Politechnika Warszawska

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

ul. Koszykowa 75

00-662 Warszawa

tel. 0-22 234-7295

e-mail: pawlicka@mini.pw.edu.pl

http://www.mini.pw.edu.pl

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Politechnika Warszawska

ul. Koszykowa 75

00-662 Warszawa

tel. 0-22 234-7295

e-mail: pawlicka@mini.pw.edu.pl

http://www.mini.pw.edu.pl

 • COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Computer science and information systems

  Absolwent potrafi:

  • efektywnie wykorzystywać zdobyte gruntowne przygotowanie z zakresu matematyki i teoretycznych podstaw informatyki, uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, a także samodzielnie rozwiązywać problemy oraz praktycznie stosować informatykę w różnych dziedzinach;
  • programować w różnych językach, na różne platformy, posługiwać się różnorodnymi technikami i narzędziami informatycznymi;
  • projektować, implementować i weryfikować złożone rozwiązania informatyczne, w szczególności aplikacje wielowarstwowe, mobilne, graficzne i systemy zarządzania bazami danych;
  • pracować samodzielnie i w zespołach realizujących projekty informatyczne;
  • administrować systemami informatycznymi średniej wielkości i sieciami komputerowymi.

  Perspektywy zawodowe:

  • firmy komputerowe i ośrodki informatyczne projektujące, tworzące i wykorzystujące zaawansowane rozwiązania IT;
  • doradztwo informatyczne w firmach o różnorodnym profilu działalności;
  • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie związanym z kierunkiem studiów;
  • centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw i ośrodki badawczo-naukowe.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Artificial intelligence (al)

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Computer science and information systems brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Computer science and information systems jest wynik egzaminu oraz analiza dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA I SYSTEMY INFORMACYJNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Informatyka i systemy informacyjne

  Absolwent potrafi:

  • efektywnie wykorzystywać zdobyte gruntowne przygotowanie z zakresu matematyki i teoretycznych podstaw informatyki, uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, a także samodzielnie rozwiązywać problemy oraz praktycznie stosować informatykę w różnych dziedzinach;
  • programować w różnych językach, na różne platformy, posługiwać się różnorodnymi technikami i narzędziami informatycznymi;
  • projektować, implementować i weryfikować złożone rozwiązania informatyczne, w szczególności aplikacje wielowarstwowe, mobilne, graficzne i systemy zarządzania bazami danych;
  • pracować samodzielnie i w zespołach realizujących projekty informatyczne;
  • administrować systemami informatycznymi średniej wielkości i sieciami komputerowymi.

  Perspektywy zawodowe:

  • firmy komputerowe i ośrodki informatyczne projektujące, tworzące i wykorzystujące zaawansowane rozwiązania IT;
  • doradztwo informatyczne w firmach o różnorodnym profilu działalności;
  • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie związanym z kierunkiem studiów;
  • centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw i ośrodki badawczo-naukowe.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Metody sztucznej inteligencji (msi)
  • Projektowanie systemów cad/cam (cc)

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka i systemy informacyjne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i systemy informacyjne jest wynik egzaminu oraz analiza dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent potrafi:

  • wykorzystywać zaawansowaną wiedzę matematyczną do tworzenia systemów analitycznych, wykorzystujących najbardziej zaawansowane systemy informatyczne wiodących producentów i samodzielnie stworzony kod komponentów;
  • prowadzić analizę statystyczną, wykrywać zależności w danych, badać ich istotność, tworzyć prognozy i wykrywać anomalie w zgromadzonych zbiorach danych;
  • programować w różnych językach, projektować rozwiązania informatyczne, posługiwać się różnorodnymi technologiami informacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem baz danych, hurtowni danych, platform Big Data i analizy danych;
  • projektować i realizować systemy składowania, przetwarzania i zaawansowanej analizy danych z wykorzystaniem metod statystycznych i uczenia maszynowego;
  • pracować samodzielnie i w zespołach realizujących projekty informatyczne.

