Politechnika Lubelska

Wydział Inżynierii Środowiska POLLUB

ul. Nadbystrzycka 40B

20-618 Lublin

tel: (+81) 538 4457; (+81) 538 4400

fax: (+81) 53 81 997

http://www.wis.pollub.pl/

Wydział Inżynierii Środowiska POLLUB

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 40B

20-618 Lublin

tel: (+81) 538 4457; (+81) 538 4400

fax: (+81) 53 81 997

http://www.wis.pollub.pl/

 • INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne
  typ studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Lublinie - Politechnika Lubelska - kierunek studiów inżynieria odnawialnych źrodeł energii

  Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej utworzył kierunek studiów – INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII. Studiując ten kierunek uzyskasz wiedzę podstawową z obszaru nauk technicznych oraz specjalistyczną z zakresu odnawialnych źródeł energii.

  Absolwenci studiów I stopnia otrzymają tytuł inżyniera i będą mogli podjąć pracę przy projektowaniu i wykonawstwie inwestycji oraz eksploatacji obiektów w sektorze energetyki, w placówkach naukowobadawczych, w organizacjach pozarządowych, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, wytwarzaniem oraz dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej, w jednostkach wytwórczych aparatury i podzespołów urządzeń służących do realizacji zadań z zakresu energetyki proekologicznej oraz w instytucjach administrujących i monitorujących prace obiektów, takich jak np.: farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, systemy kolektorów słonecznych, biogazownie, wytwórnie biopaliw.

  Po ukończeniu tego kierunku jest możliwość podjęcia studiów II stopnia w specjalności Inżynieria odnawialnych źródeł energii na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA na tym samym Wydziale Politechniki Lubelskiej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  tryb studiów: stacjonarne niestacjonarne
  typ studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister inżynier

  Studia w Lublinie - Politechnika Lubelska - kierunek studiów inżynieria środowiska

  Kierunek ten dostarczy Ci wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, w szczególności budowy i eksploatacji infrastruktury sieciowej oraz wewnętrznych instalacji i urządzeń sanitarnych. Studia na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA pozwolą na uzyskanie niezbędnych w pracy zawodowej uprawnień budowlanych oraz na podniesienie umiejętności językowych.

  Po studiach czeka Cię szeroki wachlarz możliwości. Absolwenci INŻYNIERII ŚRODOWISKA mogą podjąć pracę w zakresie projektowania i wykonawstwa inwestycji oraz eksploatacji obiektów technologii wody, ścieków i odpadów, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, wodociągów i kanalizacji.

  Mogą również zaplanować swoją przyszłość zawodową w administracji i samorządzie terytorialnym, placówkach naukowobadawczych oraz organizacjach pozarządowych. Ukończone studia magisterskie na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA uprawniają do zdobycia uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej.

  WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Instalacje i sieci sanitarne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja
  • Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków
  • Technologia wody, ścieków i odpadów
  • Inżynieria odnawialnych źródeł energii

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Instalacje i sieci sanitarne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Urządzenia sanitarne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikację na pierwszy rok studiów drugiego stopnia przeprowadza się na podstawie: a)formalnego sprawdzenia składanych przez kandydatów wymaganych dokumentów oraz b) konkursu ocen z dyplomów ukończenia studiów wyższych i uzyskanej średniej ocen ze studiów, lub c) egzaminu wstępnego.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mogą ulec zmianie. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska

Opinie (4)

Olek Ocena odpowiedz

Wykładowcy są bardzo zaangażowani i świetnie przekazują swoją wiedzę

Janusz Ocena odpowiedz

Bardzo dobry wydział

Kacper Ocena odpowiedz

Bardzo ciekawe praktyki ;)

Kamil Ocena odpowiedz

Profesjonalna kadra i "ludzkie" podejście do studentów charakteryzują ten wydział. Polecam