• EDYTORSTWO

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów edytorstwo

  Studia przygotowują do: edycji dzieł literackich, książek, biuletynów, broszur, dokumentów naukowych, czasopism czy pracy w wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu.

  Studenci studiów edytorskich nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu: historii edytorstwa, tekstologii, edycji, składu komputerowego, a także organizacji pracy wydawniczej i marketingu książki.

  Zdobyte kwalifikacje przygotowują do wykonywania zawodów:

  • redaktor czasopism, wydawnictw naukowych i komercyjnych
  • adiustator
  • redaktor portali internetowych
  • grafik
  • animator kultury
  • broker edukacyjny
  • pracownik agencji reklamowych/twórca stron internetowych/copywriter

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski oraz 2 przedmioty do wyboru z: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • FILOLOGIA ANGIELSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne, niestacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne niestacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister licencjat magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów filologia angielska

  Studia przygotowują do:

  Podjęcia pracy w zawodach wymagających dobrej znajomości języka angielskiego jako niezbędnego narzędzia w codziennym profesjonalnym funkcjonowaniu, np. w korporacjach, instytucjach kulturalno-oświatowych, fundacjach o zasięgu międzynarodowym, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury.

  Możliwa jest również praca w branży IT w tzw. linguistic departments jako specjalista od języków obcych i tłumacz lub podjęcie własnej działalności gospodarczej (np. szkoła językowa, tłumacz). Po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia i uprawnień możliwe jest podjęcie pracy jako tłumacz przysięgły, symultaniczny, konsekutywny.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Nauczycielska

  Studia II stopnia niestacjonarne

  • Nauczycielska

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język angielski, język polski.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA GERMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów filologia germańska

  Studia przygotowują do:

  • podjęcia pracy w biurach tłumaczeń niemieckojęzycznych, wydawnictwach, redakcjach, środkach masowego przekazu, turystyce, placówkach i organizacjach kulturalnych, międzynarodowych firmach i korporacjach o zróżnicowanym profilu ukierunkowanych na kontakty z partnerami i klientami niemieckojęzycznymi oraz anglojęzycznymi
  • pracy nauczyciela w szkołach na wszystkich poziomach edukacyjnych

  Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

  • kontynuowania nauki w szkole doktorskiej;
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych związanych z pogłębianiem kompetencji językowych, w zakresie nauczania języka niemieckiego oraz specjalistycznych studiów kształcących tłumaczy;
  • specjalizacja nauczycielska nadaje uprawnienia do nauczania języka niemieckiego w szkole

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA KLASYCZNA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów filologia klasyczna

  Studia przygotowują do:

  • podjęcia pracy w profesjach, gdzie istotną rolę odgrywa znajomość języków klasycznych oraz wykształcenie humanistyczne takich jak: archiwista, bibliotekarz, redaktor, pracownik wydawnictwa, środków przekazu i instytucji, gdzie potrzebne jest wykształcenie humanistyczne, referent w wydziałach kultury w administracji, obsługa ruchu turystycznego

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie: konkursu ocen z języka klasycznego na dyplomie lub świadectwie ukończenia szkoły średniej, lub wypisie z indeksu.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA NIDERLANDZKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów filologia niderlandzka

  Studia przygotowują do:

  • podjęcia pracy w placówkach oświatowych, kulturalnych, turystyce i sektorze usług wymagających dobrej znajomości języka niderlandzkiego oraz w wydawnictwach, czasopismach, mediach elektronicznych, biurach tłumaczeń, w korporacjach o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym, w szkołach językowych, itp.
  • zdobycia kompetencji/umiejętności praktycznych poszukiwanych na rynku pracy (znajomość języka niderlandzkiego, umiejętności badawcze, umiejętność pracy z tekstem, efektywnego wyszukiwania i analizowania informacji, umiejętność wykorzystywania komunikatorów sieciowych np. Skype, jak i zdalnego studiowania w trybie e-learning, umiejętność tworzenia ogólnych prac pisemnych w języku niderlandzkim jak i prac naukowych, umiejętność wystąpienia ustnego w j. niderlandzkim z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. W zakresie kompetencji społecznych: zdolność pracy w grupie, umiejętność organizowania wydarzeń naukowych/kulturalnych).

