Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa

Studia na kierunku automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 4 lata • 2 lata • 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa umożliwiają pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i badań systemów automatyki i sterowania. Kształcenie przygotowuje do rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych, a także do prowadzenia prac badawczych z zakresu automatyki, opracowywania i stosowania komputerowych technik projektowania, diagnostyki i automatyzacji badań eksperymentalnych oraz do opracowywania, wdrażania i nadzoru nad eksploatacją nowoczesnych urządzeń automatyki, systemów monitoringu i sterowania procesów przemysłowych.

 

Specjalności

Współczesne studia z automatyki, robotyki i informatyki przemysłowej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa: automatyka, informatyka przemysłowa, robotyka.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia 2023/2024 na kierunku automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Z dyplomem w kieszeni absolwenci kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w dużych zakładach produkcyjnych stosujących zaawansowane systemy sterowania i wspierania decyzji.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa jest kierunkiem reprezentującym dziedziny inżynieryjno- techniczne, a zatem w postępowaniu kwalifikacyjnym, na pierwszym miejscu znajduje się matematyka.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC AUTOMATYKA, ROBOTYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

W programie studiów na kierunku Automatyka, robotyka i informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Prawo gospodarcze
 • Matematyka
 • Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka
 • Architektura Systemów Komputerowych
 • Bazy danych
 • Grafika komputerowa i wizualizacja
 • Układy Elektroniczne i Technika Pomiarowa
 • CAD w grafice inżynierskiej
 • Podstawy ekonomii
 • Metody sztucznej inteligencji
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej
 • opracowywania własnych, prostych aplikacji programowania i sterowników logicznych
 • sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i do projektowania układów automatyki
 • systemów sterowania i systemów wspomagania decyzji
 • eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach
 • kompetencji społecznych

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA, ROBOTYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA?

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa to kierunek, który daje studentom możliwość wyboru konkretnego obszaru kształcenia.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W toku studiów studenci kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: zasady programowania strukturalnego, miernictwo elektryczne, podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych, zarządzanie jakością, przetwarzanie sygnałów, sterowanie procesów ciągłych, metody sztucznej inteligencji, technika mikroprocesorowa, inżynieria oprogramowania.

Studenci nabywają wiedzę między innymi w zakresie struktury systemów mechatronicznych, teorii i metod optymalizacji, modelowania i symulacji komputerowych układów dynamicznych, sterowania ciągłych procesów opisanych modelem z czasem dyskretnym, metod sztucznej inteligencji stosowanych w projektowaniu układów i systemów wykorzystywanych w automatyce i robotyce.

Rozwijają umiejętności w zakresie projektowania użytkowych struktur systemu mechatronicznego, dokonywania implementacji sieci neuronowych na potrzeby systemów automatyki i robotyki, dokonywania analizy stabilności liniowych i nieliniowych układów sterowania, stosowania technik komputerowych przy analizie i syntezie złożonych układów regulacji.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA, ROBOTYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA?

Studia na kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa trwają od 3,5 roku do 4 lat (studia I stopnia) oraz od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AUTOMATYKA, ROBOTYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA?

Absolwenci Automatyki, robotyki i informatyki przemysłowej przygotowani są do rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych, wykonywania zadań inżynierskich w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z projektowaniem i eksploatacją urządzeń mechatronicznych, czy rozwiązywania problemów konstrukcyjnych maszyn manipulacyjnych i robotów.

Będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w biurach projektowych, dużych zakładach produkcyjnych stosujących zaawansowane systemy sterowania i wspierania decyzji, ośrodkach naukowo- badawczych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa:

 • zakłady produkcyjne,
 • przemysł chemiczny,
 • biura projektowe,
 • ośrodki naukowo- badawcze.

Poziom i forma studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa

Filtrowanie
Województwo
Miasto
Poziom studiów
Forma studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

W jakich firmach możesz pracować po kierunku automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa

Miasta, które oferują studia na kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)