Elektroenergetyka

Elektroenergetyka

Studia na kierunku elektroenergetyka możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Elektroenergetyka stopień: (II), czas trwania: 2 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Elektroenergetyka stopień: (II), czas trwania: 2 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Uczelnie, gdzie elektroenergetyka jako specjalność / ścieżka kształcenia

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Elektrotechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku elektrotechnika

Pokaż więcej
Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Elektrotechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku elektrotechnika

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach

Elektrotechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 2 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku elektrotechnika

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Energetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku energetyka

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza

Elektrotechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku elektrotechnika

Politechnika Częstochowska

Politechnika Częstochowska

Elektrotechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 1,5 roku • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku elektrotechnika

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

Elektrotechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku elektrotechnika

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Elektrotechnika i automatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku elektrotechnika i automatyka

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Elektrotechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku elektrotechnika

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

Energetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku energetyka

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Elektrotechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku elektrotechnika

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Elektrotechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: • 3,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku elektrotechnika

Politechnika Wrocławska

Elektrotechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku elektrotechnika

Elektroenergetyka studia - kierunek studiów

Studia na kierunku Elektroenergetyka to studia magisterskie, których program od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra inżyniera). 

Studia na kierunku elektroenergetyka
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku elektroenergetyka możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | elektroenergetyka - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Elektroenergetyka dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. elektroenergetyki, systemów elektroenergetycznych, odnawialnych źródeł energii czy zarządzania instalacjami elektrycznymi.

 

Praca po studiach

Studia na kierunku Elektroenergetyka dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w biurach projektowych, przedsiębiorstwach elektroenergetycznych i energetycznych, a także w jednostkach administracji samorządowej i rządowej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia na kierunek Elektroenergetyka wymaga od kandydatów posiadania tytułu inżyniera. Ponadto, kandydaci muszą przejść kwalifikacyjny, który weryfikuje ich wiedzę. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia on przed kandydatem.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Elektroenergetyka - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując Elektroenergetykę:

Studia na kierunku Elektroenergetyka dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności m.in. dotyczących urządzeń elektroenergetycznych, a także sieci elektroenergetycznych i zjawisk zachodzących w ich budowie oraz sposobów analizy. Program studiów zakłada również, że studenci tego kierunku zdobędą wiedzę o problematyce bezpieczeństwa energetycznego, zarówno w ujęciu lokalnym, jak i globalnym, a także że będą potrafili oceniać zagrożenia i poznają sposoby ich ograniczania.

Studenci kierunku Elektroenergetyka mają także możliwość zdobyć umiejętność projektowania elementów i układów elektroenergetycznych dla określonych kryteriów i realizowania projektów z wykorzystaniem właściwych metod i narzędzi.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie na kierunku Elektroenergetyka to: źródła systemowe i generacja rozproszona, współczesne technologie OZE czy ekonomia w elektroenergetyce.

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTROENERGETYKA?

Elektroenergetyka to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe, adresowany do osób posiadający tytuł inżyniera. Program studiów zakłada, że studenci zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu badań i diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych, a także poznają strategie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych i źródła wytwórcze w systemie elektroenergetycznym.

Kierunki studiów takie jak Elektroenergetyka dają studentom możliwość wyboru specjalności, dzięki czemu mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i planami zawodowymi. Przykładowe specjalności na kierunku Elektroenergetyka to: inteligentne sieci dystrybucyjne czy źródła odnawialne i magazynowanie energii.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Elektroenergetyka możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTROENERGETYKA?

Studia na kierunku Elektroenergetyka trwają 1,5 roku (studia stacjonarne II stopnia) lub 2 lata (studia niestacjonarne II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ELEKTROENERGETYKA

Studia na kierunku Elektroenergetyka dają ich absolwentom możliwość znalezienia zatrudnienia m.in. w biurach projektowych, przedsiębiorstwach elektroenergetycznych i energetycznych czy w jednostkach administracji samorządowej i rządowej. Absolwenci tego kierunku mogą także znaleźć pracę w jednostkach naukowo-badawczych.

Absolwenci kierunku Elektroenergetyka mogą również ubiegać się o nadanie uprawnień budowlanych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawne, jak np. specjalność instalacyjna w zakresie sieci.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Elektroenergetyka:

 • biura projektowe,
 • przedsiębiorstwa elektroenergetyczne,
 • przedsiębiorstwa energetyczne,
 • jednostki administracji samorządowej i rządowej,
 • jednostki naukowo-badawcze,
 • samodzielne funkcje techniczne.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Elektroenergetyka studia niestacjonarne

Elektroenergetyka studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Elektroenergetyka studia II stopnia

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku elektroenergetyka

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku elektroenergetyka

Miasta, które oferują studia na kierunku Elektroenergetyka

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)