Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa

Dodaj do ulubionych

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera oraz studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 1, 5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra inżyniera.

Studia na kierunku automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania od 3,5 do 4 lat (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa rozpocznie się 6 czerwca 2022 r. i potrwa do 29 sierpnia 2022 r. | automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym | automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa - uczelnie >

Opis kierunku

Studia na kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa umożliwiają pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i badań systemów automatyki i sterowania. Kształcenie przygotowuje do rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych, a także do prowadzenia prac badawczych z zakresu automatyki, opracowywania i stosowania komputerowych technik projektowania, diagnostyki i automatyzacji badań eksperymentalnych oraz do opracowywania, wdrażania i nadzoru nad eksploatacją nowoczesnych urządzeń automatyki, systemów monitoringu i sterowania procesów przemysłowych.

 

Specjalności

Współczesne studia z automatyki, robotyki i informatyki przemysłowej charakteryzują się tym, że bardzo często studenci tego kierunku otrzymują wybór specjalności i ścieżek kształcenia.

Popularne specjalności na kierunku automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa: automatyka, informatyka przemysłowa, robotyka.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia na kierunku automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Praca po studiach

Z dyplomem w kieszeni absolwenci kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w dużych zakładach produkcyjnych stosujących zaawansowane systemy sterowania i wspierania decyzji.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa jest kierunkiem reprezentującym dziedziny inżynieryjno- techniczne, a zatem w postępowaniu kwalifikacyjnym, na pierwszym miejscu znajduje się matematyka.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • chemia,
 • biologia,
 • język obcy.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK AUTOMATYKA, ROBOTYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa stopień: (I)  (II), czas trwania: 1,5 roku • 2 lata • 3,5 roku • 4 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

CZĘSTO WYBIERANE

Miasto
SORTOWANIE:

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

Studia II stopnia

WIEDZA, KTÓRĄ ZDOBĘDZIESZ, STUDIUJĄC AUTOMATYKA, ROBOTYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

W programie studiów na kierunku Automatyka, robotyka i informatyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • Prawo gospodarcze
 • Matematyka
 • Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka
 • Architektura Systemów Komputerowych
 • Bazy danych
 • Grafika komputerowa i wizualizacja
 • Układy Elektroniczne i Technika Pomiarowa
 • CAD w grafice inżynierskiej
 • Podstawy ekonomii
 • Metody sztucznej inteligencji
 
Absolwent powinien posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie:
 • informatyki, analizy sygnałów, regulacji automatycznej
 • opracowywania własnych, prostych aplikacji programowania i sterowników logicznych
 • sieci komputerowych i sieci przemysłowych przy eksploatacji i do projektowania układów automatyki
 • systemów sterowania i systemów wspomagania decyzji
 • eksploatacji, uruchamiania i projektowania systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach
 • kompetencji społecznych

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA, ROBOTYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA?

Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa to kierunek, który daje studentom możliwość wyboru konkretnego obszaru kształcenia.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa możemy podzielić na:

1. Typ:

 • studia I stopnia (inżynierskie),
 • studia II stopnia (magisterskie).

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

W toku studiów studenci kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa zaznajamiają się między innymi z takimi zagadnieniami jak: zasady programowania strukturalnego, miernictwo elektryczne, podstawy konstrukcji urządzeń precyzyjnych, zarządzanie jakością, przetwarzanie sygnałów, sterowanie procesów ciągłych, metody sztucznej inteligencji, technika mikroprocesorowa, inżynieria oprogramowania.

Studenci nabywają wiedzę między innymi w zakresie struktury systemów mechatronicznych, teorii i metod optymalizacji, modelowania i symulacji komputerowych układów dynamicznych, sterowania ciągłych procesów opisanych modelem z czasem dyskretnym, metod sztucznej inteligencji stosowanych w projektowaniu układów i systemów wykorzystywanych w automatyce i robotyce.

Rozwijają umiejętności w zakresie projektowania użytkowych struktur systemu mechatronicznego, dokonywania implementacji sieci neuronowych na potrzeby systemów automatyki i robotyki, dokonywania analizy stabilności liniowych i nieliniowych układów sterowania, stosowania technik komputerowych przy analizie i syntezie złożonych układów regulacji.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA, ROBOTYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA?

Studia na kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa trwają 3,5 roku (studia I stopnia) oraz 1, 5 roku (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU AUTOMATYKA, ROBOTYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA?

Absolwenci Automatyki, robotyki i informatyki przemysłowej przygotowani są do rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją procesów produkcyjnych, wykonywania zadań inżynierskich w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z projektowaniem i eksploatacją urządzeń mechatronicznych, czy rozwiązywania problemów konstrukcyjnych maszyn manipulacyjnych i robotów.

Będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w biurach projektowych, dużych zakładach produkcyjnych stosujących zaawansowane systemy sterowania i wspierania decyzji, ośrodkach naukowo- badawczych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Automatyka, robotyka i informatyka przemysłowa:

 • zakłady produkcyjne,
 • przemysł chemiczny,
 • biura projektowe,
 • ośrodki naukowo- badawcze.

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Inżynierskie i techniczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU AUTOMATYKA, ROBOTYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia