Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

ul. G. Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk,

e-mail: rekrutacja-imio@pg.edu.pl

tel.: 58 348 67 07 (telefon aktywny w terminie: 20.02 – 28.02.2024 r.)

https://wimio.pg.edu.pl/

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Politechnika Gdańska

ul. G. Narutowicza 11/12,

80-233 Gdańsk,

e-mail: rekrutacja-imio@pg.edu.pl

tel.: 58 348 67 07 (telefon aktywny w terminie: 20.02 – 28.02.2024 r.)

https://wimio.pg.edu.pl/

 • BUDOWA MASZYN I OKRĘTÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów budowa maszyn i okrętów

  Studia na kierunku budowa maszyn i okrętów są prowadzone w trybie niestacjonarnym i umożliwiają uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera o szerokim profilu wykształcenia, w zakresie kompetencji inżynierskich szczególnie pożądanych przez pracodawców z Pomorza.

  Absolwent potrafi:

  • Jest specjalistą w dziedzinach techniki związanych z mechaniką i okrętownictwem.
  • Posiada umiejętności z zakresu mechaniki i wytrzymałości materiałów; materiałoznawstwa; termodynamiki; mechaniki płynów; projektowania maszyn i urządzeń mechanicznych, w tym okrętowych; technik wytwarzania części maszyn;  eksploatacji urządzeń, najnowszych technik i narzędzi komputerowych do rozwiązywania zadań projektowych oraz obliczeń inżynierskich.
  • Uzyskana na studiach wiedza inżynierska umożliwia absolwentowi rozwiązywanie problemów projektowo-konstrukcyjnych, produkcyjnych i eksploatacyjnych w zakresie budowy maszyn i okrętów.  
  • Absolwent posiada również znajomość zarządzania, organizacji pracy, prawa i ekonomii.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku budowa maszyn i okrętów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ENERGETYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów energetyka
  Energetyka to kierunek dla ludzi zainteresowanych projektowaniem i budową maszyn energetycznych, proekologicznymi technologiami energetycznymi oraz energetyką przyszłości.

  Na kierunku Energetyka prowadzonym przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa studenci mogą wybrać jedną z kilku niezwykle interesujących specjalności:

  • automatyzacja systemów energetycznych
  • diagnostyka i eksploatacja systemów energetycznych
  • proekologiczne technologie energetyczne
  • maszyny przepływowe pod patronatem Alstom Renewable Poland Sp. z o.o./Baker Hughes, a GE Company

  Argumenty za:

  • absolwenci będą twórcami wielkiej zmiany w energetyce.
  • studenci w trakcie nauki poznają nowoczesne techniki energetyczne.
  • łączenie teorii z praktyką.

  Perspektywy zatrudnienia:

  • elektrownie, elektrociepłownie, koncerny energetyczne
  • firmy budujące obiekty elektroenergetyczne
  • działy energetyczne przedsiębiorstw gospodarczych
  • firmy wdrażające ekologiczne rozwiązania energetyczne
  • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie małej energetyki ze źródeł odnawialnych

  Studia I stopnia

  Dowiedz się więcej

  Studia II stopnia

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Proekologiczne systemy energetyczne
  • Maszyny przepływowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technologie energetyki rozproszonej
  • Energetyka źródeł rozproszonych

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku energetyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest kryterium pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA MECHANICZNO-MEDYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów inżynieria mechaniczno-medyczna

  Inżynieria Mechaniczno-Medyczna to unikatowy, międzyuczelniany kierunek studiów prowadzony wspólnie z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym.

  W trakcie studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu inżynierii mechanicznej, zasilając szeregi inżynierów mechaników. Na rynku pracy wyróżni Cię znajomość zagadnień związanych z  biomechaniką, biomateriałami, anatomią i fizjologią człowieka, chirurgii, interny, biochemii, ortopedii, kardiologii, laryngologii, neurologii, rehabilitacji, protetyki i innych fascynujących zagadnień.

  Wybór specjalności pozwala na ukierunkowanie w stronę: projektowania urządzeń medycznych (bliżej inżynierii mechanicznej) lub w stronę protetyki i implantologii (bliżej inżynierii materiałowej).

