Politechnika Lubelska

Wydział Inżynierii Środowiska POLLUB

ul. Nadbystrzycka 40B

20-618 Lublin

tel: (+81) 538 4457; (+81) 538 4400

fax: (+81) 53 81 997

http://www.wis.pollub.pl/

Wydział Inżynierii Środowiska POLLUB

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 40B

20-618 Lublin

tel: (+81) 538 4457; (+81) 538 4400

fax: (+81) 53 81 997

http://www.wis.pollub.pl/

 • INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria odnawialnych źródeł energii
  W związku z rozszerzaniem roli odnawialnych źródeł energii w europejskiej polityce energetycznej wzrasta zainteresowanie rynku pracy specjalistami z tej dziedziny. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, utworzony został nowy kierunek, który umożliwia zdobycie wiedzy podstawowej z obszaru nauk przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną z zakresu odnawialnych źródeł energii. Absolwenci studiów I stopnia otrzymają tytuł inżyniera i będą mogli pracować przy projektowaniu i wykonawstwie inwestycji oraz eksploatacji obiektów w sektorze energetyki, w placówkach naukowo-badawczych, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wytwarzaniem oraz dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej, jednostkach wytwórczych aparatury i podzespołów urządzeń służących do realizacji zadań z zakresu energetyki proekologicznej  oraz w instytucjach administrujących i monitorujących prace obiektów takich, jak np. farmy fotowoltaiczne i wiatrowe.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej lub konkurs ocen na dyplomie i średnia ocen ze studiów.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria środowiska
  Absolwent kształcony zgodnie z zasadą „zrównoważonego rozwoju” może podejmować pracę w zakresie projektowania i wykonawstwa inwestycji oraz eksploatacji obiektów technologii wody, ścieków i odpadów, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, wodociągów i kanalizacji, a także w administracji i samorządzie terytorialnym, fundacjach na rzecz ochrony środowiska, placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią środowiska. Studia przygotowują również do zdobycia uprawnień zawodowych w specjalności instalacje i sieci sanitarne.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej i średnia ocen lub konkurs ocen na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (4)

Olek Ocena

Wykładowcy są bardzo zaangażowani i świetnie przekazują swoją wiedzę

Janusz Ocena

Bardzo dobry wydział

Kacper Ocena

Bardzo ciekawe praktyki ;)

Kamil Ocena

Profesjonalna kadra i "ludzkie" podejście do studentów charakteryzują ten wydział. Polecam