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA POLSKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów filologia polska

  Studia przygotowują do:

  • pracy w zawodach wymagających specjalistycznej wiedzy i kompetencji w zakresie literatury i kultury polskiej oraz profesjonalnego posługiwania się językiem polskim, na przykład w redakcjach czasopism i redakcjach wydawnictw
  • zawodu nauczyciela języka polskiego przy kontynuacji studiów w zakresie filologii polskiej II stopnia i po ukończeniu specjalizacji nauczycielskiej na studiach II stopnia
  • zawodu krytyka literackiego i teatralnego, animatora kultury, pracownika  instytucji kultury, mediów, organizacji pozarządowych w sektorze kultury po ukończeniu specjalizacji Krytyka literacka i artystyczna
  • pracy w teatrach (dyrekcje, działy literackie, archiwa, działy promocji), w szkołach (kierowanie kołami zainteresowań), w instytucjach kultury (muzea, centra kultury), w mediach (dziennikarstwo i publicystyka kulturalna w prasie, radiu, internecie), w organizacjach pozarządowych, w niezawodowym ruchu teatralnym (animatorzy i instruktorzy), w instytucjach zajmujących się współczesną kulturą audiowizualną oraz w ośrodkach specjalizujących się w organizacji widowisk po ukończeniu specjalizacji teatralno-filmowej*

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski oraz 2 przedmioty do wyboru z: filozofia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • FILOLOGIA ROMAŃSKA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów filologia romańska

  Studia przygotowują do:

  • pracy we wszelkich zawodach, w których istotne są kompetencje językowe i filologiczne, w szczególności znajomość języka francuskiego oraz hiszpańskiego lub włoskiego (w odmianie ogólnej i specjalistycznej), a także, w ramach specjalizacji nauczycielskiej, pozwalają uzyskać uprawnienia dydaktyczne

  Absolwenci mogą pracować w instytucjach państwowych i prywatnych o charakterze edukacyjnym, administracji publicznej, w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, turystyce i sektorze usług wymagających od pracownika biegłej znajomości języka francuskiego oraz problematyki społeczno-kulturowej  strefy francuskojęzycznej.

  Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

  • pracy we wszelkich typach szkół jako nauczyciel języka francuskiego – po ukończeniu odpowiedniej specjalizacji nauczycielskiej
  • ubiegania się o przyjęcie do szkoły doktorskiej

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • GERMANISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów germanistyka

  Studia przygotowują do:

  • podjęcia pracy w szkołach językowych, biurach tłumaczeń niemieckojęzycznych, biurach firm o zróżnicowanym profilu turystyce, redakcjach, środkach masowego przekazu, placówkach i organizacjach kulturalnych, w ramach samozatrudnienia jako tłumacz i lektor języka niemieckiego
  • pracy nauczyciela w szkołach po kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia i ukończeniu w ich ramach specjalizacji nauczycielskiej
  • zdobycia umiejętności praktycznych poszukiwanych na rynku pracy (płynna komunikacja w języku niemieckim i angielskim)

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • HISPANISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów hispanistyka

  Studia przygotowują do:

  • zdobywania odpowiednich kwalifikacji potrzebnych do kontynuacji studiów bądź podjęcia pracy w instytucjach społeczno-kulturalnych, w mediach czy administracji związanych z językiem i kulturą świata hiszpańskiego;
  • pracy m.in. w: wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, sektorze turystyki i usług wymagających dobrej znajomości języka hiszpańskiego, przedsiębiorstwach hiszpańskich, hiszpańsko-polskich oraz polskich, których działalność dotyczy szczególnie rynków hiszpańskojęzycznych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej prowadzących współpracę z zagranicą;
  • zdobycia kompetencji niezbędnych do uzyskania specjalistycznych certyfikatów językowych sygnowanych przez madrycką Izbę Przemysłowo-Handlową (certyfikaty z języka hiszpańskiego w biznesie oraz turystyce i hotelarstwie)

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów historia

  Studia przygotowują do:

  • w zależności od wybranej i ukończonej przez Absolwenta specjalizacji zawodowej studia przygotowują do podjęcia pracy jako animator kultury, zwłaszcza o profilu historycznym, w różnych instytucjach kulturalnych (specjalizacja „Animacja kultury regionalnej i lokalnej), natomiast ukończenie specjalizacji archiwalnej I stopnia otwiera przed Absolwentem możliwość podjęcia pracy w archiwach państwowych, prywatnych oraz w instytucjach administracji publicznej i samorządowej.
  • Szeroka wiedza z zakresu historii Polski i historii powszechnej oraz liczne zajęcia z bogatej oferty edukacyjnej realizowanej na zajęciach ogólnouniwersyteckich, specjalistycznych i fakultatywnych z szerokiej palety dyscyplin humanistycznych wyposażają Absolwenta w szeroką wiedzę humanistyczną i cenione na rynku pracy kompetencje związane z ogólnym wykształceniem humanistycznym, wskazanych m.in. na liście „kompetencji przyszłości”, opracowywanej przez Światowe Forum Ekonomiczne, wśród których na czele znajdują się właściwe humanistom kompetencje miękkie: krytyczne myślenie, kreatywność, umiejętność analitycznego myślenia, współpraca z innymi, inteligencja emocjonalna, wnioskowanie, umiejętność planowania pracy, znajomość kontekstu kulturowego.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HISTORIA SZTUKI

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów historia sztuki

  Studia przygotowują do:

  • podjęcia pracy w zawodach: historyk sztuki, muzealnik, animator kultury w takich miejscach jak muzea, galerie sztuki, ośrodki kultury, instytucje zajmujące się ochroną i inwentaryzacją zabytków

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • HUMANISTYKA CYFROWA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów humanistyka cyfrowa

  Podczas studiów studenci wykształcą umiejętności badania, analizowania, gromadzenia i przetwarzania zasobów wirtualnej rzeczywistości. Na program studiów składają się przedmioty stricte humanistyczne, kształtujące komunikacyjne i społeczne predyspozycje kandydatów oraz umiejętności techniczne, dające wiele nowych możliwości.

  W ciągu dwóch lat każdy Student obligatoryjnie realizuje jedną ze specjalności: kulturową lub edytorstwa cyfrowego. Składają się one z zajęć ogólnych i specjalistycznych pozwalających nabyć konkretne umiejętności m.in. obsługa programu Adobe Photoshop, InDesing, tworzenie stron www.

  Studenci poznają tajniki pozycjonowania treści pod wyszukiwarki internetowe. Przygotowują się do pracy edytora cyfrowego. Poznają podstawy mechanizmu rynkowego w przestrzeni kulturalnej jak również konwertowanie e-booków. Studenci poznają też podstawowe różnice pomiędzy standardowymi, klasycznymi tekstami literackimi i publicystycznymi a ich internetowymi odpowiednikami. Umiejętności te są kształtowane dzięki licznym zajęciom mającym charakter warsztatowy.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ITALIANISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów italianistyka

  Studia przygotowują do:

  • podjęcia pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, w sektorze turystyki i usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury włoskiej. Będzie poszukiwanym kandydatem na stanowiska pracy w przedsiębiorstwach włoskich, włosko-polskich oraz polskich, których działalność dotyczy szczególnie rynków włoskojęzycznych oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej prowadzących współpracę z zagranicą;
  •  zdobycia kompetencji językowych i komunikacyjnych z języka włoskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
  •  zdobycia umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym polskim i włoskim z zakresu dyscyplin wykładanych podczas studiów: językoznawstwa, literatury, historii oraz języka ekonomii i finansów, prawa, turystyki, administracji, gastronomii i hotelarstwa;
  •  zdobycia szerokiej wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze Włoch i krajów, w których używa się języka włoskiego, oraz wykorzystania jej w pracy zawodowej i w życiu codziennym.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ITALIANISTYKA - STUDIA ONLINE

