Uniwersytet Wrocławski

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

ul.Szewska 48

50-139 Wrocław

Tel.: 71 3432 855

e-mail: dziekanat@wnhip.uni.wroc.pl

http://www.wnhip.uni.wroc.pl

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr

Uniwersytet Wrocławski

ul.Szewska 48

50-139 Wrocław

Tel.: 71 3432 855

e-mail: dziekanat@wnhip.uni.wroc.pl

http://www.wnhip.uni.wroc.pl

 • ARCHEOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Archeologia

  Jeśli interesujesz się historią i chcesz samodzielnie odkrywać jej ślady – wybierz archeologię.

  Studia dadzą Ci obszerną wiedzę teoretyczną dotyczącą m.in. poszczególnych epok – od pojawiania się pierwszych ludzi aż po czasy nowożytne – na terenach europejskich i pozaeuropejskich.

  Poznasz metody analizy i interpretacji wytworów kultury ludzkiej oraz podstaw ich konserwacji, a także znaczenia dziedzictwa archeologicznego we współczesnym świecie. W podstawowym zakresie spotkasz się z dziedzinami współpracującymi z archeologią, jak np. nauka o Ziemi, antropologia, socjologia i informatyka.

  Oprócz wiedzy teoretycznej studia umożliwią Ci poznanie metod prowadzenia i dokumentowania prac wykopaliskowych, zarówno tradycyjnych (rysunek, fotografia), jak i nowoczesnych (dokumentacja cyfrowa, tachimetria, pomiary geofizyczne, skaning 3D, geograficzne systemy informacji GIS). Nauczysz się także, jak naukowo opracowywać artefakty i inne źródła archeologiczne.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Archeologia pradziejów
  • Archeologia nowego świata
  • Archeologia barbaricum i prowincji rzymskich
  • Archeologia czasów historycznych i numizmatyka

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Archeologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Historia
  • Geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Archeologia jest ocena na dyplomie.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • DZIEDZICTWO KULTURY MATERIALNEJ - OCHRONA, PROMOCJA, GOSPODAROWANIE Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie

  Dziedzictwo kultury materialnej to kierunek dla tych, którzy zdają sobie sprawę, że historia decyduje o naszej teraźniejszości i tożsamości. Wszelkie ślady działalności człowieka są cennymi i nieodnawialnymi zasobami kulturowymi, a gospodarowanie nimi wymaga szczególnego profesjonalizmu i wiedzy fachowej. Zdobądź je na studiach.

  Zdobędziesz wiedzę o różnorodnych wytworach kultury materialnej człowieka, formach i metodach ich ochrony oraz sposobach wykorzystywania dla celów turystycznych i budowania lokalnej tożsamości.

  Poznasz także historię architektury europejskiej oraz polskiej, dzieje ochrony i gospodarowania dziedzictwem kultury materialnej w Europie i w Polsce, a także podstawowe zagadnienia z zakresu ekologii i ochrony środowiska. Więcej znajdziesz w programie studiów.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Gospodarowanie dziedzictwem kultury materialnej
  • Turystyka historyczna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Dziedzictwo kultury materialnej - ochrona, promocja, gospodarowanie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

 • ETNOLOGIA I ANTROPOLOGIA KULTUROWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Etnologia i antropologia kulturowa

  Etnologia i antropologia kulturowa to studia, na których w szerokiej perspektywie spojrzysz na zagadnienia człowieka i jego kultury.

  Dowiesz się, w jaki sposób kultura determinuje nasze życie, zrozumiesz wiele zachowań ludzkich i odnajdziesz ich źródła. Poznasz najważniejsze metody interpretacji zjawisk społeczno-kulturowych oraz odkryjesz bogactwo i różnorodność kultur całego świata – a problemy te zgłębisz dzięki licznym zajęciom specjalistycznym, jak na przykład etnologia Polski i Europy, etnologia społeczeństw pozaeuropejskich, sztuka ludowa, folklorystyka, antropologia religii, antropologia współczesności czy antropologia płci i seksualności.

