Politechnika Warszawska

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

ul. Koszykowa 75

00-662 Warszawa

tel. 0-22 234-7295

e-mail: pawlicka@mini.pw.edu.pl

http://www.mini.pw.edu.pl

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW

Politechnika Warszawska

ul. Koszykowa 75

00-662 Warszawa

tel. 0-22 234-7295

e-mail: pawlicka@mini.pw.edu.pl

http://www.mini.pw.edu.pl

 • COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Computer science and information systems

  Absolwent potrafi:

  • efektywnie wykorzystywać zdobyte gruntowne przygotowanie z zakresu matematyki i teoretycznych podstaw informatyki, uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, a także samodzielnie rozwiązywać problemy oraz praktycznie stosować informatykę w różnych dziedzinach;
  • programować w różnych językach, na różne platformy, posługiwać się różnorodnymi technikami i narzędziami informatycznymi;
  • projektować, implementować i weryfikować złożone rozwiązania informatyczne, w szczególności aplikacje wielowarstwowe, mobilne, graficzne i systemy zarządzania bazami danych;
  • pracować samodzielnie i w zespołach realizujących projekty informatyczne;
  • administrować systemami informatycznymi średniej wielkości i sieciami komputerowymi.

  Perspektywy zawodowe:

  • firmy komputerowe i ośrodki informatyczne projektujące, tworzące i wykorzystujące zaawansowane rozwiązania IT;
  • doradztwo informatyczne w firmach o różnorodnym profilu działalności;
  • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie związanym z kierunkiem studiów;
  • centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw i ośrodki badawczo-naukowe.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Artificial intelligence (al)

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Computer science and information systems brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Computer science and information systems jest wynik egzaminu oraz analiza dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INFORMATYKA I SYSTEMY INFORMACYJNE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Informatyka i systemy informacyjne

  Absolwent potrafi:

  • efektywnie wykorzystywać zdobyte gruntowne przygotowanie z zakresu matematyki i teoretycznych podstaw informatyki, uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, a także samodzielnie rozwiązywać problemy oraz praktycznie stosować informatykę w różnych dziedzinach;
  • programować w różnych językach, na różne platformy, posługiwać się różnorodnymi technikami i narzędziami informatycznymi;
  • projektować, implementować i weryfikować złożone rozwiązania informatyczne, w szczególności aplikacje wielowarstwowe, mobilne, graficzne i systemy zarządzania bazami danych;
  • pracować samodzielnie i w zespołach realizujących projekty informatyczne;
  • administrować systemami informatycznymi średniej wielkości i sieciami komputerowymi.

  Perspektywy zawodowe:

  • firmy komputerowe i ośrodki informatyczne projektujące, tworzące i wykorzystujące zaawansowane rozwiązania IT;
  • doradztwo informatyczne w firmach o różnorodnym profilu działalności;
  • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie związanym z kierunkiem studiów;
  • centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw i ośrodki badawczo-naukowe.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Metody sztucznej inteligencji (msi)
  • Projektowanie systemów cad/cam (cc)

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Informatyka i systemy informacyjne brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Informatyka i systemy informacyjne jest wynik egzaminu oraz analiza dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent potrafi:

  • wykorzystywać zaawansowaną wiedzę matematyczną do tworzenia systemów analitycznych, wykorzystujących najbardziej zaawansowane systemy informatyczne wiodących producentów i samodzielnie stworzony kod komponentów;
  • prowadzić analizę statystyczną, wykrywać zależności w danych, badać ich istotność, tworzyć prognozy i wykrywać anomalie w zgromadzonych zbiorach danych;
  • programować w różnych językach, projektować rozwiązania informatyczne, posługiwać się różnorodnymi technologiami informacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem baz danych, hurtowni danych, platform Big Data i analizy danych;
  • projektować i realizować systemy składowania, przetwarzania i zaawansowanej analizy danych z wykorzystaniem metod statystycznych i uczenia maszynowego;
  • pracować samodzielnie i w zespołach realizujących projekty informatyczne.

  Perspektywy zawodowe:

  • firmy i ośrodki informatyczne wykorzystujące i tworzące zaawansowane rozwiązania IT, w tym szczególnie rozwiązania wykorzystujące zaawansowane metody analizy danych (Data Science);
  • doradztwo informatyczne w firmach o różnorodnym profilu działalności, w tym szczególnie w firmach świadczących zaawansowane usługi analityczno-doradcze;
  • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie związanym z kierunkiem studiów;
  • ośrodki badawczo-naukowe i centra badawczo-rozwojowe wiodących przedsiębiorstw.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria i analiza danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   

 • MATEMATYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Matematyka

  Absolwent potrafi:

  • efektywnie wykorzystywać wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną oraz posiadane umiejętności w zakresie: analizy matematycznej, algebry liniowej i abstrakcyjnej, równań różniczkowych, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki;
  • korzystać ze zdobytej wiedzy obejmującej również podstawy analizy zespolonej, analizy funkcjonalnej, topologii i kombinatoryki;
  • stosować zaawansowaną wiedzę matematyczną do modelowania rzeczywistych zjawisk i procesów;
  • programować w różnych językach programowania oraz posługiwać się pakietami matematycznymi.

