• ETNOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów etnologia

  Zasadniczym celem studiów z zakresu etnologii jest zdobycie i poszerzenie wiedzy o człowieku jako istocie społecznej, tworzącej i posługującej się kulturą w jej zróżnicowanych formach, przestrzennych i czasowych, za których wielością kryją się uniwersalne cechy człowieka.

  Program studiów opracowano z myślą o tym, by wraz z wiedzą o kulturze przekazać studentom podstawowe wartości humanistyczne, świadomość pluralizmu kulturowego współczesnego świata oraz postawę tolerancji i szacunku wobec odmiennych ras, kultur, religii i społeczeństw. Program ten odzwierciedla wspólne elementy etnologii i antropologii, akcentując jednocześnie ich specyfikę wynikającą z tradycji rozwojowych i preferencji badawczych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Cultural differences and transnational processes

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku etnologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  dowolny przedmiot, język obcy, język polski

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych dla absolwentów studiów pierwszego stopnia z zakresu etnologii oraz antropologii kulturowej.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • KULTUROZNAWSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów kulturoznawstwo

  Siła „perspektywy kulturoznawczej”, do której nasi absolwenci odwołują się tak chętnie, to interdyscyplinarna orientacja tych studiów. Zapewnia ona erudycję, ale i krytyczne spojrzenie na zjawiska kultury. Specyficzne usytuowanie studiów kulturoznawczych między naukami humanistycznymi i społecznymi gwarantuje szeroki punkt widzenia i znaczną elastyczność.

  Profesjonalna aktywność w dziedzinie kultury nie musi oznaczać zamykania się w wąskich niszach - gruntowane wykształcenie humanistyczne – może przydawać się w wielu obszarach zawodowej aktywności. Dlatego proponujemy wielorakie ścieżki studiowania, które pozwolą na indywidualny dobór przedmiotów składających się na takie obszary jak animacja kultury, krytyka artystyczna, kultura partycypacji i aktywizmu czy kultura popularna.

  Atuty kierunku

  Kultura jako przedmiot badań jest czymś niezwykle żywym, ulotnym i podatnym na zmiany. Stawia to przed nami wymóg elastyczności oraz ciągłego aktualizowania programu i treści przedmiotów. Nasza kadra posiada po temu wszelkie kompetencje, wielu naszych pracowników trzyma rękę na pulsie współpracując bądź współtworząc instytucje kultury w kraju i za granicą. Specyfika kulturoznawstwa sprawia również, że nasi studenci nie mają problemów ze znalezieniem ciekawej oferty programowej za granicą.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Komunikacja międzykulturowa

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MEDIA INTERAKTYWNE I WIDOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów media interaktywne i widowiska

  Media Interaktywne i Widowiska to kierunek wyróżniający się na tle oferty dydaktycznej polskich ośrodków akademickich. Studia na MIiW proponują interdyscyplinarne podejście w ramach badań nad współczesną kulturą, sztuką i technologią, które realizowane jest głównie w zespołowych działaniach projektowych, opartych na wymianie kompetencji pomiędzy indywidualnymi studentami.

  Studiowaniu na MIiW-ie ─ poza zdobywaniem wiedzy w obrębie najnowszej humanistyki, teorii mediów, nauk o sztuce i technologii ─ towarzyszy praktyka z zakresu projektowania i działań artystycznych. Kierunek studiów MIiW zakłada taki proces kształcenia, który pozwoli absolwentom w sposób świadomy, odpowiedzialny i twórczy zaplanować ścieżkę̨ swojego rozwoju zawodowego.

  Atuty kierunku

  Zdecydowana większość zajęć realizowana jest w modelu project-based learning. Atutem studiów jest nakierowanie na najnowsze zjawiska w obszarze nowych mediów i rozwijających się technologii. Studenci poznają ważne z perspektywy współczesności koncepcje naukowe, społeczne, humanistyczne, jak i eksperymentalne zjawiska w sztuce i projektowaniu, co w efekcie pozwala im w sposób niestandardowy posługiwać się swoją wiedzą i umiejętnościami.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest rozmowa kwalifikacyjna.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • WIEDZA O TEATRZE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Poznaniu - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - kierunek studiów wiedza o teatrze

  Wiedza o teatrze to studia, które pogłębiają znajomość różnych typów widowisk i przedstawień (historycznych i współczesnych), co pozwala zrozumieć społeczne zjawiska zachodzące w coraz silniej steatralizowanym współczesnym świecie. Konieczne jest do tego łączenie punktów widzenia wielu różnych dyscyplin – antropologii kultury, filozofii, historii sztuk, muzykologii, psychologii, socjologii, wiedzy o mediach – co czyni z teatrologii dziedzinę wyjątkowo otwartą i rozwijającą.

  To także studia, które pozwalają na zdobycie konkretnych praktycznych umiejętności przydatnych w przyszłej pracy w wielu obszarach kultury poprzez udział w warsztatach, realizację własnych projektów teatralnych, czy ukończenie wyjątkowej, jedynej w kraju specjalizacji kuratora projektów performatywnych.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku wiedza o teatrze brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  historia, historia muzyki, historia sztuki, język grecki i kultura antyczna, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Opinie (0)