Politechnika Lubelska

Wydział Inżynierii Środowiska POLLUB

ul. Nadbystrzycka 40B

20-618 Lublin

tel: (+81) 538 4457; (+81) 538 4400

fax: (+81) 53 81 997

http://www.wis.pollub.pl/

Wydział Inżynierii Środowiska POLLUB

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 40B

20-618 Lublin

tel: (+81) 538 4457; (+81) 538 4400

fax: (+81) 53 81 997

http://www.wis.pollub.pl/

 • INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Lublinie - Politechnika Lubelska - kierunek studiów inżynieria odnawialnych źrodeł energii

  Dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii to jeden z głównych kierunków działań określanych w europejskiej polityce energetycznej, który przyczynia się do stałego wzrostu zainteresowania specjalistami z tej dziedziny na rynku pracy. Studiując na kierunku INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII uzyskasz specjalistyczną wiedzę z tego zakresu.

  Absolwenci studiów mogą podjąć pracę przy projektowaniu i wykonawstwie inwestycji oraz eksploatacji obiektów w sektorze energetyki, w placówkach naukowo-badawczych, w organizacjach pozarządowych, w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, wytwarzaniem oraz dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej, w jednostkach wytwórczych aparatury i podzespołów urządzeń służących do realizacji zadań z zakresu energetyki proekologicznej oraz w instytucjach administrujących i monitorujących prace obiektów, takich jak np.: farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, systemy kolektorów słonecznych, biogazownie, wytwórnie biopaliw. Absolwenci kierunku mogą podjąć studia II stopnia na specjalności Inżynieria odnawialnych źródeł energii na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA RECYKLINGU

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier

  Studia w Lublinie - Politechnika Lubelska - kierunek studiów inżynieria recyklingu

  Inżynieria recyklingu to przyszłość i wyzwanie współczesnej gospodarki. Studia na tym kierunku pozwalają uzyskać niezbędną wiedzę i umiejętności do rozwiązywania problemów z zakresu INŻYNIERII RECYKLINGU, w tym doboru racjonalnego sposobu zagospodarowania odpadów, projektowania technologii ich przetwarzania w użyteczne produkty, dokonywania oceny cyklu życia urządzeń i systemów technicznych stosowanych w recyklingu odpadów oraz doboru parametrów ich prawidłowej eksploatacji.

  Przygotujemy Cię do pracy w przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowaniem odpadów do ponownego użycia oraz ich recyklingiem, w jednostkach administracji państwowej i samorządowej monitorujących i kontrolujących recykling odpadów, a także w sektorze edukacyjnym w zakresie gospodarki odpadami i bezpieczeństwa środowiskowego.

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria recyklingu brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3,5 roku
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia II stopnia
  czas trwania: 3,5 roku
  tytuł zawodowy: inżynier magister inżynier magister inżynier

  Studia w Lublinie - Politechnika Lubelska - kierunek studiów inżynieria środowiska

  Kierunek ten dostarczy Ci wiedzy z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych, w szczególności budowy i eksploatacji infrastruktury sieciowej oraz wewnętrznych instalacji i urządzeń sanitarnych. Studia na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA pozwolą na uzyskanie niezbędnych w pracy zawodowej uprawnień budowlanych. Po studiach czeka Cię szeroki wachlarz możliwości.

  Absolwenci INŻYNIERII ŚRODOWISKA mogą podjąć pracę w zakresie projektowania i wykonawstwa inwestycji oraz eksploatacji obiektów technologii wody, ścieków i odpadów, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, wodociągów i kanalizacji. Mogą również zaplanować swoją przyszłość zawodową w administracji i samorządzie terytorialnym, placówkach naukowo-badawczych oraz organizacjach pozarządowych. Ukończone studia magisterskie na kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA uprawniają do zdobycia uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej.

   

   

  WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Instalacje i sieci sanitarne

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Ogrzewnictwo, wentylacja, klimatyzacja
  • Zaopatrzenie w wodę i usuwanie ścieków
  • Technologia wody, ścieków i odpadów
  • Inżynieria odnawialnych źródeł energii

  Studia I stopnia niestacjonarne

  • Instalacje i sieci sanitarne

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Urządzenia sanitarne

  STUDIA I STOPNIA

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:
  fizyka, informatyka, język obcy, język polski, matematyka

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  STUDIA II STOPNIA

  O przyjęcie na studia drugiego stopnia (w zależności od kierunku studiów) mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają tytuł zawodowy magistra, licencjata, inżyniera lub równorzędny lub inny dokument uprawniający do podjęcia studiów wyższych. Szczegółowych informacji udzielają wydziałowe komisje rekrutacyjne.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Politechnika Lubelska.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (4)

Olek Ocena odpowiedz

Wykładowcy są bardzo zaangażowani i świetnie przekazują swoją wiedzę

Janusz Ocena odpowiedz

Bardzo dobry wydział

Kacper Ocena odpowiedz

Bardzo ciekawe praktyki ;)

Kamil Ocena odpowiedz

Profesjonalna kadra i "ludzkie" podejście do studentów charakteryzują ten wydział. Polecam