  Perspektywy zawodowe:banki i firmy ubezpieczeniowe;

  • firmy konsultingowe;
  • jednostki badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw;
  • jednostki analityczne agend rządowych;
  • działy cyberbezpieczeństwa (kryptografia);
  • możliwość kontynuowania studiów drugiego stopnia na kierunkach matematycznych i data science w ośrodkach akademickich w kraju i za granicą.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Matematyka w naukach informacyjnych (mni)
  • Matematyka w naukach technicznych (mnt)
  • Matematyka w ubezpieczeniach i finansach (muf)
  • Statystyka matematyczna i analiza danych (smad)

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Matematyka jest wynik egzaminu oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MATEMATYKA I ANALIZA DANYCH Stopień: I REKRUTACJA

  Absolwent potrafi:

  • efektywnie wykorzystywać wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną oraz posiadane umiejętności w zakresie: analizy matematycznej, równań różniczkowych, optymalizacji, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz procesów stochastycznych i modelowania matematycznego;
  • stosować zaawansowaną wiedzę matematyczną do modelowania rzeczywistych zjawisk
  • i procesów;
  • wykorzystywać współczesne metody sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do efektywnej analizy dużych zbiorów danych;
  • tworzyć oryginalne narzędzia analizy danych, specyficzne dla danego problemu;
  • programować w różnych językach programowania oraz wykorzystywać istniejące pakiety matematyczne i statystyczne w zadaniach analizy danych, modelowania i prognozy.

  Perspektywy zawodowe:

  • firmy i ośrodki tworzące narzędzia analizy danych (Data Science) wykorzystujące metody sztucznej inteligencji;
  • banki i firmy ubezpieczeniowe;
  • firmy konsultingowe;
  • jednostki badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw;
  • jednostki analityczne agend rządowych;
  • możliwość kontynuowania studiów drugiego stopnia na kierunkach matematycznych i data science w ośrodkach akademickich w kraju i za granicą.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Matematyka i analiza danych brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

Student Ocena

Studia bez wątpienia dają bardzo duże perspektywy, jednakże moim zdaniem zbyt dużym kosztem. Na kierunku informatyka jest wielu prowadzących, którym sprawia przyjemność uwalanie studentów. Sytuacje, w których brakuje jednego, a nawet połowy punktu i prowadzący nie daje szans na poprawę jest wiele. Z wielu przedmiotów (wymienię kilka - Systemy Operacyjne 1 i 2, Matematyka Dyskretna 2, Algorytmy i Struktury Danych 2) co roku jest dorzucana dodatkowa grupa ćwiczeniowa lub laboratoryjne, ponieważ tak dużo osób nie zdaje tych przedmiotów. Są prowadzący, którzy uważają ich studentów za idiotów, najpierw piszą maile, że kolokwium/laboratorium/egzamin będzie łatwy i większość zda, a w sesji zdaje 6 osób z roku. Ewidentnie wydział szuka pieniędzy na każdym kroku, niestety patrzy w kieszeń studenta oraz ich rodziców. W odróżnieniu od innych uczelni praca na 2/3 roku graniczy z cudem ze względu na nawał pracy. Wydział ten mogę polecić osobom, które mają nerwy ze stali, nie mają życia towarzyskiego, studia są dla nich wszystkim oraz mają bardzo dobre przygotowanie z LO, gdyż sama wiedza z matury nie wystarczy, potrzeba doświadczenia w konkursach matematycznych. Pamiętam, jak na pierwszym roku pewna pani prowadząca przedmiotu matematycznego z uśmieszkiem i niedowierzaniem zapytała się, czy na pewno nie ma w podstawie programowej LO całek. Troszkę oderwani od rzeczywistości, nieprawdaż ;) Wszystkim obecnym i przyszłym studentom życzę nerwów ze stali, cierpliwości i głębokiej kieszeni, bo się przyda

Matematyk Ocena

Studia trudne, przez co malo jest ludzi ktorzy faktycznie zaliczyli 3 lata w 3 lata, ale mysle ze jest to kwestia systematycznej pracy (ktorej jak wiadomo ciezko przetrzegac :/ ). Wyklady i cwiczenia z malymi wyjatkami prowadzone dobrze, prowadzacy zawsze odpowiadaja na pytania i tlumacza gdy student ma problem. Niektorzy organizuja dodatkowe podejscia z egzaminow w trakcie semsetru (np w marcu z AM1), atmosfera mila i przyjazna, wszyscy na roku sie dobrze znaja. Bez owijania w bawelne jednak studia sa ciezkie i trudno zorganizowac sobie czas na dzialalnosc w kolach, ale to tez w duzej mierze zalezy od organizacji czasu. Z pewnoscia sa to studia rozwojowe, nauczysz sie na nich bardzo wiele rzeczy, ktore przydadza sie glownie w trakcie specjalizacji, czyli magisterki, ale poza tym nieobce bedzie ci logiczne i analityczne myslenie - cecha poszukiwana przez pracodawce jak i niezmiernie przydatna w zyciu.