  To czego uczą się studenci na kierunku Inżynierii Mechaniczno-Medycznej, oddają przykładowe tematy projektów dyplomowych inżynierskich realizowanych w bieżącym roku akademickim:

  • „Projekt stanowiska do elektroforetycznego osadzania powłok biopolimerowych na implantach stomatologicznych”,
  • „Projekt egzoszkieletu kończyny górnej dla osób z Dystrofią Mięśniową Duchenne’a”
  • „Projekt wstępny respiratora podciśnieniowego”.

  Argumenty za:

  • staniesz się pełnoprawnym inżynierem mechanikiem,
  • posiądziesz wiedzę medyczną trudną do samodzielnego pozyskania,
  • poznasz specyfikę wprowadzania urządzeń medycznych na rynek,
  • dowiesz się, co we współczesnej medycynie jest możliwe, a co nie,
  • w poszerzaniu wiedzy i umiejętności pomogą Ci też pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i wykładowcy z otoczenia gospodarczego.

  Perspektywy zatrudnienia:

  • praca w charakterze projektanta, konstruktora i technologa lub kierownika produkcji i eksploatacji mechanicznych urządzeń stosowanych w zabiegach operacyjnych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
  • prowadzenie przedsiębiorstw wytwarzających sprzęt rehabilitacyjny i urządzenia wyposażenia medycznego,
  • praca w zakładach zajmujących się projektowaniem oraz produkcją sprzętu medycznego i urządzeń rehabilitacyjnych,
  • praca w zakładach zajmujących się projektowaniem oraz wytwarzaniem sztucznych narządów i protez,
  • praca w zakładach usługowych zajmujących się doborem, zakupem, instalacją i naprawą sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego,
  • praca w szpitalach, sanatoriach i placówkach rehabilitacyjnych jako inżynier zarządzającym sprawami związanymi z eksploatacją i wymianą technicznego wyposażenia jednostek służby zdrowia,

  Studia I stopnia

  Dowiedz się więcej

  Studia II stopnia

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nowoczesne konstrukcje medyczne i implanty

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria mechaniczno-medyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  chemia, fizyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest kryterium pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier inżynier magister inżynier

  Studia w Trójmieście - Politechnika Gdańska - kierunek studiów mechanika i budowa maszyn 

  Fundamentem studiów jest podstawowa wiedza techniczna ukierunkowana na Mechanikę i budowę maszyn. W tym zakresie prezentowana jest niezbędna wiedza z: mechaniki i wytrzymałości materiałów, projektowania maszyn, technik wytwarzania i eksploatacji urządzeń oraz technik i narzędzi komputerowych do rozwiązywania zadań w zakresie projektowania metod wytwarzania i systemów produkcyjnych.

  Uzyskana na studiach wiedza inżynierska umożliwia rozwiązywanie problemów projektowo-konstrukcyjnych, produkcyjnych i eksploatacyjnych. Wykorzystanie wiedzy technicznej w połączeniu z wiedzą ekonomiczną, ułatwia kierowanie zespołami pracowniczymi i zakładami produkcyjnymi. W ramach studiów rozwijane są umiejętności posługiwania się sprzętem komputerowym wraz z niezbędnym oprogramowaniem do rozwiązywania problemów technicznych i technologicznych.

  Umiejętności i wiedzę praktyczną można rozwinąć w nowoczesnych dobrze wyposażonych laboratoriach jak i na praktykach organizowanych przy współpracy z przedsiębiorstwami z otoczenia gospodarczego. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas studiów umożliwiają podjęcie pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.

  Argumenty za:

  • wszechstronne wykształcenie (dobór materiałów, konstruowanie maszyn, obsługa urządzeń mechanicznych i systemów sterowania) na wysokim poziomie naukowym,
  • mała podaż absolwentów z zakresu inżynierii mechanicznej to większe szanse na dobrze płatną pracę,
  • elitarny charakter studiów wielu prezesów i właścicieli największych firm w Polsce północnej to absolwenci tego kierunku.

