ORIENTALISTYKA – SINOLOGIA

ORIENTALISTYKA – SINOLOGIA

Dodaj do ulubionych

ORIENTALISTYKA – SINOLOGIA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku orientalistyka – sinologia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

 
Opis kierunku

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Orientalistyka – sinologia to studia, które powstały z myślą o osobach chcących zdobyć wszechstronne wykształcenie humanistyczne. W ramach kształcenia zyskają wiedzę na temat historii, geografii i kultury Chin, a także nauczą się języka chińskiego w stopniu zaawansowanym oraz jego zastosowania podczas kontaktów zawodowych i prywatnych. W planie znajda się również treści o tematyce związanej z językoznawstwem i literaturoznawstwem, ze szczególnym uwzględnieniem literatury chińskiej.

 

Praca po studiach

Absolwenci znajdą zatrudnienie we wszystkich firmach i instytucjach,w których wymagana jest znajomość języka chińskiego. Ponadto mogą związać swoją przyszłość z instytucjami kultury, mediami i redakcjami czasopism, szkołami językowymi, a także z biurami tłumaczeniowymi, czy branżą turystyczną.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kandydaci na kierunek orientalistyka – sinologia powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymogami określonymi przez daną uczelnię wyższą. Dzięki temu zwiększą swoje na pozytywne rozpatrzenie aplikacji i dostanie się na wybrane przez siebie studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku orientalistyka – sinologia to:

 • język obcy nowożytny

 • matematyka

 • język polski.

Kandydaci na studia magisterskie powinni przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych oraz znać język chiński.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK ORIENTALISTYKA – SINOLOGIA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski

Jednostka prowadząca

Orientalistyka - sinologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

ORIENTALISTYKA – SINOLOGIA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku orientalistyka - sinologia

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Nic nie znaleziono

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ORIENTALISTYKA – SINOLOGIA?

Program nauczania na kierunku orientalistyka – sinologia realizuje zarówno zajęcia teoretyczne oraz warsztaty praktyczne, dzięki czemu studenci zyskają przygotowanie teoretyczne oraz umiejętności, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej praktyce zawodowej. Co więcej mogą ubiegać się o staż naukowy lub językowy w Chinach, na którym poznają kulturę i język chiński.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku orientalistyka – sinologia możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek orientalistyka – sinologia zdobędą wszechstronną wiedzę na temat kultury, historii oraz literatury Chin. Program nauczania zakłada również realizację zajęć z literaturoznawstwa, filozofii oraz językoznawstwa. W planie znajdą się zajęcia z gramatyki opisowej, gramatyki historycznej oraz teorii literatury.

Jednak studenci przede wszystkim skupią się na rozwijaniu zdolności językowych oraz nauce języka chińskiego w stopniu zaawansowanym oraz jego zastosowaniu w praktyce. Poza tym, dowiedzą się także, w jaki sposób dokonywać tłumaczeń tekstów literackich i użytkowych z języka chińskiego na polski oraz odwrotnie.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ORIENTALISTYKA– SINOLOGIA ?

Studia na kierunku orientalistyka – sinologia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ORIENTALISTYKA– SINOLOGIA?

Absolwenci kierunku orientalistyka – sinologia znajdą zatrudnienie na polskim i międzynarodowym rynku pracy. Przede wszystkim podejmą pracę w instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach prasowych oraz w mediach. Dobrym pomysłem będzie również związanie swojej przyszłości z biurami tłumaczeniowymi, branżą turystyczną oraz z firmami i korporacjami międzynarodowymi, gdzie absolwenci wykorzystają znajomość języka chińskiego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filologia orientalna – sinologia:

 • muzea

 • domy kultury

 • inne instytucje kultury

 • szkoły językowe

 • redakcje czasopism

 • media

 • szkoły językowe

 • firmy i korporacje międzynarodowe

 • placówki dyplomatyczne

 • własna działalność gospodarcza

 • branża turystyczna

 • biura tłumaczeniowe

 • jednostki administracji publicznej.

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU ORIENTALISTYKA – SINOLOGIA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia