• EDYTORSTWO Stopień: I REKRUTACJA

  Studia przygotowują do: edycji dzieł literackich, jak i książek, biuletynów, broszur, dokumentów naukowych, czasopism czy w wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu.

  Studenci studiów edytorskich nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu: historii edytorstwa, tekstologii, edycji, składu komputerowego, a także organizacji pracy wydawniczej i marketingu książki.

  Zdobyte kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodów:

  • redaktor czasopism, wydawnictw naukowych i komercyjnych
  • adiustator
  • redaktor portali internetowych
  • grafik
  • animator kultury
  • broker edukacyjny
  • pracownik agencji reklamowych\twórca stron internetowych\copywriter

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie edytorstwa uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na dziennikarstwo i komunikację społeczną lub humanistykę cyfrową)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Edytorstwo brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   

   

 • FILOLOGIA - SINOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • pracy w zawodach:

  – tłumacz (tłumaczenia ustne i pisemne)

  – lektor języka chińskiego

  – handlowiec

  • pracy w firmach handlowych i przedsiębiorstwach inwestycyjnych działających w obszarze relacji polsko-chińskich, w firmach tłumaczeniowych oraz w instytucjach państwowych, wydawnictwach i redakcjach

  Absolwent będzie posiadał ogólne wykształcenie humanistyczne oraz praktyczną umiejętność posługiwania się rzadkim na polskim rynku językiem chińskim.

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii – sinologii uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia – sinologia)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia - sinologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia - sinologia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ANGIELSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • pracy nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu i szkole podstawowej po ukończeniu specjalności nauczycielskiej

  Absolwent może zdobyć pracę wszędzie tam gdzie język angielski jest niezbędnym narzędziem w codziennym profesjonalnym funkcjonowaniu, np. w korporacjach, instytucjach kulturalno-oświatowych, fundacjach o zasięgu międzynarodowym, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury.

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii angielskiej uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia angielska)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalności pedagogicznej
  • Specjalności tłumaczeniowa

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Specjalności tłumaczeniowa

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia angielska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język angielski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia angielska jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • podjęcia pracy w turystyce, redakcjach, środkach masowego przekazu, szkołach językowych, biurach firm o zróżnicowanym profilu
  • pracy nauczyciela w szkołach podstawowych i przedszkolach

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii germańskiej uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia germańska)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalność nauczycielska

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język niemiecki

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia germańska jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA OD PODSTAW Stopień: I REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • podjęcia pracy w turystyce, redakcjach, środkach masowego przekazu, szkołach językowych, biurach firm o zróżnicowanym profilu
  • pracy nauczyciela w szkołach podstawowych i przedszkolach

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii germańskiej uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia germańska)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia germańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA KLASYCZNA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia umożliwiają:

  • wykonywanie zawodów referenta, sekretarza w departamentach kultury Urzędów Wojewódzkich i Urzędów Miasta
  • podjęcie pracy w branży turystycznej

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii klasycznej uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia klasyczna)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia klasyczna brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język polski, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia klasyczna jest konkurs ocen na dyplomie. 

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA NIDERLANDZKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka niderlandzkiego oraz w wydawnictwach, czasopismach, mediach elektronicznych, biurach tłumaczeń

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii niderlandzkiej uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia niderlandzka)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia niderlandzka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język niemiecki lub język angielski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia niderlandzka jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA POLSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • zawodu nauczyciela języka polskiego w szkołach podstawowych dzięki specjalizacji nauczycielskiej

  Absolwent filologii polskiej może uzyskać zatrudnienie w instytucjach kultury (domy kultury, muzea, archiwa, teatry, etc.), w redakcjach czasopism i środkach komunikacji masowej, a także może pracować jako krytyk literacki i teatralny.