  Perspektywy zatrudnienia:

  • firmy z zakresu wytwarzania elementów maszyn i produkcji konstrukcji stalowych, np. produkcja i serwis,
  • systemów hydrauliki siłowej, chłodnictwa, klimatyzacji wentylacji, branży „automotive”, stocznie, rafinerie,
  • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe wykorzystujące urządzenia mechaniczne, np. firmy transportowe, przemysłu spożywczego, firmy serwisowe, handlowe i remontowe,
  • biura konstrukcyjne oraz ośrodki badawczo – rozwojowe,
  • jednostki akredytacyjne i atestacyjne, administracja publiczna,
  • duża liczba absolwentów kierunku zakłada własne firmy z zakresu innowacyjnych technologii.

  Studia I stopnia

  Dowiedz się więcej

  Studia II stopnia

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Technologia maszyn i materiałów
  • Technologie cieplne i procesowe
  • Konstrukcja i eksploatacja pojazdów
  • Design and production engineering

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Technologie maszyn i systemy produkcyjne
  • Technologie cieplno-przepływowe
  • Modelowanie w budowie maszyn i pojazdów
  • International design engineer

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Technologia maszyn i materiałów
  • Technologie cieplne i procesowe
  • Konstrukcja i eksploatacja pojazdów

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Technologie maszyn i systemy produkcyjne
  • Technologie cieplno-przepływowe
  • Modelowanie w budowie maszyn i pojazdów

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechanika i budowa maszyn brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest kryterium pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MECHATRONIKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Trójmieście - Politechnika Gdańska - kierunek studiów mechatronika

  Kształcąc się na kierunku mechatronika opanujesz wiedzę i umiejętności, niezbędne do tworzenia systemów mechatronicznych. Zagłębisz się w tajniki mechatroniki stosowanej dotyczącej teoretycznej i praktycznej znajomości elementów mechaniki i budowy maszyn, elektroniki, informatyki i sterowania, a przede wszystkim – integracji wymienionych elementów w produkcie.  

  Praca mechatronika polega na nieustannym szukaniu rozwiązań problemów związanych z projektowaniem, konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnostyką maszyn i urządzeń. Dlatego  od piątego semestru studiów większość zajęć praktycznych odbywa się w formie projektów zespołowych, polegających na rozwiązywaniu określonych problemów inżynierskich.

  Służą temu, wraz z konwencjonalną bazą laboratoryjną, nowoczesne dedykowane pracownie, m.in.: Programowania i Modelowania Systemów Mechatronicznych, Zastosowań Informatyki w Mechatronice, Elektrotechniki Pojazdowej, Pomiarów Dynamicznych, Automatyzacji Procesów Technologicznych, Mikronapędów, Pneumatyki, Elementów i Systemów Mechatronicznych, Układów Zasilania Silników.

  Wyposażony w wiedzę, umiejętności i doświadczenie, niezbędne do wykonywania zawodu, staniesz się niezwykle atrakcyjny dla przyszłego pracodawcy.

  Argumenty za:

  • opanujesz zasady formułowania i rozwiązywania zadań projektowania mechatronicznego w zakresie konstrukcji, wytwarzania, sprzedaży, eksploatacji, serwisowania i diagnozowania maszyn i procesów roboczych
  • przygotujesz się do realizacji interdyscyplinarnych projektów zespołowych w robotyce, nowoczesnych maszynach i procesach produkcyjnych, układach sterowania pojazdami, urządzeniach automatyki, aparaturze medycznej, zaawansowanym funkcjonalnie sprzęcie gospodarstwa domowego, nowoczesnych zabawkach oraz miniaturowych urządzeniach elektromechanicznych
  • zaczniesz posługiwać się specjalistycznym językiem obcym na poziomie, który umożliwi Ci jego swobodne wykorzystywanie
  • w ramach m.in. programu Erasmus+ możesz rozwinąć swoje umiejętności i zdobyć doświadczenie na studiach za granicą

  Perspektywy zatrudnienia:

  • projektowanie, wytwarzanie i wdrażanie systemów mechatronicznych w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego, lotniczym, obrabiarkowym.
  • nadzór nad użytkowaniem systemów mechatronicznych w zakładach przemysłowych, instytucjach, stacjach serwisowych i diagnostycznych.
  • praca w instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.
  • poradnictwo i upowszechnianie wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.
  • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej.
  • kierowanie i uczestniczenie w pracach innowacyjnych zespołów badawczych i przemysłowych.

