ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 349; 22 826 36 83

fax. 22 826 36 83

e-mail: dziekanat.orient(at)uw.edu.pl, orient(at)uw.edu.pl

http://www.orient.uw.edu.pl

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

00-927 Warszawa

tel. 22 55 20 349; 22 826 36 83

fax. 22 826 36 83

e-mail: dziekanat.orient(at)uw.edu.pl, orient(at)uw.edu.pl

http://www.orient.uw.edu.pl

 • KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA Stopień: II REKRUTACJA

  Koncepcja kształcenia na kierunku „Komunikacja międzykulturowa” zakłada zdobycie przez studenta wiedzy na temat teorii dotyczących kultur i komunikacji, a także wiedzy na temat wybranych aspektów konkretnych kultur. Istotą realizacji tego programu studiów jest szerokie przedstawienie zagadnienia dialogu międzykulturowego, zależności pomiędzy kulturami oraz zachodzących pomiędzy nimi procesów. Studia przygotowują studenta do połączenia wiedzy i praktyki w pracy na rzecz uświadamiania i nauczania innych sposobu rozwiązania problemów wynikających z różnic kulturowych.

  Program studiów kierunku komunikacja międzykulturowa reprezentuje humanistykę o mocno interdyscyplinarnym charakterze. Mimo, że dominującą dyscypliną reprezentowaną przez oferowane w programie studiów zajęcia jest nauka o kulturze i religii, to znalazły się w nim również zajęcia przyporządkowane innym dyscyplinom nauk humanistycznych, tj. literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia czy filozofia.

  Wymagania rekrutacyjne

   

   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Komunikacja międzykulturowa jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej, ocena na dyplomie oraz średnia z całego okresut studiów.

  Dowiedz się więcej

 • ORIENTALISTYKA Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Orientalistyka
  To jedyne miejsce w Polsce oraz jedno z niewielu na świecie, gdzie można nauczyć się języka bengalskiego i tamilskiego. Orientaliści z UW zajmują się też Afryką, bo na wydziale prowadzone są też zajęcia z suahili czy języka amharskiego.
  Choć formalnie Instytut Orientalistyczny w wydział przekształcił się w 2005 roku, to początki orientalistyki na UW sięgają 1932 roku. Na orientalistyce zajęcia najczęściej prowadzone są w kameralnych grupach, liczących do 15 osób. Studia przyciągają co roku wielu chętnych. Kandydaci są szczególnie zainteresowani japonistyką i sinologią, które od lat znajdują się w czołówce najpopularniejszych kierunków pod względem rywalizacji o jedno miejsce.
  Na kierunku orientalistyka na studiach pierwszego stopnia do wyboru jest w tym roku osiem specjalizacji. W zależności od obszaru, którego dotyczą studia, słuchacze uczą się nie tylko języka, niezbędnego do poznania kultury danego regionu, zgłębiają również literaturę, historię, filozofię i poznają zagadnienia społeczno-kulturowe.
  Na Wydziale Orientalistycznym działa Studium Europy Wschodniej, które prowadzi studia dla osób zainteresowanych kulturą, historią i gospodarką krajów Europy Wschodniej, Środkowej, Rosji czy Bałkanów. Odbywają się też zajęcia z podstaw nauki o państwie i prawie, zagadnień socjologicznych, demograficznych czy politologicznych. Na studiach wschodnich można też nauczyć się praktycznego języka rosyjskiego. Studia można kontynuować na poziomie magisterskim, gdzie do wyboru jest sześć specjalizacji: Europa Wschodnia, Rosja, Azja Środkowa, Kaukaz Europa Środkowa oraz Bałkany.
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Orientalistyka brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy (do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski)
  • Język obcy (do wyboru z:  j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. hiszpański, j. włoski, j. rosyjski)

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Orientalistyka jest średnia ocen z całego toku studiów I stopnia oraz ocena z dyplomu studiów I stopnia.

   

  Dowiedz się więcej

   

 • STUDIA WSCHODNIE Stopień: I II REKRUTACJA

  Uczelnie Warszawa - kierunek Studia Wschodnie
  STUDIA I STOPNIA:
  Absolwent studiów I stopnia kierunku studia wschodnie uzyskując tytuł zawodowy licencjata, będzie posiadał:
  • elementarną wiedzę ogólną z zakresu nauk społecznych i politycznych, prawa i ekonomii, ukierunkowaną na obszary i społeczeństwa w zakresie przedmiotowego obszaru studiów (Europa Wschodnia, Europa Środkowa, Bałkany, Rosja, Kaukaz, Azja Środkowa)
  • wiedzę o kulturze pozwalającą na interpretację współczesnych zjawisk i procesów społecznych, politycznych i kulturowych
  • podstawową wiedzę o historii literatury i sztuki w zakresie przedmiotowego obszaru studiów
  • wiedzę o społeczeństwach regionu, ich stratyfikacji i funkcjonowaniu
  • wiedzę na temat lokalnych stosunków politycznych i gospodarczych
  • wiedzę o specyfice narodowościowej i wyznaniowej regionu oraz wiedzę o genezie i istocie konfliktów narodowościowych i etnicznych
  • wiedzę o stosunkach Wschód – Zachód oraz o pozycji Polski w tych relacjach
  • wiedzę na temat kluczowych wydarzeń historycznych w regionie i historycznego kontekstu współczesnych zjawisk politycznych

  STUDIA II STOPNIA:

  Absolwent studiów II stopnia kierunku studia wschodnie uzyskując tytuł zawodowy magistra, będzie posiadał:

