Media interaktywne i widowiska

Media interaktywne i widowiska

Media interaktywne i widowiska studia - kierunek studiów

 

Dla kogo ten kierunek

Studia na kierunku Media interaktywne i widowiska są przeznaczone dla osób zainteresowanych współczesną rzeczywistością medialną, sztukami wizualnymi i performatywnymi, wideo, nowymi mediami, nową muzyką oraz różnymi innymi formami komunikacji. Studia pozwolą Ci zatem na przełożenie Twoich pasji na karierę zawodową. Jeżeli zatem interesujesz się współczesną sztuką to Media interaktywne i widowiska mogą być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

 

Program studiów i przedmioty

Czego nauczysz się w ramach studiów na kierunku Media interaktywne i widowiska? Studia kształcą w zakresie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także praktyki. W trakcie będziesz mieć możliwość rozwijania swoich indywidualnych umiejętności i poszerzania własnego warsztatu zawodowego. Kierunek dąży do osiągnięcia efektu synergicznego polegającego na współdziałaniu różnych czynników, których wynik jest większy niż suma poszczególnych oddzielnych działań. Dlatego też kierunek ma charakter interdyscyplinarny, a w siatce godzin można znaleźć takie przedmioty jak: Sztuka współczesna Media interaktywne, Laboratorium mediów, Dramaturgia mediów, Widowiska, Dramat czy Scenariusz widowiska. Ponadto program studiów oparty jest na project based learning, co sprawia, że czeka na Ciebie wiele ciekawych projektów.

 

Praca po studiach

Gdzie znajdziesz zatrudnienie jako absolwent kierunku Media interaktywne i widowiska? Pracę znajdziesz jako pracownik w placówkach zajmujących się mediami, komunikacją społeczną, szczególnie w aspekcie międzykulturowym, pracownik w placówkach zajmujących się analizą nośników komunikacji, pracownik w działach promocji, pracownik w komórkach zajmujących się komunikacją z mediami w organizacjach społecznych oraz politycznych, pracownik w archiwach państwowych. Jeżeli zatem widzisz siebie w jednym z powyższych zawodów to Media interaktywne i widowiska mogą być świetnym kierunkiem dla Ciebie!

WAŻNE TEMATY

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Żeby dostać się na studia na kierunku media interaktywne i widowiska, na większości uczelni przy rekrutacji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne: Studia II stopnia. Podczas rekrutacji pod uwagę brane są oceny ze studiów I stopnia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK MEDIA INTERAKTYWNE I WIDOWISKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

SPECJALNOŚCI / ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU MEDIA INTERAKTYWNE I WIDOWISKA

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

Zobacz inne kierunki Humanistyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Wiedza, którą zdobędziesz, studiując media interaktywne i widowiska

Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
  • specyfiki przedmiotowej i metodologicznej wybranych nauk humanistycznych, którą jest w stanie rozwijać i twórczo stosować w działalności profesjonalnej,
  • wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowania informacje z wykorzystaniem różnych źródeł tradycyjnych oraz współczesnych, w tym zasobów cyfrowych i internetowych baz danych,
  • terminologii nauk humanistycznych w zakresie badań nad dramatem, teatrem i widowiskami,
  • refleksji nad przemianami kulturowymi, metodologicznymi, terminologicznymi zachodzącymi pomiędzy tradycyjnymi i współczesnymi ujęciami sztuk widowiskowych,
  • języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się specjalistycznym językiem angielskim z zakresu kierunku kształcenia.

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

MEDIA INTERAKTYWNE I WIDOWISKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

MEDIA INTERAKTYWNE I WIDOWISKA STUDIA II STOPNIA

Jaka praca, czyli gdzie będziesz pracował po kierunku media interaktywne i widowiska

Absolwent kierunku media interaktywne i widowiska znajdzie zatrudnienie w/jako:
  • pracownik w placówkach zajmujących się mediami, komunikacją społeczną, szczególnie w aspekcie międzykulturowym,
  • pracownik w placówkach zajmujących się analizą nośników komunikacji,
  • pracownik w działach promocji,
  • pracownik w komórkach zajmujących się komunikacją z mediami w organizacjach społecznych oraz politycznych,
  • pracownik teatru i innym instytucji kulturowych.

W JAKICH FIRMACH MOŻESZ PRACOWAĆ PO KIERUNKU MEDIA INTERAKTYWNE I WIDOWISKA

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU MEDIA INTERAKTYWNE I WIDOWISKA

Komentarze (0)