  Studia I stopnia

  Dowiedz się więcej

  Studia II stopnia

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Projektowanie mechatroniczne
  • Mechatroniczne systemy sterowania

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku mechatronika brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji na studia jest kryterium pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • OKRĘTY I KONSTRUKCJE MORSKIE

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister inżynier
  Studia w Gdańsku - Politechnika Gdańska - kierunek studiów okręty i konstrukcje morskie

  Okręty i konstrukcje morskie to kierunek dla ludzi zainteresowanych projektowaniem i budową statków od najmniejszych jachtów po największe jednostki pływające oraz obiekty górnictwa morskiego. Studia łączą wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi.

  Program na kierunku Okręty i konstrukcje morskie skonstruowaliśmy zgodnie ze współczesnymi wymaganiami rynkowymi, dzięki temu w toku studiów poznasz zasady budowy dużych i małych statków, jachtów, statków żeglugi przybrzeżnej i śródlądowej, a także zagadnienia technologii remontów tych obiektów.

  Dowiesz się również, na czym polega obsługa platform wiertniczych, kutrów rybackich, superzbiornikowców i dużych statków pasażerskich. Nie zabraknie też omówienia eksploracji zasobów mórz i oceanów oraz zarządzania projektami. Pierwsze semestry poświęcone będą zagadnieniom ogólnym, technicznym, kolejne — zależnie od wybranej specjalności. Wśród nich znajdziesz budowę okrętów oraz siłownie i urządzenia oceanotechniczne.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Projektowanie statków i urządzeń oceanotechnicznych
  • Projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Projektowanie statków i urządzeń oceanotechnicznych
  • Inżynieria morska

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku okręty i konstrukcje morskie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • PROJEKTOWANIE I BUDOWA JACHTÓW

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Trójmieście - Politechnika Gdańska - kierunek studiów projektowanie i budowa jachtów

  Studia mają charakter interdyscyplinarny – łączą wiedzę teoretyczną o charakterze inżynieryjno-technicznym z umiejętnościami praktycznymi.

  Regaty o Puchar Ameryki, Vandee Globe, Jules Verne Trophy – to nie tylko sportowe wydarzenia, to przede wszystkim synonimy żeglarskiego wyścig zbrojeń, w którym zawsze ogromną rolę odgrywają inżynierowie. Wprowadzimy Cię do tego unikalnego świata.

  Nauczymy Cię jak projektować i jak budować najbardziej zaawansowane technologicznie jachty. Poznasz najnowsze materiały, technologie i narzędzia używane w nowoczesnym jachtingu. Równocześnie nie zapomnimy o tradycji. Z nami zgłębisz arkana profesji szkutnika, spawacza i takielarza. Po studiach będziesz mógł wybrać czy wolisz zajmować się projektowaniem, budowaniem czy też eksploatowaniem jachtów – po tym kierunku będziesz kompetentny w każdym z tych obszarów.

  Argumenty za:

  • ciekawy program studiów łączący wiedzę teoretyczną z możliwością nabycia umiejętności praktycznych,
  • duża liczba zajęć laboratoryjnych i projektowych,
  • obszerny i urozmaicony program praktyk przemysłowych.

  Perspektywy zatrudnienia:

  • stoczniach produkcyjnych; stoczniach remontowych;
  • zakładach kooperujących z przemysłem jachtowym i okrętowym;
  • biurach projektowo-konstrukcyjnych przemysłu jachtowego i okrętowego;
  • armatorskich służbach technicznych;
  • placówkach naukowo-badawczych związanych z żeglarstwem i przemysłem okrętowym

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku projektowanie i budowa jachtów brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TRANSPORT I LOGISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Trójmieście - Politechnika Gdańska - kierunek studiów transport i logistyka

  Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu środków i systemów transportu oraz zarządzania w transporcie.