  Wiedzę specjalistyczną wzbogacą przedmioty z zakresu nauk pokrewnych, takie jak filozofia współczesna, filozofia języka i kultury, socjologia czy językoznawstwo, oraz liczne zajęcia fakultatywne. Etnograficzne badania terenowe uzupełnią wiadomości teoretyczne i pozwolą Ci na szersze spojrzenie na wiele zagadnień społecznych i kulturowych. Więcej znajdziesz w programie studiów.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Etnologia i antropologia kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski (pisemny), geografia, historia, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, filozofia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Etnologia i antropologia kulturowa jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • EUROPEAN CULTURES Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek European cultures

  The undergraduate program aims at equipping students with both theoretical knowledge about the past and origins of European cultures and conceptual tools to analyse cultural phenomena of nowadays societies.

  Flexibly organized set of courses (only few are obligatory, most of them elective by students) may present in synthetic picture of cultural diversity of the Continent. Students will learn consequences caused by cultural phenomena for past and contemporary social life in Europe.

  Consequences, which were and are visible in various sphere of life: starting with everyday life, through economy, psychological background of social movements, up to political and administrative systems. Lectures focus on universal laws and manifestations of cultural life of human societies but with a clear emphasis on specific elements of European past and present day situation.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku European cultures brane jest pod uwagę posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej uprawniające do podjęcia studiów oraz znajomość języka angielskiego potwierdzona zdanym testem językowym na poziomie B2 lub równoważnym (FCE, TOEFL- 550, IELTS 5,5-6,0, BEC Vantage i inne równoważne, międzynarodowe certyfikaty).

   

  Dowiedz się więcej

   

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Historia

  Jeśli chcesz poznać przeszłość i zrozumieć, jaki ma ona wpływ na teraźniejszość, wybierz ciekawe i rozwijające studia historyczne.

  Na tym kierunku gruntownie poznasz historię Polski i historię powszechną, a także zdobędziesz warsztat pracy historyka. Aby pełniej zrozumieć kontekst wydarzeń historycznych i sprawniej analizować współczesne zjawiska, wiedzę z zakresu polityki uzupełnisz wiadomościami z dziedziny gospodarki, społeczeństwa, kultury i mentalności.

  Nie tylko nauczymy Cię prowadzenia pracy badawczej, ale pomożemy w kształtowaniu postawy otwartości i samodzielności w rozwiązywaniu problemów badawczych. Szeroki wybór specjalności umożliwi Ci odnalezienie przyszłej drogi zawodowej i określenie własnych predyspozycji.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Amerykanistyka
  • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • Dokumentalistyka konserwatorska
  • Regionalistyka
  • Specjalność nauczycielska

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • Dokumentalistyka konserwatorska
  • Regionalistyka
  • Specjalność nauczycielska

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • Specjalność nauczycielska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
  • Dokumentalistyka konserwatorska
  • Specjalność nauczycielska

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Historia
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA CYWILIZACJI ŚRÓDZIEMNOMORSKICH Stopień: II REKRUTACJA

  Na historii cywilizacji śródziemnomorskich II stopnia zdobędziesz  wszechstronną wiedzę o krajach basenu morza śródziemnego i dowiesz się, jak ją wykorzystać.

  Program studiów obejmuje różnorodne zajęcia dotyczące krajów śródziemnomorskich, możliwość nauki języków antycznych, w tym hebrajskiego oraz doskonalenia języka nowożytnego z uwzględnieniem specjalistycznej terminologii, a także obowiązkowe praktyki studenckie w wymiarze 60 godzin, które organizowane będą w porozumieniu z instytucjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi.

  Co po studiach

  Zdobycie wiedzy o świecie śródziemnomorskim stanowić będzie przygotowanie przyszłych pracowników do podjęcia aktywności zawodowej w bibliotekach, szkołach, uczelniach, instytucjach kultury, muzeach, mediach jak i w prężnie rozwijającej się branży turystycznej i hotelarskiej, jako animatorów wycieczek do krajów śródziemnomorskich. Absolwent będzie mógł także znaleźć pracę w obszarze nauki i edukacji.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia cywilizacji śródziemnomorskich jest średnia arytmetyczna wszystkich ocen ze studiów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA SZTUKI Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Historia sztuki

  Studia na tym kierunku dadzą Ci pełną wiedzę o historii sztuki oraz wszechstronne wykształcenie humanistyczne.

