakwalifikowania na studia.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

DOKUMENTY REKRUTACYJNE+

Dokumenty rekrutacyjne to zagadnienie, które obowiązuje wyłącznie kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia. Po otrzymaniu informacji na swoim koncie w systemie ERK będą musieli złożyć następujące dokumenty...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OPŁATY REKRUTACYJNE+

Opłaty rekrutacyjnej dokonuje każdy kandydat, ponieważ potwierdza ona rejestrację na kierunek kształcenia. Opłatę wnosi się na indywidualny numer konta bankowego, który pojawi się na indywidualnym profilu kandydata w systemie ERK. Co ważne, wpłaty przyjmowane są tylko w formie przelewu bankowego na indywidualne konto rejestracji ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZEDMIOTY KWALIFIKACYJNE+

Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem, że lista kandydatów na Uniwersytet Jagielloński jest bardzo długa, zatem należy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami maturalnymi, by móc stanąć w szranki o indeks. Przedmioty kwalifikacyjne na Administrację dzielone są na dwie grupy. W grupie pierwszej znajdują się: historia, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie. W grupie drugiej: język angielski, język francuski, język hiszpański, język łaciński i kultura antyczna, język niemiecki, język rosyjski, język włoski.

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

PRZELICZNIK PUNKTÓW KWALIFIKACYJNYCH+

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

OLIMPIADY ORAZ KONKURSY+

Jakie konkursy i olimpiady brane są pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym na Administrację? Między innymi ...

Dokładne informacje znajdziesz na stronie rekrutacyjnej uczelni.

IDŹ DO STRONY UCZELNI

 # MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

Jakie studia administracji wybrać

Studia na kierunku Administracja - wszystko co musisz wiedzieć

Studia administracji w Krakowie

UJ kierunki

Jakie są kierunki administracji w Krakowie

Co zdawać na maturze

Studia na Wydziale Prawa i Admnistracji UJ

Komentarze (1)

Absolwent odpowiedz

Administracje na UJ porównać można do studiów prawa na tym Uniwersytecie, pod względem złożoności, zakresu materiału czy trudności egzaminów. Oczywiście na administracji nie ma w większości takich przedmiotów jak KC. , KK ,KPC ,KPK, jednak część administracyjna jest bardzo rozbudowana. Reasumując, lepiej pójść na Prawo, przynajmniej absolwent prawa ma możliwość podejścia do egzaminu wstępnego i zrobienia aplikacji prawniczej.