   

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie filologii polskiej uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku filologia polska lub humanistyka cyfrowa)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia polska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia polska jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • pracy we wszelkich zawodach, w których istotne są kompetencje językowe i filologiczne, w szczególności znajomość języków obcych (w odmianie ogólnej i specjalistycznej), a także uprawnienia dydaktyczne
  • pracy w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej jako nauczyciel języka francuskiego – po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej
  • pracy w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej jako nauczyciela języka hiszpańskiego lub włoskiego – po ukończeniu dodatkowej specjalizacji dydaktycznej z zakresu drugiego języka romańskiego (hiszpański/włoski)

  Absolwenci mogą pracować jako dziennikarz, krytyk, tłumacz, asystent biurowy, urzędnik, mediator kulturowy, nauczyciel, tłumacz, metodyk, przedstawiciel handlowy itd.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia romańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język francuski

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia romańska jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA OD PODSTAW Stopień: I REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • pracy we wszelkich zawodach, w których istotne są kompetencje językowe i filologiczne, w szczególności znajomość języków obcych (w odmianie ogólnej i specjalistycznej), a także uprawnienia dydaktyczne
  • pracy w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej jako nauczyciel języka francuskiego – po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej
  • pracy w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej jako nauczyciela języka hiszpańskiego lub włoskiego – po ukończeniu dodatkowej specjalizacji dydaktycznej z zakresu drugiego języka romańskiego (hiszpański/włoski)

  Absolwenci mogą pracować jako dziennikarz, krytyk, tłumacz, asystent biurowy, urzędnik, mediator kulturowy, nauczyciel, tłumacz, metodyk, przedstawiciel handlowy itd.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia romańska od podstaw brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   

 • FILOLOGIA SŁOWIAŃSKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • pracy nauczyciela języka rosyjskiego w szkole podstawowej po ukończeniu specjalności nauczycielskiej

  W ofercie studiów znajdują się dwie specjalności językowe: rosyjska lub ukraińska,w ramach których studenci realizują specjalizację zawodową biznesową lub medialną:

  Specjalizacja biznesowa ułatwia podjęcie pracy w przedsiębiorstwach, w obsłudze ruchu turystycznego z Europą Wschodnią, w służbie celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej, w firmach spedycyjnych oraz w instytucjach wymiany kulturalnej.

  Specjalizacja medialna ma na celu przygotowanie studentów do pracy w mediach i instytucjach kultury, organizujących cykliczne polsko-ukraińskie przedsięwzięcia kulturalne w naszym regionie i na Ukrainie.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Filologia słowiańska brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Filologia słowiańska jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • HISPANISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • zdobywania odpowiednich kwalifikacji potrzebnych do kontynuacji studiów bądź podjęcia pracy w instytucjach społeczno-kulturalnych, w mediach czy administracji związanych z językiem i kulturą świata hiszpańskiego;
  • pracy m.in. w: wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, sektorze turystyki i usług wymagających dobrej znajomości języka hiszpańskiego, przedsiębiorstwach hiszpańskich, hiszpańsko-polskich oraz polskich, których działalność dotyczy szczególnie rynków hiszpańskojęzycznych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej prowadzących współpracę z zagranicą.

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie hispanistyki uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. filologii romańskiej, filologii hiszpańskiej lub iberyjskiej, oraz na historii i kierunkach pokrewnych)

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Hispanistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, język polski, język obcy nowożytny, informatyka, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia umożliwiają:

  • zdobycie podstawowej wiedzy historycznej z poszczególnych epok, podstaw warsztatu badawczego oraz szereg umiejętności, potrzebnych do prowadzenia samodzielnych badań naukowych i pisania prac historycznych

  Studia w zakresie historii obejmują dwie specjalności zawodowe do wyboru:

  – nauczycielska: przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela historii

  – archiwistyka i zarządzanie dokumentacją: przygotowanie do wykonywania zawodu archiwista, archiwista dokumentów elektronicznych, archiwista zakładowy, specjalista zarządzania dokumentacją