  Podczas studiów nauczysz się samodzielnie analizować i interpretować dzieła sztuki, dogłębnie poznasz sztukę europejską i polską, od sztuki starożytnej i średniowiecznej aż po sztukę współczesną, nauczysz się także wykorzystywania technik cyfrowych w pracy historyka sztuki.

  Program studiów licencjackich pozwala rozwinąć indywidualne zainteresowania każdego studenta w ramach specjalistycznych fakultetów, proseminariów i seminariów pomocniczych oraz licencjackich. Praktyczne umiejętności opisu i dokumentacji dzieła sztuki doskonalone są na 5-dniowych objazdach zabytkoznawczych i 14-dniowych letnich obozach inwentaryzacyjnych.

  W ramach poszczególnych zajęć organizowane są liczne wyjazdy, stąd też zajęcia odbywają się nie tylko w salach wykładowych Instytutu Historii Sztuki, lecz także w obiektach zabytkowych, w muzeach i galeriach sztuki. Studenci przechodzą także wszechstronny kurs wykorzystywania technik cyfrowych w pracy historyka sztuki.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia sztuki jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Stopień: II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Historia w przestrzeni publicznej

  Historia w przestrzeni publicznej to kierunek interdyscyplinarny zajmujący się wszelkimi przejawami niekonwencjonalnego funkcjonowania historii. Łączy zagadnienia historyczne z dziedzinami takimi jak psychologia, medioznawstwo, a nawet retoryka.

  Od kilkudziesięciu lat funkcjonuje na uczelniach zagranicznych, gdzie ostatnio cieszy się zwiększonym zainteresowaniem, tymczasem w Polsce jest to  kierunek unikatowy i pionierski. Kierunek łączy historię i badania historyczne z takimi dyscyplinami, jak psychologia (kwestie pamięci), pedagogika (popularyzacja), medioznawstwo oraz z praktycznymi umiejętnościami z zakresu np. edytorstwa, technologii informacyjnej, retoryki.

  Program studiów obejmuje cztery grupy przedmiotów: historyczne (konwersatoria z historii Polski i powszechnej), warsztatowe, rozwijające umiejętności gromadzenia i przetwarzania źródeł oraz tworzenia na ich podstawie własnych tekstów i innych produktów (filmów, wystaw, imprez historycznych, również przy użyciu nowoczesnych technologii) oraz przedmioty specjalizacyjne (archiwistyka cyfrowa, edytorstwo, popularyzacja historii, pamięć i polityka historyczna, interpretacje historii). Przedmiotom kierunkowym towarzyszą także zajęcia projektowe oraz praktyka.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia w przestrzeni publicznej jest ocena na dyplomie ukończenia studiów.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INTERDYSCYPLINARNE STUDIA EUROPEJSKIE Stopień: II REKRUTACJA

  Jeśli wszechstronnie interesujesz się sprawami naszego kontynentu, interdyscyplinarne studia europejskie (ISE) to dla Ciebie najlepszy wybór.

  Na tym kierunku poszerzysz wiedzę z zakresu integracji europejskiej, stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej, komunikacji międzykulturowej oraz relacji społecznych, a także rozwiniesz swoje umiejętności analityczne, miękkie oraz zarządzania projektami międzynarodowymi.

  ISE są wspólną inicjatywą Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych UWr i Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta (CSNE).

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Interdyscyplinarne studia europejskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów I stopnia z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych oraz ocena na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • KULTUROZNAWSTWO Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Kulturoznawstwo

  Kulturoznawstwo to studia dla kreatywnych i ciekawych świata osób o szerokich zainteresowaniach humanistycznych. Dadzą Ci okazję do głębszego poznania kultury we wszystkich jej przejawach.

