Zielona energia

Zielona energia

Studia na kierunku zielona energia możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Zielona energia stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
forma: stacjonarne

Zielona energia – kierunek studiów

Studia na kierunku zielona energia to studia magisterskie, których program kształcenia trwa 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku zielona energia
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zielona energia rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 11 września 2024 r. | zielona energia - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku zielona energia możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | zielona energia - uczelnie >

Opis kierunku

Kształcenie na kierunku studiów zielona energia koncentruje się na technologiach oraz strategiach związanych z produkcją, zarządzaniem i wdrażaniem odnawialnych źródeł energii. Program tych studiów ma na celu przygotowanie specjalistów, którzy będą mogli działać na rzecz transformacji energetycznej i zmniejszenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko. Studenci uczą się o różnych typach odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna, wiatrowa, wodna, geotermalna czy biomasa.

Praca po studiach

Studia na tym kierunku przygotowują absolwentów do pracy w przemyśle energetycznym w firmach, które zajmują się produkcją i dystrybucją energii odnawialnej. Mogą też świadczyć doradztwo w zakresie optymalizacji zużycia energii, projektowania systemów odnawialnych źródeł energii oraz zarządzania projektami energetycznymi. Poza tym czeka na nich praca w instytucjach badawczych i na uczelniach przy prowadzeniu badań nad nowymi technologiami w dziedzinie zielonej energii. Podejmą zatrudnienie również w organizacjach pozarządowych, które promują odnawialne źródła energii.

Wymagania rekrutacyjne

Rekrutacja na studia na tym kierunku przeznaczona jest dla kandydatów, którzy mają wiedzę z zakresu matematyki, fizyki czy chemii i ukończyli studia pierwszego stopnia po pokrewnych kierunkach. W trakcie kwalifikacji prowadzony jest test w języku angielskim.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Zielona energia - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Jak wyglądają studia na kierunku zielona energia?

Kierunki studiów obejmujące tematykę zielonej energii łączą zagadnienia z zakresu technologii odnawialnych źródeł energii, zarządzania zasobami energetycznymi oraz polityk i strategii związanych z energetyką zrównoważoną. Kształcenie prowadzone jest w języku angielskim.

Zakres tematyczny przedmiotów obejmuje przede wszystkim podstawowe zasady i technologie odnawialnych źródeł energii. Kształcenie skupia się też na zrozumieniu fundamentalnych zasad fizyki oraz chemii związanych z produkcją i przetwarzaniem energii.

W programie uwzględniono tradycyjne wykłady prowadzone przez wykładowców oraz seminaria naukowe. Praktyczne zajęcia w formie ćwiczeń obejmują z kolei naukę, w jaki sposób przeprowadzać analizy energetyczne oraz instalować i testować systemy odnawialnych źródeł energii.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku zielona energia możemy podzielić na:

1. Poziom:

 

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Absolwenci znają podstawowe rodzaje odnawialnych źródeł energii oraz procesy produkcji energii z tych źródeł. Potrafią projektować, analizować i optymalizować systemy energetyczne wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Mają kompetencje w zakresie stosowania narzędzi i technologii informatycznych do symulacji i modelowania systemów energetycznych. Potrafią przeprowadzać oceny oddziaływania na środowisko dla projektów związanych z zieloną energią. Analizują również i interpretują dane dotyczące efektywności oraz wydajności systemów energetycznych.

Samodzielnie planują, realizują i monitorują projekty związane z odnawialnymi źródłami energii. Potrafią zarządzać zespołami projektowymi oraz koordynować działania różnych interesariuszy.

Ile trwają studia na kierunku zielona energia?

Studia na kierunku zielona energia trwają 1,5 roku (studia magisterskie).

Jaka praca po studiach na kierunku zielona energia?

Absolwenci mogą pracować w przemyśle energetycznym przy projektowaniu, instalacji i utrzymaniu systemów energii odnawialnej, takich jak farmy wiatrowe, elektrownie słoneczne czy biogazownie. Mogą też opracowywać i wdrażać strategie mające na celu optymalizację zużycia energii w przedsiębiorstwach.

Będą także pracować w roli inżynierów produktu, którzy zajmują się rozwojem nowych technologii i produktów w zakresie energii odnawialnej. Mogą jednocześnie zarządzać procesem produkcji komponentów i urządzeń wykorzystywanych w systemach zielonej energii. W firmach konsultingowych z kolei będą świadczyć doradztwo w zakresie projektowania, wdrażania i optymalizowania systemów energii odnawialnej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku zielona energia

 • przemysł energetyczny,
 • inżynier do spraw energii odnawialnej,
 • specjalista do spraw efektywności energetycznej,
 • inżynier produktu,
 • firmy konsultingowe,
 • audytor energetyczny,
 • administracja publiczna.

Absolwenci tego kierunku studiów mają więc szerokie możliwości zawodowe w różnych sektorach, co pozwala na realizację kariery zgodnej z ich zainteresowaniami i umiejętnościami. Mogą pracować przy bezpośrednim wdrażaniu technologii odnawialnych źródeł energii, doradzać w zakresie efektywności energetycznej, kształtować polityki energetyczne, prowadzić badania naukowe lub angażować się w działalność edukacyjną i promocyjną.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zielona energia studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zielona energia studia II stopnia

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Zielona energia

Teraz najważniejsze

kalkulator maturalny

matura 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2024

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)