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: online
  Pokaż więcej

  forma studiów: online
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów italianistyka - studia online

  Studia przygotowują do:

  • podjęcia pracy w wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu, w sektorze turystyki i usług wymagających dobrej znajomości języka i kultury włoskiej. Będzie poszukiwanym kandydatem na stanowiska pracy w przedsiębiorstwach włoskich, włosko-polskich oraz polskich, których działalność dotyczy szczególnie rynków włoskojęzycznych oraz w jednostkach administracji państwowej i samorządowej prowadzących współpracę z zagranicą;
  • zdobycia kompetencji językowych i komunikacyjnych z języka włoskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy;
  • zdobycia umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym polskim i włoskim z zakresu dyscyplin wykładanych podczas studiów: językoznawstwa, literatury, historii oraz języka ekonomii i finansów, prawa, turystyki, administracji, gastronomii i hotelarstwa;
  • zdobycia szerokiej wiedzy o języku, literaturze, historii i kulturze Włoch i krajów, w których używa się języka włoskiego, oraz wykorzystania jej w pracy zawodowej i w życiu codziennym;
  • zdobycia kompetencji językowych i komunikacyjnych z języka francuskiego na poziomie biegłości B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • KRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA KULTUROWA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów krajoznawstwo i turystyka kulturowa

  Studia przygotowują do:

  • wykonywania zawodów animujących i promujących turystykę, prowadzenia własnej działalności gospodarczej w branży turystycznej, biurach podróży, agencjach turystycznych oraz w muzeach, skansenach, fundacjach i stowarzyszeniach
  • Ponadto studenci zdobywają kompetencje pozwalają na łączenie praktycznych umiejętności, promocji i sprzedaży produktu turystycznego z bogatą wiedzą na temat historii, geografii, polityki i innych elementów krajoznawstwa.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  1 przedmiot do wyboru z: geografia, historia, historia sztuki, język obcy nowożytny, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • LINGWISTYKA STOSOWANA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów lingwistyka stosowana

  Studia przygotowują do podjęcia pracy w charakterze:

  • tłumacza pisemnego i ustnego w ramach trzech języków: polskiego, angielskiego oraz rosyjskiego / ukraińskiego
  • konsultanta ds. komunikacji biznesowej miedzy partnerami z UE i Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz Kazachstanu
  • specjalisty w firmach spedycyjnych oraz jednostkach służby celnej na wschodniej granicy Unii Europejskiej
  • asystenta w firmie międzynarodowej
  • opiekuna językowego delegacji zagranicznych
  • koordynatora rekrutacji pracowników z Europy Wschodniej
  • redaktora tekstów obcojęzycznych
  • innych zawodach, w których wymagana jest bardzo dobra znajomość przynajmniej dwóch języków obcych

  W ofercie studiów znajdują się 2 specjalizacje językowe:

  • JĘZYK ANGIELSKI i JĘZYK ROSYJSKI
  • JĘZYK ANGIELSKI i JĘZYK UKRAIŃSKI

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia II stopnia stacjonarne

  • Język angielski z językiem rosyjskim
  • Język angielski z językiem ukraińskim

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • MUZYKOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów muzykologia

  Studia przygotowują do:

  pracy w zawodzie muzykologa – badacza kultury muzycznej, etnomuzykologa, dziennikarza muzycznego, krytyka muzycznego i prelegenta, eksperta w dziedzinie budowy i konserwacji organów, edytora wydawnictw muzycznych i muzykologicznych, pedagoga muzycznego, muzyka kościelnego, tj. dyrygenta chóru, kantora, organisty, animatora życia muzycznego.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne Specjalności

  Studia I stopnia stacjonarne

  • Krytyka i publicystyka muzyczna
  • Muzyka kościelna

  STUDIA I STOPNIA

  Kandydaci z nową maturą – punktowany wynik z następujących przedmiotów: język polski (30 % wyniku końcowego), matematyka, lub historia, lub biologia, lub WOS, lub geografia, lub język łaciński i kultura antyczna, lub historia sztuki, lub historia muzyki, lub filozofia – do wyboru (30 % wyniku końcowego). Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik. Egzamin (40 % wyniku końcowego) – sprawdzian uzdolnień muzycznych w zakresie poczucia rytmu oraz predyspozycji słuchowych.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • ROMANISTYKA

  Rekrutacja

  stopień: (I) czas trwania: 3 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia
  czas trwania: 3 lata
  tytuł zawodowy: licencjat

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów romanistyka

  Studia przygotowują do:

  • pracy jako tłumacz, wydawca, asystent biurowy, urzędnik, przedstawiciel handlowy, mediator kulturowy itd.