  Na kulturoznawstwie spodziewaj się ciekawego i nowoczesnego programu studiów, uwzględniającego najnowsze osiągnięcia nauki o kulturze oraz atrakcyjnych, żywych i niekonwencjonalnych zajęć, prowadzonych przez wykwalifikowanych nauczycieli akademickich.

  Będziesz miał możliwość uczestniczenia w pracach studenckich kół naukowych oraz w projektach badawczych Instytutu Kulturoznawstwa. Czeka Cię tu dobra atmosfera, wyzwalająca wyobraźnię i wspomagająca rozwój, a także zindywidualizowane i życzliwe podejście do spraw studenckich.

  Spotkasz się w zajęciami z trzech grup. Pierwszą są podstawowe przedmioty kierunkowe skupiające się wokół terminu kultury, jej historii i teorii oraz metodologi badań kulturoznawczych. Drugą – przedmioty ogólnokształcące, np. historia filozofii, filozofia kultury, psychosocjologia kultury. A ostatnią są przedmioty uzupełniające, które do problematyki badań nad kulturą wniosą szeroki kontekst filmoznawczy, teatrologiczny, muzykologiczny i religijny.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Rynek kultury – globalizacja, regionalność, lokalność
  • Performatyka kultury
  • Kultura filmowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Krytyka artystyczna
  • Kultura i media
  • Studia miejskie

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Kulturoznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, historia muzyki, historia sztuki, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu, geografia

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo jest ocena ukończenia studiów I stopnia.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MILITARIOZNAWSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Militarioznawstwo

  Jeśli Twoją pasją są zagadnienia związane z historią wojen, uzbrojenia czy myśli wojskowej – militarioznawstwo to kierunek dla Ciebie.

  Studia dadzą Ci wiedzę i umiejętności, dzięki którym poznasz szerokie spektrum zagadnień związanych z przeszłością i dziedzictwem militarnym. Program studiów obejmuje historię militarną i kierunki badań historycznowojskowych, takich jak historia wojen, historia wojska, historia sztuki wojennej, historia uzbrojenia i techniki wojskowej, historia myśli wojskowej oraz ich nauk pomocniczych, np. socjologii wojska, falerystyki, heraldyki itp.

  Zdobędziesz także wiedzę i umiejętności z zakresu socjologii, komunikacji społecznej oraz o działalności instytucji kultury, organizacji samorządowych, pozarządowych itp. Nauczysz się także, jak promować i popularyzować zdobytą wiedzę.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Popularyzacja wiedzy o militariach
  • Animacja odtwórstwa historycznego

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Militarioznawstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Historia
  • Dowolny przedmiot wybrany przez kandydata

   

  Dowiedz się więcej

   

 • MUZYKOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Muzykologia

  Jeśli interesuje Cię muzyka, chcesz poznać jej historię, teorię, relacje z innymi dziedzinami wiedzy i rolę w kulturze, wybierz muzykologię. Dzięki tym studiom będziesz swobodnie i świadomie poruszać się po współczesnym świecie muzycznym.

  Przedmioty kierunkowe zakładają poznanie tematyki muzykologicznej z trzech perspektyw: historii muzyki od czasów antycznych po współczesność; muzykologii systematycznej – w skład której wchodzą m.in. takie przedmioty jak podstawy analizy dzieła muzycznego, estetyka muzyczna, podstawy akustyki i instrumentologii, gatunki muzyki popularnej, a także z perspektywy kulturologii muzycznej – kultury muzyczne świata, antropologia muzyczna i etnomuzykologia.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzykologia brany jest pod uwagę wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Muzykologia jest ocena na dyplomie ukończena studiów.

   

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Pedagogika

  Jeśli chcesz pomagać dzieciom, młodzieży i dorosłym w osiągnięciu ich optymalnego poziomu rozwoju – wybierz pedagogikę.