  Studia rozpoczynają się od przedstawienia podstawowej wiedzy z przedmiotów ogólnych i technicznych, która będzie pogłębiana w obrębie trzech specjalności: środków transportu, systemów transportu oraz zarządzania w transporcie.

  • Środki transportu wodnego są związane z projektowaniem i eksploatacją środków transportu: statków różnej wielkości, śródlądowych i pełnomorskich, zestawów holowniczych i pchanych oraz infrastruktury transportu wodnego, eksploatacji i diagnostyki.
  • Systemy transportu wodnego poruszają temat organizacji, planowania, a także projektowania systemów sterowania ruchem wodnym.
  • Zarządzanie w transporcie obejmuje zagadnienia zarządzania procesami transportu, logistyki, inżynierii ruchu oraz ekonomiki transportu.

  Argumenty za:

  • strategiczne położenie Trójmiasta na mapie transportowej Europy - dobra perspektywa praktyk i pracy zawodowej
  • pozyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji, planowania i zarządzania procesami transportowymi
  • rozwój centrów logistycznych w Polsce, zapotrzebowanie na kadrę kierowniczą

  Perspektywy zatrudnienia:

  • jednostki eksploatacyjne transportu wodnego, drogowego, samochodowego, szynowego i lotniczego
  • zakłady obsługowo-naprawcze technicznych środków transportu
  • jednostki organizacyjne służb ruchu wodnego, drogowego, szynowego, lotniczego
  • przedsiębiorstwa spedycyjne i logistyczne

  Studia I stopnia

  Dowiedz się więcej

  Studia II stopnia

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Systemy transportowe
  • Systemy transportowe

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inteligentne systemy transportowe
  • Transport multimodalny i śródlądowy

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku transport i logistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Podstawą kwalifikacji jest kryterium pokrewieństwa, średnia ważona ocen ze studiów oraz ocena na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku 1,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier

  Studia w Trójmieście - Politechnika Gdańska - kierunek studiów zarządzanie i inżynieria produkcji

  Dobry manager i inżynier produkcji musi skutecznie łączyć teorię z praktyką. Właśnie dlatego przekażemy Ci wiedzę m. in. z zakresu inżynierii produkcji, procesów i systemów produkcyjnych, systemów informatycznych, zarządzania i ekonomiki produkcji, systemów zarządzania produkcją, jakością wyrobów i procesów. 

  Przybliżysz i przećwiczysz ją podczas wielu zajęć praktycznych. W naszych licznych laboratoriach i pracowniach zapoznasz się z nowoczesnymi centrami obróbkowymi i technologiami, metodami szybkiego prototypowania w 3D, inżynierii odwrotnej oraz komputerowym wspomaganiem projektowania, wytwarzania oraz kontroli jakości procesów produkcyjnych i wyrobów.

  Argumenty za:

  • każde przedsiębiorstwo, niezależnie od branży, potrzebuje wykwalifikowanej kadry związanej z zarządzaniem, inżynierią produkcji oraz zapewnianiem jakości wyrobów i procesów.
  • zdobyte umiejętności umożliwią Ci pracę nad ciekawymi projektami, często w międzynarodowych zespołach i przedsiębiorstwach.
  • w ramach m.in. programu Erasmus+ możesz powiększyć swoje umiejętności i doświadczenie o studia za granicą.

  Perspektywy zatrudnienia:

  • inżynier zarządzania produkcją,
  • inżynier ds. zapewnienia jakości,
  • inżynier technolog wyrobów i procesów,
  • inżynier ds. planowania i sterowania produkcją,  
  • inżynier ds. utrzymania ruchu,
  • inżynier programista obrabiarek i maszyn CNC,
  • i inne pokrewne stanowiska

  Dowiedz się więcej

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Inżynieria procesów produkcyjnych
  • Zarządzanie systemami produkcyjnymi

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Gdańska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (0)