  • rozszerzoną, interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą regionu wybranej specjalizacji (Europa Wschodnia, Rosja, Europa Środkowa, Azja Środkowa, Bałkany i Kaukaz) zwłaszcza z zakresu problematyki zróżnicowania społecznego, gospodarczego, politycznego, kulturowego i etnicznego, na tle procesów globalnych i kontynentalnych
  • wiedzę o różnorodnych mechanizmach lokalnych stosunków politycznych oraz ich wpływie na bieżącą politykę państw obszaru studiów
  • pogłębioną wiedzę na temat dziejów regionu, zróżnicowań kulturowych i narodowych oraz ich wpływu na sytuację w regionie
  • poszerzoną wiedzę na temat aktualnych wydarzeń w regionie, rozeznanie w sytuacji politycznej i gospodarczej regionu
  • pogłębioną znajomość relacji politycznych i kulturalnych między Polską a krajami regionu
  • wiedzę na temat protokołu i praktyki dyplomatycznej, zna podstawowe elementy prawa konsularnego i dyplomatycznego
  • znajomość zagadnień z zakresu bezpieczeństwa międzynarodowego i współpracy wojskowej poszczególnych państw regionu, znajomość polityki bezpieczeństwa NATO i UE, ma wiedzę na temat udziału Polski w systemie bezpieczeństwa międzynarodowego i we współpracy wojskowej
  Wymagania rekrutacyjne

   

  Studia I stopnia

   

  W procesie rekrutacji na studia I stopnia na kierunku Studia wschodnie brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  • Język polski
  • Matematyka
  • Język obcy (do wyboru z: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki, j. rosyjski, j. hiszpański, j. włoski, j. portugalski, j. szwedzki, j. słowacki)
  • Jeden z przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, filozofia, historia sztuki, j. białoruski, j.  łemkowski, j. litewski, j. ukraiński

  Dowiedz się więcej

   


   


  Studia II stopnia

   

  Podstawą kwalifikacji na studia II stopnia na kierunku Studia wschodnie jest rozmowa kwalifikacyjna oraz ocena na dyplomie.

  Dowiedz się więcej

   

Opinie (17)

indiiiii Ocena

jestem po indologii, w dużej mierze to czas stracony

robert Ocena

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to aktywny okres. Trzeba się uczyć, ale jest to przyjemna nauka, której efekty każdy z nas niedługo zobaczy.

zuza Ocena

Studia na Uniwersytecie Warszawskim to okno na świat. Świat wypełniony wiedzą i ciekawymi ludźmi. Studia powinny być pewną przygodą. Na UW tak dokładnie jest

patryk Ocena

Jeśli chce się studiować ciekawy kierunek i zdobywanie wiedzy ma sprawiać dużą frajdę i przyjemność, to trzeba wybrać Uniwersytet Warszawski.

paweł Ocena

Studia na Uniwersytecie Warszawskim można porównać to ciekawej wycieczki. Studiując Japonistykę, poprzez interesujące zajęcia, masz okazje przenieść się do kraju kwitnącej wiśni i bardzo dużo się o nim dowiedzieć. To pierwszy i jakże ważny krok do prawdziwej podróży.

honorata Ocena

Uniwersytet Warszawski to miejsce, w którym spotykają się ciekawi ludzie, pełni zaangażowania w to co robią i o czym marzą. To fajne miejsce. Miejsce dla każdego, kto chce coś osiągnąć.

wiktoria Ocena

Teraz jestem na trzecim roku studiów. Gdybym miała raz jeszcze przystępować do procesu rekrutacji i wybierać uczelnię dla siebie, to ponownie wybrałabym Uniwersytet Warszawski.

sylwia Ocena

Uniwersytet Warszawski jest uczelnią, która motywuje do nauki, napędza twoją ciekawość, otwiera różne kierunki i obszary zdobywania wiedzy. To świetne miejsce.

Patryk Ocena

Jeśli chce się studiować ciekawy kierunek i zdobywanie wiedzy ma sprawiać dużą frajdę i przyjemność, to trzeba wybrać Uniwersytet Warszawski.

Artur Ocena

Uniwersytet Warszawski to najlepsza uczelnia w kraju, bo tutaj można studiować każdy kierunek, jaki się tylko wymarzy. Odnośnie edukacji i zdobywania wykształcenia, tutaj nie ma rzeczy niemożliwych

Tomek Ocena

Afryka zawsze była moim największym hobby. Chciałem tam pojechać, zobaczyć życie ludzi, odkryć kulturę, obyczaje. Teraz, dzięki studiom na Uniwersytecie Warszawskim mam możliwość dokonać tego w pewnym procencie. To przygoda, nie tylko studia.

Hebraista Ocena

Wspaniały wydział

Matt Ocena

Zaczynam sinologie i nie mogę się doczekać :3

M. Ocena

Indologia to porażka na tym wydziale

indologiczne Ocena

fakt, też jestem zawiedziona indologia. Nieciekawe i nieżyciowe przedmioty (mało), zero konkretów, nie ma normalnych materiałów do ćwiczeń jezykowych, nudno, perspektyw na przyszłość brak...

arabistyk Ocena

a ja studiuję arabistykę, polecam każdemu! coś niesamowitego! zajęcia prowadzone w sposób rzetelny, wykładowcy kompetentni!

indiolożka Ocena

studiuję indiologię, jestem zawiedziona poziomem.


NIESTACJONARNE


Studia I stopnia:

Studia II stopnia:


PODYPLOMOWE