• ETNOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Zasadniczym celem studiów z zakresu etnologii jest zdobycie i poszerzenie wiedzy o człowieku jako istocie społecznej, tworzącej i posługującej się kulturą w jej zróżnicowanych formach, przestrzennych i czasowych, za których wielością kryją się uniwersalne cechy człowieka.

  Program studiów opracowano z myślą o tym, by wraz z wiedzą o kulturze przekazać studentom podstawowe wartości humanistyczne, świadomość pluralizmu kulturowego współczesnego świata oraz postawę tolerancji i szacunku wobec odmiennych ras, kultur, religii i społeczeństw. Program ten odzwierciedla wspólne elementy etnologii i antropologii, akcentując jednocześnie ich specyfikę wynikającą z tradycji rozwojowych i preferencji badawczych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Cultural differences and transnational processes

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Etnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Dowolny przedmiot

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Etnologia jest ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Siła „perspektywy kulturoznawczej”, do której nasi absolwenci odwołują się tak chętnie, to interdyscyplinarna orientacja tych studiów. Zapewnia ona erudycję, ale i krytyczne spojrzenie na zjawiska kultury. Specyficzne usytuowanie studiów kulturoznawczych między naukami humanistycznymi i społecznymi gwarantuje szeroki punkt widzenia i znaczną elastyczność. Profesjonalna aktywność w dziedzinie kultury nie musi oznaczać zamykania się w wąskich niszach - gruntowane wykształcenie humanistyczne – może przydawać się w wielu obszarach zawodowej aktywności. Dlatego proponujemy wielorakie ścieżki studiowania, które pozwolą na indywidualny dobór przedmiotów składających się na takie obszary jak animacja kultury, krytyka artystyczna, kultura partycypacji i aktywizmu czy kultura popularna.

  Atuty kierunku

  Kultura jako przedmiot badań jest czymś niezwykle żywym, ulotnym i podatnym na zmiany. Stawia to przed nami wymóg elastyczności oraz ciągłego aktualizowania programu i treści przedmiotów. Nasza kadra posiada po temu wszelkie kompetencje, wielu naszych pracowników trzyma rękę na pulsie współpracując bądź współtworząc instytucje kultury w kraju i za granicą. Specyfika kulturoznawstwa sprawia również, że nasi studenci nie mają problemów ze znalezieniem ciekawej oferty programowej za granicą.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Komunikacja międzykulturowa
  • Kultura chrześcijańska
  • Religioznawstwo

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia sztuki, matematyka, filozofia, geografia, historia muzyki, wos, wiedza o tańcu

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo jest ocena na dyplomie.

   

  Dowiedz się więcej

 • MEDIA INTERAKTYWNE I WIDOWISKA Stopień: II REKRUTACJA

  Media Interaktywne i Widowiska to kierunek wyróżniający się na tle oferty dydaktycznej polskich ośrodków akademickich. Studia na MIiW proponują interdyscyplinarne podejście w ramach badań nad współczesną kulturą, sztuką i technologią, które realizowane jest głównie w zespołowych działaniach projektowych, opartych na wymianie kompetencji pomiędzy indywidualnymi studentami.

  Studiowaniu na MIiW-ie ─ poza zdobywaniem wiedzy w obrębie najnowszej humanistyki, teorii mediów, nauk o sztuce i technologii ─ towarzyszy praktyka z zakresu projektowania i działań artystycznych. Kierunek studiów MIiW zakłada taki proces kształcenia, który pozwoli absolwentom w sposób świadomy, odpowiedzialny i twórczy zaplanować ścieżkę̨ swojego rozwoju zawodowego.

  Atuty kierunku

  Zdecydowana większość zajęć realizowana jest w modelu project-based learning. Atutem studiów jest nakierowanie na najnowsze zjawiska w obszarze nowych mediów i rozwijających się technologii. Studenci poznają ważne z perspektywy współczesności koncepcje naukowe, społeczne, humanistyczne, jak i eksperymentalne zjawiska w sztuce i projektowaniu, co w efekcie pozwala im w sposób niestandardowy posługiwać się swoją wiedzą i umiejętnościami.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Media interaktywne i widowiska jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej

   

  Dowiedz się więcej

 • WIEDZA O TEATRZE Stopień: I REKRUTACJA

  Wiedza o teatrze to studia, które pogłębiają znajomość różnych typów widowisk i przedstawień (historycznych i współczesnych), co pozwala zrozumieć społeczne zjawiska zachodzące w coraz silniej steatralizowanym współczesnym świecie. Konieczne jest do tego łączenie punktów widzenia wielu różnych dyscyplin – antropologii kultury, filozofii, historii sztuk, muzykologii, psychologii, socjologii, wiedzy o mediach – co czyni z teatrologii dziedzinę wyjątkowo otwartą i rozwijającą.

  To także studia, które pozwalają na zdobycie konkretnych praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy w wielu obszarach kultury poprzez udział w warsztatach, realizację własnych projektów teatralnych, czy ukończenie wyjątkowej, jedynej w kraju specjalizacji kuratora projektów performatywnych.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Interdyscyplinarne projekty kuratorskie
  • Teatr społeczności lokalnych

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Wiedza o teatrze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wos, wiedza o tańcu

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)