  Podczas studiów zdobędziesz ogólną wiedzę humanistyczną m.in. z zakresu psychologii, historii, socjologii i filozofii oraz szczegółową wiedzę pedagogiczną. Poznasz współczesne teorie pedagogiczne, dowiesz się, na czym polega rozwój człowieka (psychologiczny, społeczny, biologiczny i kulturowy), jak wspomagać ten rozwój i jakie instytucje mogą być pomocne w tym zakresie.

  Możliwość samodzielnego wyboru przedmiotów umożliwi Ci rozwój zgodny z Twoimi oczekiwaniami i predyspozycjami. W trakcie studiów dowiesz się, jak pracować z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi – diagnozować ich potrzeby oraz opracowywać plan działań wspomagający ich rozwój i prawidłowe funkcjonowanie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Edukacja dorosłych i marketing społeczny
  • Pedagogika opiekuńcza z terapią
  • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
  • Resocjalizacja

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Edukacja dorosłych i marketing społeczny
  • Pedagogika opiekuńcza z terapią
  • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
  • Resocjalizacja
  • Animacja społeczno-kulturalna
  • Poradnictwo zawodowe i coaching kariery
  • Terapia pedagogiczna
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Edukacja dorosłych i marketing społeczny
  • Pedagogika opiekuńcza z terapią
  • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
  • Resocjalizacja

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Edukacja dorosłych i marketing społeczny
  • Pedagogika opiekuńcza z terapią
  • Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna
  • Resocjalizacja
  • Animacja społeczno-kulturalna
  • Poradnictwo zawodowe i coaching kariery
  • Terapia pedagogiczna
  • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Pedagogika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Pedagogika jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Czujesz, że Twoim powołaniem jest praca na rzecz innych i cieszy Cię każdy kontakt z dziećmi? Jeżeli tak – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna będzie świetnym kierunkiem dla Ciebie!

  Na studiach poznasz specyfikę rozwoju dzieci oraz nowoczesne sposoby edukacji najmłodszych, a także zbudujesz warsztat metodyczny, kładący nacisk na sposoby wspierające przyswajanie przez dzieci informacji o środowisku społeczno-przyrodniczym oraz na nauczaniu przedmiotów artystyczno-sprawnościowych. Studia zapewnią Ci solidne przygotowanie pedagogiczno-psychologiczne oraz dydaktyczne.

  Zdobędziesz umiejętności skutecznego rozwiązywania sporów oraz zasad opieki nad dziećmi i zapobiegania problemom. Dodatkowo dowiesz się więcej na temat wyzwań stojących przed współczesnymi pedagogami.

  Jeśli nie wyobrażasz sobie innej pracy niż praca z dziećmi, to pedagogika przedszkolna oraz wczesnoszkolna będzie świetnym początkiem Twojej przyszłej kariery zawodowej!

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, biologia, wos

  Kandydat przystępuje do sprawdzianu praktycznego z zakresu:

  • poprawności wymowy i pisania (kandydat powinien wykazać się poprawnością mowy pod względem artykulacji i płynności oraz umiejętnością pisania tekstu pod dyktando),
  • predyspozycji muzycznych (kandydat powinien wykazać się umiejętnością odtwarzania rytmu, intonacji, wysokości dźwięku i melodii).

   

  Dowiedz się więcej

 • PEDAGOGIKA SPECJALNA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Jeśli interesujesz się wsparciem, terapią, edukacją, pomocą, resocjalizacją i rehabilitacją – pedagogika specjalna jest kierunkiem dla Ciebie!

  Pedagogika specjalna koncentruje się na człowieku w każdej fazie jego rozwoju. Z tego powodu na studiach będziesz rozwijać się wyjątkowo wszechstronnie. Poznasz problematykę osób z niepełnosprawnością, chorobą przewlekłą, niedostosowaniem społecznym.

  W ostatnich latach znacząco zwiększyło się społeczne zainteresowanie tą dziedziną wsparcia, w ślad za czym wzrosło zapotrzebowanie na odpowiednich specjalistów.