  Tytuł zawodowy licencjata uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunku filologia romańska)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język polski, język obcy nowożytny.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 • SINOLOGIA

  Rekrutacja

  stopień: (I) (II) czas trwania: 3 lata • 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: I stopnia II stopnia
  czas trwania: 3 lata 2 lata
  tytuł zawodowy: licencjat magister

  Studia przygotowują do:

  • pracy w zawodach:

  – tłumacz (tłumaczenia ustne i pisemne)

  – lektor języka chińskiego

  – handlowiec

  • pracy w firmach handlowych i przedsiębiorstwach inwestycyjnych działających w obszarze relacji polsko-chińskich, w firmach tłumaczeniowych oraz w instytucjach państwowych, wydawnictwach i redakcjach

  Absolwent będzie posiadał ogólne wykształcenie humanistyczne oraz praktyczną umiejętność posługiwania się rzadkim na polskim rynku językiem chińskim.

  Tytuł zawodowy licencjata w zakresie sinologii uprawnia do:

  • ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia (m.in. na kierunek filologia – sinologia)
  • kontynuowania nauki na studiach podyplomowych

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA I STOPNIA

  Wymagane przedmioty:
  język angielski, język polski.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

  Sprawdź
  przeliczniki punktów Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

 • TURYSTYKA KULTUROWA

  Rekrutacja

  stopień: (II) czas trwania: 2 lata
  tryb: stacjonarne
  Pokaż więcej

  forma studiów: stacjonarne
  poziom studiów: II stopnia
  czas trwania: 2 lata
  tytuł zawodowy: magister

  Studia w Lublinie - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - kierunek studiów turystyka kulturowa

  Studia przygotowują do:

  • pracy w charakterze organizatora, przewodnika i promotora turystycznego.

  Absolwent tego kierunku studiów znajdzie zatrudnienie w przedsiębiorstwach, agencjach krajowych i zagranicznych, działających na polskim rynku usług turystycznych, specjalizujących się w organizowaniu działalności turystyczno-krajoznawczej na terenie Polski, jak i za granicą.

  Uzyska także umiejętności i wiedzę niezbędne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także do pracy w biurach podróży, ośrodkach turystyczno-rekreacyjnych, centrach doradztwa, organizacjach społecznych, organach samorządowych.

  Tytuł zawodowy magistra uprawnia do:

  • kontynuowania kształcenia w szkole doktorskiej przede wszystkim w zakresie geografii, historii, kulturoznawstwa i historii sztuki.

  Wyświetl więcejZwiń

  Wymagania rekrutacyjne

  STUDIA II STOPNIA

  Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

  Informacje mogą ulec zmianie, szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji znajdziesz TUTAJ

Informacje mają charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
Wszelkie prezentowane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz nie są wiążące i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Otouczelnie.pl zastrzega sobie prawo do zmian i pomyłek. Wszelkie prezentowane informacje są aktualne na dzień publikacji.

Opinie (2)

goodin Ocena odpowiedz

Na romańskiej nauczyli mnie mówić po francusku. Kompetentnie, rzetelnie i krok po kroku. Wysoko wykwalifikowana kadra zapewnia odpowiedni poziom kształcenia na każdym przedmiocie. Ponadto atmosfera uczelni jest wspaniała. Mam tylko dobre wspomnienia związane z KULem. Każdemu polecam!

lbn Ocena odpowiedz

Na KULu jak już to krajoznawstwo i turystyka kulturowa a nie historyczna. Błąd!