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Specjalność nauczycielska
  • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Specjalność nauczycielska
  • Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, język obcy nowożytny, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • HISTORIA SZTUKI Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • podjęcia specjalistycznej pracy jako historyk sztuki, muzealnik, animator kultury w galeriach, muzeach, ośrodkach kultury, szkołach (szczególnie szkołach plastycznych), firmach zajmujących się działalnością kulturową i artystyczną, firmach i zakładach inwentaryzacji oraz ochrony zabytków

  Absolwent zdobywa podstawową wiedzę w zakresie kultury ludów pierwotnych, sztuki starożytnej basenu Morza Śródziemnego, sztuki średniowiecznej, nowożytnej, nowoczesnej, ponowoczesnej i aktualnej; obejmuje sztukę powszechną (przede wszystkim europejską) i polską.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Historia sztuki brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Historia lub historia sztuki lub geografia lub wiedza o społeczeństwie lub język łaciński i kultura antyczna
  • Język polski
  • Język obcy nowożytny 

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Historia sztuki jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • HUMANISTYKA CYFROWA Stopień: II REKRUTACJA

  Podczas studiów studenci wykształcą umiejętności badania, analizowania, gromadzenia i przetwarzania zasobów wirtualnej rzeczywistości. Na program studiów składają się przedmioty stricte humanistyczne, kształtujące komunikacyjne, społeczne, psychologiczne predyspozycje kandydatów oraz techniczne, dające wiele nowych możliwości. Studenci poznają tajniki pozycjonowania treści pod wyszukiwarki internetowe. Wiedzą jak sprzedawać i promować zasoby internetowe. Studenci znają też podstawowe różnice pomiędzy standardowymi, klasycznymi tekstami literackimi i publicystycznymi a ich internetowymi odpowiednikami. Duża część zajęć prowadzona jest w pracowniach komputerowych.

  Studia przygotowują do:

  • potrzeb nowoczesnego rynku pracy, kształcąc zarówno w zakresie kompetencji humanistycznych jak i zaawansowanej znajomości technologii cyfrowych
  • funkcjonowania w świecie cyfrowym, w którym Absolwent, profesjonalnie wprowadza i rozpoznaje zasady komunikacji społecznej, potrafi pracować w zespole, zna prawo autorskie, pracę       z różnymi typami mediów, a także warunki gwarantujące bezpieczeństwo w sieci i reguły (info)etyki
  • wykonywania zawodów: redaktor portali internetowych, redaktor czasopism, redaktor wydawnictw naukowych i komercyjnych, adiustator, copywriter, twórca stron internetowych, grafik, animator kultury, pracownik agencji reklamowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Humanistyka cyfrowa jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

 • ITALIANISTYKA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • podjęcia pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, w sektorze turystyki i usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury włoskiej. Będzie poszukiwanym kandydatem na stanowiska pracy w przedsiębiorstwach włoskich, włosko-polskich oraz polskich, których działalność dotyczy szczególnie rynków włoskojęzycznych oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej prowadzących współpracę z zagranicą;
  •  zdobycia kompetencji językowych i komunikacyjnych z języka włoskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
  •  zdobycia umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym polskim i włoskim z zakresu dyscyplin wykładanych podczas studiów: językoznawstwa, literatury, historii oraz języka ekonomii i finansów, prawa, turystyki, administracji, gastronomii i hotelarstwa;
  •  zdobycia szerokiej wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze Włoch i krajów, w których używa się języka włoskiego, oraz wykorzystania jej w pracy zawodowej i w życiu codziennym.

