Politechnika Lubelska

Wydział Inżynierii Środowiska POLLUB

ul. Nadbystrzycka 40B

20-618 Lublin

tel: (+81) 538 4457; (+81) 538 4400

fax: (+81) 53 81 997

http://www.wis.pollub.pl/

Wydział Inżynierii Środowiska POLLUB

Politechnika Lubelska

ul. Nadbystrzycka 40B

20-618 Lublin

tel: (+81) 538 4457; (+81) 538 4400

fax: (+81) 53 81 997

http://www.wis.pollub.pl/

 • INŻYNIERIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria odnawialnych źródeł energii
  W związku z rozszerzaniem roli odnawialnych źródeł energii w europejskiej polityce energetycznej wzrasta zainteresowanie rynku pracy specjalistami z tej dziedziny. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, utworzony został nowy kierunek, który umożliwia zdobycie wiedzy podstawowej z obszaru nauk przyrodniczych i technicznych oraz specjalistyczną z zakresu odnawialnych źródeł energii. Absolwenci studiów I stopnia otrzymają tytuł inżyniera i będą mogli pracować przy projektowaniu i wykonawstwie inwestycji oraz eksploatacji obiektów w sektorze energetyki, w placówkach naukowo-badawczych, organizacjach pozarządowych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją wytwarzaniem oraz dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej, jednostkach wytwórczych aparatury i podzespołów urządzeń służących do realizacji zadań z zakresu energetyki proekologicznej  oraz w instytucjach administrujących i monitorujących prace obiektów takich, jak np. farmy fotowoltaiczne i wiatrowe.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria odnawialnych źródeł energii jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej lub konkurs ocen na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

   

   

 • INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Lublin - kierunek Inżynieria środowiska
  Absolwent kształcony zgodnie z zasadą „zrównoważonego rozwoju” może podejmować pracę w zakresie projektowania i wykonawstwa inwestycji oraz eksploatacji obiektów technologii wody, ścieków i odpadów, ogrzewnictwa, wentylacji i klimatyzacji, wodociągów i kanalizacji, a także w administracji i samorządzie terytorialnym, fundacjach na rzecz ochrony środowiska, placówkach naukowo-badawczych, szkolnictwie i organizacjach pozarządowych związanych z inżynierią środowiska. Studia przygotowują również do zdobycia uprawnień zawodowych w specjalności instalacje i sieci sanitarne.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Inżynieria środowiska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy
  • Język polski
  • Jeden przedmiot do wyboru spośród: matematyka, fizyka, chemia, informatyka, biologia, geografia

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Inżynieria środowiska jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej lub konkurs ocen na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (4)

Olek Ocena

Wykładowcy są bardzo zaangażowani i świetnie przekazują swoją wiedzę

Janusz Ocena

Bardzo dobry wydział

Kacper Ocena

Bardzo ciekawe praktyki ;)

Kamil Ocena

Profesjonalna kadra i "ludzkie" podejście do studentów charakteryzują ten wydział. Polecam