Komunikacja międzykulturowa- Azja i Afryka

Komunikacja międzykulturowa- Azja i Afryka

Dodaj do ulubionych

Komunikacja międzykulturowa- Azja i Afryka studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Komunikacja międzykulturowa- Azja i Afryka to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studenci kierunku Komunikacja międzykulturowa- Azja i Afryka pozyskują wiedzę na temat teorii dotyczących kultur i komunikacji, jak również wiedzę w zakresie wybranych aspektów konkretnych kultur. Istotą kształcenia jest szerokie przedstawienie zagadnienia dialogu międzykulturowego, zależności pomiędzy kulturami oraz zachodzących pomiędzy nimi procesów.

Z otrzymanym wykształceniem absolwenci kierunku Komunikacja międzykulturowa- Azja i Afryka będą mogli podjąć pracę między innymi w dyplomacji, biznesie, służbach państwowych, edukacji, organizacjach pozarządowych, czy agendach instytucji międzynarodowych, bądź instytucjach zajmujących się prowadzeniem szkoleń.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia na kierunku Komunikacja międzykulturowa- Azja i Afryka mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, magistra, inżyniera lub równorzędnym.

W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia na kierunku Komunikacja międzykulturowa- Azja i Afryka brane pod uwagę są:

 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
 • ocena na dyplomie,
 • średnia z całego okresu studiów.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA- AZJA I AFRYKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
  typ studiów
  tryb studiów

  Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

  grupa kierunku

   Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

   Nie znaleziono żadnej uczelni

   Komunikacja międzykulturowa- Azja i Afryka - zasady rekrutacji

   • Terminy rekrutacji

   • Czas trwania

   • Przedmioty maturalne

   • Limity

   • Progi

   Poziom i tryb studiów

   Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku komunikacja międzykulturowa- azja i afryka

   Tryb studiów
   Typ studiów
   Miasto
   Województwo
   SORTOWANIE:

   Nic nie znaleziono

   JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA- AZJA I AFRYKA?

   Komunikacja międzykulturowa- Azja i Afryka to kierunek reprezentujący przede wszystkim nauki humanistyczne. Mimo, że dyscypliną dominującą w programie jest nauka o kulturze i religii, to znalazły się w nim również zajęcia przyporządkowane innym dyscyplinom nauk humanistycznych: literaturoznawstwo, językoznawstwo, historia czy filozofia.

   1. Typ i tryb studiów:

   Studia na kierunku Komunikacja międzykulturowa- Azja i Afryka możemy podzielić na:

   1. Typ:

   • studia II stopnia (magisterskie)

   2. Tryb:

   • studia stacjonarne.

    

   2. Zdobywana wiedza i umiejętności

   Przede wszystkim studenci kierunku Komunikacja międzykulturowa- Azja i Afryka otrzymują możliwość nauki w stopniu podstawowym dwóch języków orientalnych: japońskiego bądź arabskiego. Oprócz tego pozyskują wiedzę obejmującą terminologię, teorię i metodologię z zakresu językoznawstwa, historii oraz zagadnień społeczno- politycznych i komunikacji międzykulturowej.

   Ponadto, studenci zdobywają wiedzę o wybranych problemach kultur Azji i Afryki, które dotyczą między innymi kultury i literatury, języka, religii, czy tematów z obszaru społeczno- politycznego. Poznają struktury i relacje społeczne oraz zachowania społeczno- kulturowe, a także zasady komunikowania się, pisania i czytania w wybranym języku Azji lub Afryki oraz współczesne życie społeczne i kulturalne.

   ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA- AZJA I AFRYKA?

   Studia na kierunku Komunikacja międzykulturowa- Azja i Afryka trwają 2 lata (studia II stopnia).

   JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA- AZJA I AFRYKA?

   Studenci kierunku Komunikacja międzykulturowa- Azja i Afryka pozyskują wiedzę szeroką i złożoną, co otwiera przed nimi wiele możliwości zawodowych. Posiadają umiejętność prowadzenia szkoleń w zakresie zależności pomiędzy kulturami, umiejętność współpracy niezależnie od różnic politycznych, ideowych i wyznaniowych, a także umiejętność zarządzania zespołem wielokulturowym. Takie kompetencje można wykorzystać między innymi w służbach państwowych, dyplomacji, biznesie, instytucjach kultury, organizacjach pozarządowych, administracji państwowej, zwłaszcza tej związanej z polityką zagraniczną.

   Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Komunikacja międzykulturowa- Azja i Afryka:

   • administracja państwowa,
   • instytucje kultury,
   • organizacje biznesowe,
   • organizacje pozarządowe,
   • placówki dyplomatyczne,
   • instytucje zajmujące się prowadzeniem szkoleń.

   Zobacz inne kierunki Humanistyczne

   Typ studiów
   Województwo
   SORTOWANIE:

   MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU KOMUNIKACJA MIĘDZYKULTUROWA- AZJA I AFRYKA

   Komentarze (0)