ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA

ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA

Dodaj do ulubionych

ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku energetyka przemysłowa i odnawialna to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym.

 

W trakcie studiów na kierunku energetyka przemysłowa i odnawialna, studenci zdobędą wiedzę głównie z zakresu nauk ścisłych i technicznych. Przede wszystkim dowiedzą się więcej na temat przemysłu energetycznego oraz energetyki odnawialnej. Ponadto poznają technologie wykorzystywane w energetyce odnawialnej oraz nauczą się sterowania procesami cieplnymi i przepływowymi.

Po ukończeniu studiów można znaleźć zatrudnienie w w przedsiębiorstwach z branży energetycznej. Ponadto absolwenci podejmą pracę w firmach projektowych związanych z branżą energetyczną oraz w firmach produkcyjnych.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Jako że wymagania rekrutacyjne mogą być zmienne i różnić się w zależności od uczelni, kandydaci na kierunek energetyka przemysłowa i odnawialna powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się ze wszystkimi obowiązującymi zasadami.

Najczęstsze wymagania rekrutacyjne na studia na kierunku energetyka przemysłowa i odnawialna to:

 • dyplom ukończenia studiów na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, Konstrukcja i Eksploatacja Środków Transportu, Energetyka, Transport lub Inżynieria Środowiska

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Jednostka prowadząca

Energetyka przemysłowa i odnawialna stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku energetyka przemysłowa i odnawialna

ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA STUDIA NIESTACJONARNE

ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku energetyka przemysłowa i odnawialna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA?

Osoby, które chciałyby związać swoją przyszłość z prężnie rozwijającą się branżą energetyczną, powinny rozważyć aplikacje na kierunek energetyka przemysłowa i odnawialna. Program nauczania na powyższych studiach będzie oscylował wokół nauk technicznych i ścisłych, dzięki czemu studenci otrzymają wszechstronne wykształcenie z zakresu tych dyscyplin. Ponadto, rozwiną szereg umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku energetyka przemysłowa i odnawialna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia stacjonarne tzw. dzienne realizowane są bezpłatnie (w uczelniach publicznych), a program kształcenia realizowany jest od poniedziałku do piątku w siedzibie uczelni.

Studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym (one czasami tylko z nazwy są wieczorowe, ale w praktyce zajęcia odbywają się przez cały dzień) realizowane są od poniedziałku do piątku.

Zanim wybierzesz jednak studia niestacjonarne, pamiętaj, że wiążą się one z uiszczaniem opłat za czesne, oraz przed rekrutacją sprawdź w jakiej formie realizowane są studia zaocznej czy wieczorowej.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci kierunku energetyka przemysłowa i odnawialna zdobędą wszechstronną wiedzę z obszaru nauk technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem automatyki, termodynamiki czy mechaniki. Ponadto, program kształcenia zakłada realizacje zajęć z obszaru polityki energetycznej oraz ochrony środowiska.

Osoby, które aplikują na powyższy kierunek nauczą się zarządzania projektami energetycznymi. Co więcej, zdobędą umiejętności z zakresu modelowania CAx i CFD oraz sterowania procesami cieplnymi oraz przepływowymi.

Ważnym elementem kształcenia będzie doskonalenie zdolności z obszaru zastosowania technologii gazowych oraz technologii energetyki odnawialnej. W planie zajęć znajdą się także warsztaty, dzięki którym studenci poznają zasady magazynowania czy użytkowania paliw gazowych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA?

Studia na kierunku energetyka przemysłowa i odnawialna trwają 1,5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA?

Absolwenci kierunku energetyka przemysłowa i odnawialna, dzięki uzyskanej wiedzy i kwalifikacjom, nie powinni mieć problemu ze znalezieniem ciekawej i dobrze płatnej pracy zawodowej. Przede wszystkim znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach z branży energetycznej. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z elektrowniami i elektrociepłowniami. Studenci często decydują się na objęcie stanowiska konstruktora czy inżyniera utrzymania produkcji.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku energetyka przemysłowa i odnawialna:

 • przedsiębiorstwa z branży energetycznej
 • elektrownie i elektrociepłownie
 • ośrodki badawczo-rozwojowe
 • firmy związane z produkcją i transportem paliw

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ENERGETYKA PRZEMYSŁOWA I ODNAWIALNA

Komentarze (0)