  Studia te będą od Ciebie wymagać zarówno osobistego zaangażowania i chęci pomocy, jak i solidnego wykształcenia merytorycznego oraz zdobywania różnorodnych umiejętności, w tym odkrywania własnego potencjału czy pokonywania różnorodnych trudności.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Pedagogika specjalna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: historia, biologia, wiedza o społeczeństwie, matematyka

  Dowiedz się więcej

   

 • PSYCHOLOGIA Stopień: Jednolite REKRUTACJA

  Uczelnie Wrocław - kierunek Psychologia

  Psychologia pomoże Ci zrozumieć mechanizmy i prawa rządzące zachowaniami człowieka i jego psychiką.

  Program studiów jest elastyczny i umożliwia zaplanowanie własnej ścieżki rozwoju, dostosowanej do indywidualnych oczekiwań i predyspozycji. Będziesz mieć możliwość sprawdzenia się w wybranych przez siebie dziedzinach psychologii stosowanej m.in. w psychologii sądowej, wychowawczej, klinicznej, psychopatologii dzieci i młodzieży, psychologii zarządzania i społecznej.

  Oprócz rzetelnego przygotowania teoretycznego zdobędziesz doświadczenie praktyczne dzięki realizacji projektów badawczych oraz współpracy z Pracownią Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego lub Pracownią HR działającymi przy Instytucie. Poszerzysz swoją wiedzę także o wiadomości z innych dyscyplin oraz nauczysz się twórczo i krytycznie myśleć.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia jednolite magisterskie stacjonarne

  • Psychologia biznesu i organizacji
  • Psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży
  • Psychologia kliniczna i zdrowia

  Studia jednolite magisterskie niestacjonarne

  • Psychologia biznesu i organizacji
  • Psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieży
  • Psychologia kliniczna i zdrowia

   


  Studia jednolite magisterskie

   

  W procesie rekrutacji na studia jednolite magisterskie na kierunku Psychologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

   

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (10)

ewelina Ocena

Psychologia to kierunek w sam raz dla tych, którzy chcieliby z chęci niesienia pomocy innym uczynić poważny sposób na życie i pełen pasji zawód. Właśnie tak wyobrażam sobie pracę psychologa.

ewelina Ocena

Psychologia to kierunek w sam raz dla tych, którzy chcieliby z chęci niesienia pomocy innym uczynić poważny sposób na życie i pełen pasji zawód. Właśnie tak wyobrażam sobie pracę psychologa.

Justyna Ocena

Nauki jest dużo. Ale to przecież dobrze, bo kieruje nami chęć pomagania innym i chcemy to robić jak najlepiej, z solidnym bagażem wiedzy i kompetencji. Studia w tym mieście mają także inną zaletę ? Wrocław to piękne miasto.

martyna Ocena

Studia na Uniwersytecie Wrocławskim to możliwość wyboru ciekawych specjalności, dzięki którym każdy może wybrać idealną dla siebie drogę rozwoju.

mariusz Ocena

Wybierając dla siebie uczelnię chciałem, by prowadzone w niej zajęcia nie były tylko nudnym obowiązkiem. Wszystko poszło po mojej myśli. Uniwersytet Wrocławski to świetna uczelnia, a zajęcia są naprawdę bardzo ciekawe i wciągające

adrian Ocena

Historia to niezwykle wciągająca dziedzina, która opisuje przeszłość, lecz także zwraca uwagę na przyszłość. Każdy kto jest zainteresowany Historią, powinien wybrać studia na Uniwersytecie Wrocławskim.

szymon Ocena

Uniwersytet Wrocławski to jedna z najlepszych uczelni w tym kraju i studiowanie na niej to duży powód do dumy

Monika Ocena

Uniwersytet Wrocławski to miejsce, w którym każdy może podążać własną ścieżką. Tutaj liczy się indywidualność, swoboda myślenia, pomysłowość. Właśnie za te cechy najbardziej cenię tę uczelnię

mariusz Ocena

Bardzo fajne jest odkrywanie przeszłości. To niezwykle wciąga. Polecam wszystkim miłośnikom historii. A studia na Uniwersytecie Wrocławskim pokażą i dokładnie nauczą jak to robić, aby było najbardziej efektywne

studentka edims Ocena

Super