• AUTOMATYKA, ROBOTYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa

  Absolwent potrafi:

  • tworzyć programy proceduralne i obiektowe; potrafi wykorzystywać sieci komputerowe i telekomunikacyjne; potrafi opracowywać i wykorzystywać bazy danych;
  • zbadać i ocenić stabilność układów automatyki, projektować prosty układ regulacji metodami częstotliwościowymi, dobrać nastawy regulatora PID oraz projektować manipulatory i roboty zbudowane ze standardowych podzespołów, projektować oraz zaimplementować układ sterowania robotem;
  • zaprojektować proste układy elektroniczne przeznaczone do zastosowania w urządzeniach automatyki i robotyki, umie projektować ciągłe i dyskretne układy regulacji procesami ciągłymi ze sprzężeniem od wyjścia lub zmiennych stanu.

  Perspektywy zawodowe:

  • przedsiębiorstwa przemysłowe np.: huty, elektrownie i elektrociepłownie;
  • przedsiębiorstwa produkcyjne: przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy, spożywczy;
  • przedsiębiorstwa z branży IT i innych wysoko rozwiniętych technologii;
  • jednostki związane z projektowaniem badaniem i wdrażaniem systemów automatyki i robotyki

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Automatyka
  • Robotyka
  • Informatyka przemysłowa

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Automatyka
  • Robotyka
  • Informatyka przemysłowa

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Informatyka przemysłowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Automatyka

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Inżynieria biomedyczna

  Absolwent potrafi:

  • wykorzystać poznane metody do analizy działania prostych układów elektromedycznych i prostych systemów biomechanicznych;
  • posłużyć się odpowiednimi metodami i urządzeniami pomiarowymi w celu przeprowadzenia pomiaru podstawowych parametrów urządzenia/systemu elektromedycznego i systemu biomechanicznego oraz sensorów stosowanych w inżynierii biomedycznej;
  • dobrać metodę obrazowania medycznego do obrazowania struktury i funkcji; potrafi wykorzystać poznane metody i narzędzia komputerowe do przeprowadzenia podstawowego przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych.

  Perspektywy zawodowe:

  • firmy integrujące, eksploatujące, obsługujące i konserwujące aparaturę medyczną;
  • szpitale i laboratoryjne placówki medyczne;
  • przedsiębiorstwa wytwarzające i projektujące aparaturę medyczną;
  • firmy będące przedstawicielami dużych koncernów wytwarzających sprzęt medyczny.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Aparatura medyczna
  • Informatyka biomedyczna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria biomedyczna jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHATRONICS Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Mechatronics

  Absolwent potrafi:

  • zaplanować, przeprowadzić i przeanalizować eksperymenty dotyczące wyznaczania wielkości mechanicznych i elektrycznych charakterystycznych dla urządzeń mechatronicznych;
  • zaprojektować zespoły mechaniczne urządzenia z wykorzystaniem właściwie dobranych narzędzi programowych; potrafi dobrać czujniki do zastosowania w projektowanym urządzeniu mechatronicznym; umie zastosować technikę optoelektroniczną w projektowanych urządzeniach i podczas ich badań;
  • opracować specyfikację prostego urządzenia mechanicznego, układu elektronicznego i urządzenia mechatronicznego z uwzględnieniem ich funkcji;
  • zaprojektować algorytm sterowania urządzenia mechatronicznego, w szczególności realizowany w technice mikroprocesorowej.

  Perspektywy zawodowe

  • działy utrzymania ruchu i jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych;
  • biura konstrukcyjno-projektowe;
  • przedstawicielstwa międzynarodowych koncernów produkujących sprzęt precyzyjny.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Photonics engineering
  • Mechatronic devices and systems

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Photonics engineering
  • Mechatronic devices and systems

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronics brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronics jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • MECHATRONIKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Mechatronika
  Program studiów przygotowuje do projektowania i badania urządzeń mechatronicznych, jak również rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów projektowo-badawczo-konstrukcyjnych. Pozwala na zdobycie praktycznej wiedzy na temat metod i narzędzi projektowania komputerowego, sterowania mikroprocesorowego, napędów i urządzeń wykonawczych oraz sensoryki urządzeń.
  Absolwent potrafi:
  • Zaplanować i przeprowadzić eksperymenty (pomiary i symulacje komputerowe) dotyczące wyznaczania wielkości mechanicznych i elektrycznych charakterystycznych dla urządzeń mechatronicznych; Umie przeprowadzić analizę wyników przeprowadzonych eksperymentów fizycznych lub symulacyjnych i przedstawić ich wyniki w formie liczbowej i graficznej, wyciągając właściwe wnioski
  • Zaprojektować zespoły mechaniczne urządzenia z wykorzystaniem właściwie dobranych narzędzi programowych; potrafi dobrać czujniki do zastosowania w projektowanym urządzeniu mechatronicznym; umie zastosować technikę optoelektroniczną w projektowanych urządzeniach i podczas ich badań
  • Opracować specyfikację prostego urządzenia mechanicznego, układu elektronicznego i urządzenia mechatronicznego z uwzględnieniem ich funkcji; potrafi posługiwać się narzędziami informatycznymi w procesie projektowania, eksploatacji i badań urządzenia mechatronicznego; potrafi dobrać techniki wytwarzania komponentów projektowanego urządzenia mechatronicznego
  • Dokonać analizy sygnałów stosując odpowiednie narzędzia programowe; potrafi zaprojektować układy regulacji analogowej i cyfrowej o typowej strukturze; potrafi zaprojektować algorytm sterowania urządzenia mechatronicznego, w szczególności realizowany w technice mikroprocesorowej
  Perspektywy zawodowe:
  • Działy utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
  • Działy kontroli jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych.
  • Biura konstrukcyjno-projektowe.
  • Przedstawicielstwa międzynarodowych koncernów produkujących sprzęt precyzyjny

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Elektroniczne systemy pomiarowe
  • Inżynieria fotoniczna
  • Mikrotechnologie i nanotechnologie
  • Mikromechanika
  • Techniki multimedialne
  • Współrzędnościowe systemy pomiarowe

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Matematyka
  • Jeden przedmiot do wyboru z: fizyka, chemia, informatyka, biologia
  • Język obcy

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Mechatronika jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz analizy dokumentów.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (0)