  Perspektywy zawodowe:

  • firmy i ośrodki informatyczne wykorzystujące i tworzące zaawansowane rozwiązania IT, w tym szczególnie rozwiązania wykorzystujące zaawansowane metody analizy danych (Data Science);
  • doradztwo informatyczne w firmach o różnorodnym profilu działalności, w tym szczególnie w firmach świadczących zaawansowane usługi analityczno-doradcze;
  • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie związanym z kierunkiem studiów;
  • ośrodki badawczo-naukowe i centra badawczo-rozwojowe wiodących przedsiębiorstw.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria i analiza danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Matematyka

  Absolwent potrafi:

  • efektywnie wykorzystywać wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną oraz posiadane umiejętności w zakresie: analizy matematycznej, algebry liniowej i abstrakcyjnej, równań różniczkowych, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki;
  • korzystać ze zdobytej wiedzy obejmującej również podstawy analizy zespolonej, analizy funkcjonalnej, topologii i kombinatoryki;
  • stosować zaawansowaną wiedzę matematyczną do modelowania rzeczywistych zjawisk i procesów;
  • programować w różnych językach programowania oraz posługiwać się pakietami matematycznymi.

  Perspektywy zawodowe:banki i firmy ubezpieczeniowe;

  • firmy konsultingowe;
  • jednostki badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw;
  • jednostki analityczne agend rządowych;
  • działy cyberbezpieczeństwa (kryptografia);
  • możliwość kontynuowania studiów drugiego stopnia na kierunkach matematycznych i data science w ośrodkach akademickich w kraju i za granicą.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Matematyka w naukach informacyjnych (mni)
  • Matematyka w naukach technicznych (mnt)
  • Matematyka w ubezpieczeniach i finansach (muf)
  • Statystyka matematyczna i analiza danych (smad)

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest wynik egzaminu oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA I ANALIZA DANYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent potrafi:

  • efektywnie wykorzystywać wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną oraz posiadane umiejętności w zakresie: analizy matematycznej, równań różniczkowych, optymalizacji, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz procesów stochastycznych i modelowania matematycznego;
  • stosować zaawansowaną wiedzę matematyczną do modelowania rzeczywistych zjawisk
  • i procesów;
  • wykorzystywać współczesne metody sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do efektywnej analizy dużych zbiorów danych;
  • tworzyć oryginalne narzędzia analizy danych, specyficzne dla danego problemu;
  • programować w różnych językach programowania oraz wykorzystywać istniejące pakiety matematyczne i statystyczne w zadaniach analizy danych, modelowania i prognozy.

  Perspektywy zawodowe:

  • firmy i ośrodki tworzące narzędzia analizy danych (Data Science) wykorzystujące metody sztucznej inteligencji;
  • banki i firmy ubezpieczeniowe;
  • firmy konsultingowe;
  • jednostki badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw;
  • jednostki analityczne agend rządowych;
  • możliwość kontynuowania studiów drugiego stopnia na kierunkach matematycznych i data science w ośrodkach akademickich w kraju i za granicą.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka i analiza danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

Opinie (1)

Matematyk Ocena

Studia trudne, przez co malo jest ludzi ktorzy faktycznie zaliczyli 3 lata w 3 lata, ale mysle ze jest to kwestia systematycznej pracy (ktorej jak wiadomo ciezko przetrzegac :/ ). Wyklady i cwiczenia z malymi wyjatkami prowadzone dobrze, prowadzacy zawsze odpowiadaja na pytania i tlumacza gdy student ma problem. Niektorzy organizuja dodatkowe podejscia z egzaminow w trakcie semsetru (np w marcu z AM1), atmosfera mila i przyjazna, wszyscy na roku sie dobrze znaja. Bez owijania w bawelne jednak studia sa ciezkie i trudno zorganizowac sobie czas na dzialalnosc w kolach, ale to tez w duzej mierze zalezy od organizacji czasu. Z pewnoscia sa to studia rozwojowe, nauczysz sie na nich bardzo wiele rzeczy, ktore przydadza sie glownie w trakcie specjalizacji, czyli magisterki, ale poza tym nieobce bedzie ci logiczne i analityczne myslenie - cecha poszukiwana przez pracodawce jak i niezmiernie przydatna w zyciu.