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Italianistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język obcy nowożytny
  • Język polski

  Dowiedz się więcej

 • KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KULTUROWA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  • wykonywanie zawodów animujących i promujących turystykę, prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej, biurach podróży, agencjach turystycznych oraz w muzeach, skansenach, fundacjach i stowarzyszeniach
  • praktycznej umiejętności, promocji i sprzedaży produktu turystycznego z bogatą wiedzą na temat historii, geografii, polityki i innych elementów krajoznawstwa

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie krajoznawstwa i turystyki kulturowej uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku turystyka kulturowa)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Krajoznawstwo i turystyka kulturowa brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Dwa przedmioty do wyboru spośród: język polski, język obcy nowożytny, geografia, historia, historia sztuki, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Dowiedz się więcej

 • LINGWISTYKA STOSOWANA Stopień: I REKRUTACJA

  Studia przygotowują do podjęcia pracy w charakterze:

  • tłumacza pisemnego i ustnego w ramach trzech języków: polskiego, angielskiego oraz rosyjskiego / ukraińskiego
  • konsultanta ds. komunikacji biznesowej miedzy partnerami z UE i Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz Kazachstanu
  • specjalisty w firmach spedycyjnych oraz jednostkach służby celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej
  • asystenta w firmie międzynarodowej
  • opiekuna językowego delegacji zagranicznych
  • koordynatora rekrutacji pracowników z Europy Wschodniej
  • redaktora tekstów obcojęzycznych
  • innych zawodach, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość przynajmniej dwóch języków obcych

  W ofercie studiów znajdują się 2 specjalizacje językowe:

  • JĘZYK ANGIELSKI i JĘZYK ROSYJSKI
  • JĘZYK ANGIELSKI i JĘZYK UKRAIŃSKI

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Lingwistyka stosowana brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Język obcy nowożytny

  Dowiedz się więcej

 • MUZYKOLOGIA Stopień: I II REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  •  pracy w zawodzie: muzykologa-badacza kultury muzycznej, dziennikarza muzycznego, eksperta w dziedzinie budowy instrumentów muzycznych, bibliotekarza muzycznego, edytora wydawnictw muzycznych i muzykologicznych, pedagoga muzycznego, muzyka kościelnego, tj. dyrygenta chórów, kantora, organisty, animatora życia muzycznego

  Możliwość zdobycia następujących specjalizacji:

  – krytyka i dziennikarstwo muzyczne

  – muzyka liturgiczna

  Studenci mogą także realizować specjalizację nauczycielską.

  Zgodnie z Normami ogólnymi dotyczącymi muzyków kościelnych posługujących w diecezjach Kościoła Katolickiego w Polsce zatwierdzonymi przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski 11 V 2009 roku, absolwent muzykologii z ukończoną specjalizacją muzyka kościelna uzyskuje po ukończeniu studiów licencjackich kwalifikacje muzyka kościelnego II kategorii.

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie muzykologii uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku muzykologia)

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutacyjneSpecjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Krytyka i publicystyka muzyczna
  • Muzyka kościelna

   


  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Muzykologia brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Historia, historia sztuki lub matematyka

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Muzykologia jest konkurs ocen na dyplomie oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

   

  Dowiedz się więcej

 • TURYSTYKA KULTUROWA Stopień: II REKRUTACJA

  Studia przygotowują do:

  •  wykonywania zawodów animujących i promujących turystykę:
   • pilot wycieczek
   • przewodnik turystyczny
   • animator czasu wolnego
   • stewardesa
   • specjalista obsługi klienta linii lotniczych
   • specjalista geoinformacji

  Program studiów uwzględnia podstawowe szkolenia ogólne dla kandydatów na przewodników turystycznych.

  Możliwość zdobycia następujących specjalizacji:

  – zarządzania i promocji w ruchu turystycznym

  – geoinformacji

  Czytaj dalejZwiń

  Wymagania rekrutaycjne

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Turystyka kulturowa jest konkurs ocen na dyplomie.

   

   

  Dowiedz się więcej

Opinie (2)

goodin Ocena

Na romańskiej nauczyli mnie mówić po francusku. Kompetentnie, rzetelnie i krok po kroku. Wysoko wykwalifikowana kadra zapewnia odpowiedni poziom kształcenia na każdym przedmiocie. Ponadto atmosfera uczelni jest wspaniała. Mam tylko dobre wspomnienia związane z KULem. Każdemu polecam!

lbn Ocena

Na KULu jak już to krajoznawstwo i turystyka kulturowa a nie historyczna. Błąd!